Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Bæredygtig mobilitet er ifølge byer og regioner nøglen til en vellykket grøn pagt  

Den 26. februar mødtes Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER) for første gang i år. På mødet drøftede medlemmerne, hvordan Europas regionale lufthavne og en strategi for bæredygtig mobilitet i transportsektoren kan bidrage til at nå målene i den grønne pagt og skabe større konnektivitet mellem og i Europas byer. Medlemmerne drøftede også oplevelser og erfaringer fra covid-19-krisen.

De europæiske regioner er blevet hårdt ramt af pandemien, navnlig i grænseområderne. På grund af covid-19-krisen har det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne til tider været under pres. Med øgede begrænsninger for mobiliteten gennem det seneste år er pandemien også gået hårdt ud over den europæiske transportsektor – en sektor, der allerede er under hastig forandring på grund af EU's klimamål.

Isabelle Boudineau (FR/PES) , næstformand i regionen Nouvelle-Aquitaine og formand for COTER-underudvalget, sagde: "I dag drøftede vi de første skridt, der skal tages, hvis vores transport- og mobilitetssystemer skal bidrage til at gøre den europæiske grønne pagt til en succes. Det omfatter svære spørgsmål som skiftet fra vej- og lufttransport til mere bæredygtige transportformer. Vi må sørge for, at disse omstillinger, og de svære beslutninger, de indebærer, ikke skader de mest sårbare. Vi kan ikke den ene dag give udtryk for vores store støtte til den europæiske grønne pagt og den næste dag tøve med at træffe de vanskelige beslutninger, som er afgørende for vores børns fremtid!"

De punkter, der blev drøftet på COTER-mødet, vil bidrage til Det Europæiske Regionsudvalgs indsats for at indarbejde målene for den europæiske grønne pagt i alle EU-politikker. I dag blev bæredygtig mobilitet og lufttransport drøftet med henblik på at nå målet om at nedbringe de negative virkninger på miljøet med 90 % inden 2050.

Medlemmerne udvekslede synspunkter om to kommende udtalelser, som skal vedtages på RU's plenarforsamling i juni/juli:

Strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet , som skal skabe grundlaget for at opfylde målene for en grøn og digital omstilling i EU's transportsystem, er det overordnede fokus for en udtalelse af ordfører Robert Van Asten (NL/RE) , medlem af kommunalbestyrelsen i Haag.

Udfordringerne og mulighederne for de regionale lufthavne i Europa er emnet for udtalelsen af ordfører Władysław Ortyl (PL/ECR) , formand for regionen Podkarpackie.

Medlemmerne drøftede også deres fremskridt med at gennemføre den grønne pagt på lokalt og regionalt niveau og COTER-underudvalgets engagement i RU's arbejdsgruppe om den grønne pagt – going local . Som led i RU's prioritet "opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund" har RU oprettet arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local , hvis sigte er at få sat byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt. Initiativet skal sikre, at både EU's strategi for bæredygtig vækst og covid-19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner og konkrete projekter i alle kommuner og regioner. For at fremskynde indsatsen omfatter den grønne pagt – going local et onlinekort med 200 eksempler på bedste praksis .

Medlemmerne drøftede også en perspektivudtalelse om Regioners og byers oplevelser og erfaringer under covid - 19-krisen af Joke Schauvliege (BE/EPP) , medlem af det flamske parlament, og fremhævede de lokale og regionale myndigheders rolle i indsatsen mod krisen. Udtalelsen har til formål at komme med anbefalinger til EU-institutionerne med henblik på at fremme en vellykket genopretning og styrke EU's modstandsdygtighed over for fremtidige kriser på grundlag af dokumentation fra det lokale og regionale niveau.

De forskellige forvaltningsniveauers erfaringer vil også spille en vigtig rolle i forberedelsen af den langsigtede vision for grænseoverskridende samarbejde. Der er lanceret en offentlig høring inden for rammerne af den europæiske grænseoverskridende borgeralliance , som skal forbedre livet for EU-borgere i grænseregionerne.

Kontaktperson:

Tobias Kolonko

Tlf. +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023