Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Bæredygtighed som et vejledende princip for EU  
Byer og regioner kræver, at målene for bæredygtig udvikling får en helt central placering i EU's næste langsigtede strategi, efter at de er blevet ignoreret af Det Europæiske Råd

Målene for bæredygtig udvikling skal danne grundlaget for en langsigtet EU-strategi for et bæredygtigt Europa inden 2030 – det var kernen i drøftelserne med Kommissionens næstformand Jyrki Katainen på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling i juni. RU's medlemmerne vedtog også Arnoldas Abramavičius' (LT/EPP) udtalelse , der fokuserer på regionernes og byernes rolle i tilpasningen af målene for bæredygtig udvikling på lokalt plan.

De 17 mål for bæredygtig udvikling – som FN's generalforsamling vedtog i september 2015 – skal fungere som en vejledende plan for klodens fremtidige økonomiske og sociale udvikling. For hvert af de 17 mål er der opstillet en række specifikke delmål (169 delmål i alt), der skal udrydde fattigdom, beskytte miljøet og sikre velstand inden 2030. Kommissionen fremlagde i januar 2019 et oplæg om et mere bæredygtigt Europa med tre scenarier for, hvordan målene og delmålene kunne nås. Et af de foreslåede scenarier var, at EU skulle vedtage en overordnet EU-strategi for bæredygtig udvikling. Det Europæiske Regionsudvalg ønsker at gå et skridt videre.

"Hvis EU tager lighed og klimaforandringer seriøst, skal bæredygtighed være mere end blot en sidebemærkning – det skal være vores rettesnor det næste årti. Selv om det er beklageligt, at EU's medlemsstater ikke havde det politiske mod til fuldt ud at forpligte sig til målene for bæredygtig udvikling for 2030, mener udvalget fortsat, at der ikke er noget alternativ: Vi skal skabe et bæredygtigt EU i partnerskab med regionerne og byerne," sagde RU's formand Karl - Heinz Lambertz .

Eftersom 65 % af de 169 delmål under de 17 mål for bæredygtig udvikling ikke kan nås uden inddragelse af subnationale aktører ( FN ), er bottom-up-strategier og flerniveauforvaltning af afgørende betydning for at nå de ambitiøse mål i FN's 2030-dagsorden. En nylig RU- rundspørge om lokale og regionale bidrag til målene for bæredygtig udvikling, som blev gennemført sammen med OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling), viser, at 59 % af respondenterne er i gang med at gennemføre målene for bæredygtig udvikling.

Jyrki Katainen , Kommissionens næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, sagde: "Regionsudvalget, vores byer, kommuner og regioner er vores vigtigste partnere i gennemførelse og innovation. Uden denne tætte forbindelse kunne vi ikke nå de mål, som vi er blevet enige om på EU-plan." Han tilføjede, at "Innovation kommer fra regionerne. Hver eneste innovation sker i en by eller kommune."

"Mange regioner i EU har været pionerer i gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling på lokalt plan, og de har vist, at regionerne og byerne spiller en afgørende rolle, ikke blot som blot gennemførelsesaktører, men også som de politiske beslutningstagere, der er tættest på borgerne, virksomhederne og lokalsamfundene. Mange regioners mål er mere ambitiøse end de nationale mål. Et eksempel herpå er min hjemby Espoo, som er den næststørste by i Finland. Som led i FN-programmet "SDG 25+5 Cities Leadership Platform" har Espoo sat sig et mål om at nå 2030 - dagsordenen senest i 2025 og også støtte de andre aktører på globalt plan i omstillingsprocessen," sagde Markku Markkula , Det Europæiske Regionsudvalgs første næstformand.

"Målet om ikke at lade nogen i stikken kræver indarbejdning af målene for bæredygtig udvikling i alle EU-politikker samt støtte fra og integration af regionale, nationale og europæiske midler. Det kræver omfattende strukturreformer at opbygge en mere bæredygtig og inklusiv EU-model. For at gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling ude i lokalsamfundene skal lykkes, er det afgørende at tilpasse det europæiske semester og samhørighedspolitikken til målene for bæredygtig udvikling – under forudsætning af at de bygger på en juridisk bindende adfærdskodeks om partnerskab mellem alle forvaltningsniveauer. Værktøjerne er allerede på plads – nu mangler vi den politiske vilje til at prioritere målene for bæredygtig udvikling," sagde Arnoldas Abramavičius (LT/EPP), der er RU's ordfører for udtalelsen om Mål for bæredygtig udvikling: et udgangspunkt for en langsigtet EU strategi for et bæredygtigt Europa inden 2030 og medlem af byrådet i Zarasai distriktskommune.

En specifik RU-udtalelse med fokus på søjlen om "kloden" under målene for bæredygtig udvikling følger på plenarforsamlingen den 8.-9. oktober 2019.

Baggrund:

Udtalelsen om Mål for bæredygtig udvikling: et udgangspunkt for en langsigtet EU strategi for et bæredygtigt Europa inden 2030 er RU's svar på Kommissionens oplæg om et bæredygtigt Europa inden 2030 , der blev fremlagt i januar 2019. I oplægget præsenteres tre scenarier for at sætte gang i diskussionen om, hvordan der kan følges op på målene for bæredygtig udvikling i EU. Der er tale om følgende tre scenarier:

1. En overordnet EU-strategi for målene for bæredygtig udvikling som rettesnor for EU's og medlemsstaternes indsats

2. Kommissionens fortsatte integration af målene for bæredygtig udvikling i alle relevante EU-politikker, uden at de enkelte medlemsstater pålægges at handle

3. Øget fokus på eksterne tiltag og konsolidering af de nuværende ambitioner for bæredygtighed på EU-plan.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tlf.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022