Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Tanya Hristova udpeget til ny formand for SEDEC-underudvalget  

Tanya Hristova (BG/EPP), borgmester i Gabrovo, er blevet valgt til ny formand for SEDEC-underudvalget i Det Europæiske Regionsudvalg (RU), EU's forsamling af byer og regioner. SEDEC-underudvalget er et af Regionsudvalgets seks tematiske underudvalg og arbejder med social- og arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelse, forskning, uddannelse og kultur.

Tanya Hristova, som har været medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden 2012, overtager formandsposten fra José Ignacio Ceniceros, tidligere leder af lokalregeringen i La Rioja (Spanien).

Tanya Hristova, der er født i 1971, har været borgmester for Gabrovo kommune siden 2011 og leder den bulgarske delegation i Regionsudvalget. Hun har også arbejdet som kontorchef for den politiske enhed under Bulgariens minister for EU-midler mellem 2010 og 2011. Tanya Hristova er det første bulgarske medlem, der vælges til en ledende post i Det Europæiske Regionsudvalg.

"SEDEC-underudvalget leder Det Europæiske Regionsudvalgs arbejde på mange vigtige områder, der påvirker de europæiske borgeres dagligdag. Disse omfatter sikring af sociale fremskridt i alle EU's regioner, sikring af lige muligheder for alle, imødegåelse af hjerneflugt og kvalifikationsmismatch samt overvindelse af den digitale kløft og innovationskløften i Europa. Vi kan som lokale og regionale ledere vise vejen frem. Min by Gabrovo er et godt eksempel på, hvordan digitalisering og innovation kan forbedre både produktivitet og levestandard", sagde Tanya Hristova.

På det første møde med Tanya Hristova som formand drøftede SEDEC-medlemmerne de lokale og lovmæssige udfordringer i tilknytning til arbejdet på digitale platforme, hvilket er emnet for et forslag til udtalelse udarbejdet af Dimitrios Birmpas (EL/PES), medlem af kommunalbestyrelsen i Egaleo. Forslaget til udtalelse efterlyser klare retningslinjer på europæisk plan med det formål at forbedre arbejdsvilkårene for platformsansatte og bekæmpe misbrug som f.eks. proformaselvstændighed.

"Regler for arbejdet på digitale platforme vil skabe lige konkurrencevilkår for henholdsvis den traditionelle økonomi og den digitale platformsøkonomi og bekæmpe social dumping", bekræfter Dimitrios Birmpas i sin udtalelse, som vil blive vedtaget på RU's plenarforsamling i december.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :