Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Klimaforandringer: EU's regioner og byer ser frem til et samarbejde på tværs af grænserne for at overholde forpligtelserne under Parisaftalen  

En måned inden COP23 opfordrer byer og regioner EU til at bevare sin førende rolle i kampen mod den globale opvarmning med øgede ambitioner og nye finansieringsinitiativer til en lokal klimaindsats. I et fremstød for at overholde forpligtelserne under Parisaftalen opfordrede medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) – EU's forsamling af lokale og regionale myndigheder – til passende mekanismer for klimafinansiering, mindede om, at det er vigtigt at inddrage alle forvaltningsniveauer, og erklærede, at de fortsat vil styrke forbindelserne mellem byer og regioner uden for Europas grænser for at sætte skub i klimadagsordenen.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Karl-Heinz Lambertz, sagde i sin tale i Bruxelles: "RU er forpligtet til at styrke forbindelserne med lokale og regionale myndigheder i hele verden. RU, som for nylig har indgået samarbejdsaftaler med ICLEI og Climate Alliance , håber nu at nå ud til USA's borgmesterkonference og sammenslutningen af canadiske kommuner. Formand Lambertz tilføjede: "Klimaforandringerne er en trussel mod os alle, som kun kan overvindes gennem samarbejde. I hele verden demonstrerer lokale og regionale myndigheder viljestyrke med hensyn til klimaforandringer i en grad, der ofte overgår de nationale ambitioner. Europas lokale og regionale myndigheder er parate til at knytte bånd mellem byer og regioner på tværs af Atlanten og andre steder i verden for at udveksle erfaringer, arbejde sammen og sikre, at den globale opvarmning holdes et godt stykke under den tærskel på to grader, der blev fastsat i Paris."

EU's kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete , sagde: "Vi er nødt til at gøre væsentlige fremskridt med gennemførelsen af Parisaftalen og nå til enighed om dens arbejdsprogram inden fristen i 2018. Verden kan stadig regne med Europa hvad angår globalt lederskab. Vi vil arbejde sammen med alle vores partnere for at sikre, at COP23 bliver en succes, herunder de mange byer, regioner og virksomheder, der fortsætter de ambitiøse klimatiltag.” Kommissær Arias Cañete henviste til "America’s Pledge", en koalition af 227 byer og distrikter, ni stater og ca. 1.650 virksomheder og investorer fra USA, som "arbejder for at opretholde USA's forpligtelser i henhold til Parisaftalen."

 

Medlemmerne af EU's forsamling af byer og regioner vedtog forsamlingens officielle COP23-holdning vedrørende klimafinansiering . Ordfører Marco Dus (IT/PES) sagde: "Det er ikke politisk vilje, der mangler i de europæiske byer og regioner, men derimod skræddersyede finansieringsmekanismer og teknisk kapacitet til at anvende dem". Marco Dus opfordrede til at skabe nye muligheder – for eksempel grønne obligationer og kollektive garantier – for at finansiere klimatiltag lokalt. Medlemmet af kommunalrådet i Vittorio Veneto i Treviso tilføjede: "Ud over behovet for yderligere finansieringsmekanismer, som er skræddersyede til lokale myndigheder, er det vigtigt, at subsidier til økonomiske aktiviteter med omfattende miljømæssige konsekvenser gradvist udfases og helt ophører inden 2035."

Andrew Cooper (UK/EA), ordfører for udtalelsen om, hvordan miljøreglerne kan gennemføres bedre i Europa, sagde: "Den nedbringelse af CO2-emissionerne, som de lokale myndigheder opnår, skal måles, evalueres og fremmes. Der bør etableres et system for "lokalt fastsatte bidrag" ved siden af "nationalt bestemte bidrag" som bidrag til indsatsen for at bygge bro over emissionskløften."

Medlemmet af Kirklees Council sagde: "Lokalt fastsatte bidrag vil kunne bidrage til at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Dermed ville man også kunne fastsætte mere ambitiøse, men stadig realistiske mål." Andrew Coopers idé om lokalt fastsatte bidrag er på linje med og støttes af den vedtagne udtalelse af Marco Dus (IT/PES) om klimafinansiering.

 

FN's COP23 vil finde sted i Bonn fra den 6. til den 17. november 2017. Den 13. november arrangerer RU sammen med Kommissionen og borgmesterpagten en transatlantisk dialog om klimaforandringer , hvor USA's borgmesterkonference og sammenslutningen af canadiske kommuner inddrages tæt.

Samtidig med at RU fortsætter med at fremme initiativet vedrørende den globale borgmesterpagt inden for og ud over EU's grænser, bifalder det initiativet America's Pledge, hvormed et hidtil uset antal amerikanske stater, byer, virksomheder samt læreanstalter og universiteter bekræftede deres støtte til Parisaftalen. I 2010 underskrev RU et aftalememorandum med USA's borgmesterkonference og søger nu nye måder, hvorpå der kan samarbejdes med canadiske kommuner om at oprette en ny transatlantisk klimakoalition. 

Bemærkninger til redaktørerne:

EU's forsamling af byer og regioner har for nylig anmodet om en rapport om klimafinansiering. I rapporten anføres de eksisterende ordninger på EU-plan og på internationalt plan, og der redegøres for eksisterende hindringer og måder at overvinde dem på. Her kan du læse den fulde rapport: "Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities". I den nuværende budgetperiode er EU forpligtet til at anvende 20 % af sit budget for perioden 2014-2020 til klimatiltag.

• Begrænsning af de negative følger af klimaforandringerne er emnet for en konference, der afholdes i fællesskab af RU og FN den 12. oktober. Robert Glasser, FN's særlige repræsentant for katastrofeforebyggelse, taler på konferencen dagen før den internationale dag for katastrofeforebyggelse.

• Et kort over miljørisici kan findes på den europæiske klimatilpasningsplatform (Climate-ADAPT). Formålet med kortet er at hjælpe de lokale og regionale myndigheder med at danne sig en klar forståelse af klimarisiciene i deres område, så de kan træffe de rette beslutninger på den bedst mulige måde. En forbedring af den socioøkonomiske evaluering, rapportering og kommunikation vil bidrage til at afklare virkningerne af klimaindsatsen på samfundet samt give input til den lokale beslutningstagning og ressourcefordelingen.

• FN's COP23 i Bonn vil finde sted fra den 6. til den 17. november 2017. COP23-informationsknudepunkt.

Flere oplysninger om RU ved COP22 i Marrakesh

COP22: Marrakesh sætter ny kurs for hurtigere lokale klimatiltag

COP22-aktiviteter og dermed forbundne artikler

Vedtagne klimarelaterede RU-udtalelser:

Francesco Pigliaru (IT/PES), Sardiniens regionspræsident, om Gennemførelse af den globale klimaaftale – en territorial tilgang til COP22 i Marrakesh.

Bruno Hranić (HR/EPP), borgmester i den kroatiske by Vidovec om "Forvaltning af energiunionen og ren energi".

Michiel Rijsberman (NL/ALDE), medlem af provinsstyrelsen for Flevoland, om "Energieffektivitet og bygninger".

Daiva Matonienė (LT/ECR), medlem af byrådet i Šiauliai og tidligere miljøminister i Litauen, om "Vedvarende energi og det indre marked for elektricitet".

Kontaktperson: David Crous | +32 (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Del :