Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
En styrkelse af den europæiske forsyning af kritiske råstoffer er afgørende for den grønne pagt og centrale industriers modstandsdygtighed  

Der vil blive udarbejdet en udtalelse om Kommissionens handlingsplan for kritiske råstoffer fra september 2020, og de lokale og regionale ledere vil drøfte den på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling den 18. marts. Mange centrale europæiske industrier, navnlig dem, der er involveret i fremtidsorienterede teknologier, er stærkt afhængige af kritiske råstoffer, hvoraf de fleste importeres fra tredjelande. Isolde Ries (DE/PES), første næstformand i landdagen i Saarland, har udarbejdet udtalelsen, hvori hun fremhæver behovet for at tackle EU's overdrevne afhængighed af ikkeeuropæiske lande ved at fremme en cirkulær brug af ressourcerne, forbedre genanvendelses- og forsyningskæderne og øge udvindingen af kritiske råstoffer i EU. I udtalelsen understreges det endvidere, at de lokale og regionale myndigheder skal spille en afgørende rolle i sikringen af den fremtidige forsyning af kritiske råstoffer.

Kommissionen definerer råstoffer som kritiske, hvis de har stor økonomisk betydning, men ikke kan fremskaffes på sikker og bæredygtig vis internt i Den Europæiske Union (EU). Mindre end 5 % af de kritiske råstoffer på verdensplan udvindes og produceres i EU, mens EU's industri tegner sig for ca. 20 % af det globale forbrug af kritiske råstoffer. En sikker og pålidelig forsyning af kritiske råstoffer er af afgørende betydning for centrale industrier i EU som f.eks. bilindustrien, stålindustrien og sundhedssektoren, som beskæftiger millioner af europæiske borgere. EU er især afhængig af import af kritiske råstoffer, som udgør vigtige komponenter i fremtidsorienterede teknologier såsom batterier eller vedvarende energikilder, som bidrager til at fremme den grønne omstilling i Europa. Efterspørgslen efter disse ressourcer vil fortsat stige kraftigt i de kommende årtier.

Ordfører Isolde Ries (DE/PES), første næstformand i landdagen i Saarland, sagde: " Moderne økonomier med lange værdikæder kan ikke fungere uden en pålidelig, sikker, konkurrencedygtig og miljøvenlig forsyning af råstoffer. Vi er nødt til at beskytte EU's adgang til kritiske råstoffer ved hjælp af effektiv brug af ressourcer, bæredygtige produkter og innovation. En sikker og pålidelig forsyning af kritiske råstoffer, hvor indkøbet også foregår mere miljømæssigt og socialt ansvarlig, er ikke kun afgørende for de europæiske industrier og de millioner af arbejdspladser, der er afhængige af dem, men også for en vellykket gennemførelse af den europæiske grønne pagt."

Udtalelsen understreger, at de lokale og regionale myndigheder bør spille en afgørende rolle i sikringen af den fremtidige forsyning af kritiske råstoffer, da de er direkte ansvarlige for godkendelsen af og kontrollen med industriprojekter, der omfatter anvendelse eller udvinding af kritiske råstoffer i EU. Udtalelsen efterlyser desuden en væsentlig styrkelse af genanvendelseskapaciteten i EU. Desuden bør indkøb af kritiske råstoffer fra tredjelande diversificeres, og indenlandsk udvinding af kritiske råstoffer bør støttes politisk og finansielt for at mindske EU's afhængighed af import fra tredjelande. Dette punkt er særlig relevant for de nuværende eller tidligere europæiske mineregioner, som bør undersøge, om der kan udvindes råstoffer i deres region.

RU bifalder lanceringen af den europæiske råstofalliance , som er åben for alle relevante aktører, herunder regionerne, og som Kommissionen præsenterede sammen med sin handlingsplan.

Det endelige resultat af afstemningen om udtalelsen vil blive meddelt ved plenarforsamlingens afslutning den 19. marts.

Baggrund:

I september 2020 bebudede Kommissionen en handlingsplan for råstoffer af kritisk betydning . Hvert tredje år offentliggør Kommissionen en liste over råstoffer af kritisk betydning i EU. I 2020 blev 30 råstoffer klassificeret som kritiske, herunder adskillige, som bliver stadig vigtigere for energisektoren såsom litium og kobolt. I 2011 blev kun 14 råstoffer defineret som kritiske. Listen og yderligere oplysninger om råstofferne findes her . Kommissionen offentliggjorde også et fremsynsstudie om råstoffer af kritisk betydning for strategiske teknologier og sektorer i EU.

Ud over handlingsplanen oprettede Kommissionen den europæiske råstofalliance med det formål at bringe industrien, medlemsstaterne, regionerne og civilsamfundet sammen for at mindske Europas afhængighed af indkøb af kritiske råstoffer fra tredjelande.

Læs interviewet med ordføreren Isolde Ries her .

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022