Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Deltag i RU's/OECD's undersøgelse om målene for bæredygtig udvikling!  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har i samarbejde med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) indledt en undersøgelse om de vigtigste lokale og regionale bidrag til målene for bæredygtig udvikling. Del dine erfaringer indtil den 22. februar og bidrag til den kommende EU-strategi vedrørende målene for bæredygtig udvikling.

Siden vedtagelsen i 2015 af FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og de 17 mål for bæredygtig udvikling forventes de 193 signatarstater regelmæssigt at aflægge rapport om gennemførelsen af denne universelle dagsorden, der omfatter alle politikker og kræver inddragelse af alle aktører. De regionale og lokale myndigheder er vigtige partnere i gennemførelsesprocessen, ikke kun fordi hovedparten af målene for bæredygtig udvikling (65 % ifølge OECD) direkte involverer/påvirker dem, men også fordi mange af dem allerede med godt resultat har arbejdet med at realisere målene for bæredygtig udvikling på lokalt plan .

Ved hjælp af feedback fra lokale og regionale myndigheder om deres arbejde med målene for bæredygtig udvikling ønsker Det Europæiske Regionsudvalg at demonstrere, hvordan byer og regioner har gennemført eller er i færd med at gennemføre ovennævnte mål. Denne information vil blive brugt i arbejdet med den kommende EU-strategi vedrørende målene for bæredygtig udvikling, til at argumentere for en territorial tilgang i de europæiske og nationale beslutningsprocesser og til at styrke gennemførelsestiltagene. Dit syn på, hvordan EU bør arbejde med målene for bæredygtig udvikling, og hvilke prioriteter EU bør fokusere på, vil ligeledes bidrage til RU's udtalelse om et bæredygtigt Europa inden 2030, som udvalget vil udarbejde i 2019.

Undersøgelsen bidrager også til det bredere OECD-program A Territorial Approach to SDGs: A role for cities and regions to leave no one behind , der har til formål at støtte byer og regioner i udviklingen af en lokal og regional tilgang til målene for bæredygtig udvikling ved at:

måle, hvor langt byer og regioner er nået set i forhold til det nationale gennemsnit og deres ligestillede,

tilskynde til en dialog på flere niveauer med inddragelse af under- og overordnede forvaltningsniveauer for at skabe enighed om, hvem der kan gøre hvad, og

udveksle bedste praksis og lære af internationale erfaringer.

Start undersøgelsen!

Undersøgelsen er tilgængelig på alle EU-sprog. Vælg sprog ved hjælp af rullemenuen i højre side.

Undersøgelsen løber frem til fredag den 22. februar 2019 kl. 24.00.  

Alle svar er anonyme.

Yderligere oplysninger kan fås hos econ-survey-cor@cor.europa.eu

RU vil gerne takke netværket af regionalregeringer for bæredygtig udvikling (nrg4SD) for deres samarbejde.

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Medlemsstaternes tilsagn om at bevare samhørighedspolitikken som et bærende element i EU vækker begejstring hos EU's regioner og byer
Medlemsstaternes tilsagn om at bevare samhørighedspolitikken som et bærende element i EU vækker begejstring hos EU's regioner og byer
22.11.2022