Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Formand Karl-Heinz Lambertz holder den første tale om "Den Europæiske Unions tilstand – byernes og regionernes perspektiv"  

Karl-Heinz Lambertz, formand for Det Europæiske Regionsudvalg (RU), holdt i dag den første tale nogensinde om "Den Europæiske Unions tilstand: byernes og regionernes perspektiv" efterfulgt af en debat med Det Europæiske Råds formand Donald Tusk. Dette nye tiltag skal ses på baggrund af den verserende politiske debat om Europas fremtid.

Formand Lambertz's tale ( FR ), som blev holdt i dag i Bruxelles på RU's plenarforsamling, der udgøres af folkevalgte lokale og regionale repræsentanter fra alle EU's medlemsstater, har til formål at gøre status over den aktuelle situation i byer og regioner i EU og se fremad mod de kommende års væsentligste udfordringer.

"I Det Europæiske Regionsudvalg ser vi Unionen i et perspektiv, der starter nedefra, fra de almindelige borgere, sådan som vores 350 folkevalgte lokale og regionale repræsentanter ser den. Det er dette perspektiv, vi ønsker at formidle ", sagde formand Lambertz.

" Europa spiller en stadig større rolle i de lokale og regionale lederes aktiviteter. De gennemfører størstedelen af EU-lovgivningen. De skaber, medfinansierer og forvalter EU-projekter. De debatterer Europa i deres forsamlinger og med deres medborgere. Nøjagtig som EU-niveauet influerer på det lokale og regionale niveau, bør det lokale og regionale niveau også fuldt ud kunne udøve sin indflydelse på EU-niveau" , understregede han videre.

Formanden for det Europæiske Råd, Donald Tusk, var enig i dette synspunkt og understregede, at "EU's selvtillid og velfærd afhænger af, at vi har livskraftige byer, regioner og kommuner" .

Hovedbudskaberne i talen om regionernes tilstand 2017:

Genskabelse af kontakten med borgerne: "Belønningen for de folkevalgte lokale og regionale repræsentanters engagement er, at borgernes tillid til de lokale og regionale myndigheder er større end til EU og medlemsstaterne generelt. Dette gør os meget stolte, da det betyder, at vores byer og regioner er et tillidsskabende element i en Union, der ind imellem betragtes med betydelig skepsis."

"To principper skal være retningsgivende for vores indsats: handling på det rette niveau og dialog med de europæiske borgere (...). Siden marts 2016 har vi arrangeret mere end 140 offentlige debatter i 95 regioner."

"Jeg er helt overbevist om, at mistroen til EU vil blive erstattet af et ønske om EU, hvis vi imødekommer borgernes forventninger."

Samhørighedspolitikken i fremtiden: "Samhørighedspolitikken yder et afgørende bidrag baseret på solidaritet til konsolideringen af Den Europæiske Union og er en nødvendig modvægt til reglerne for det indre marked. Dets fremtid og EU's fremtid er indbyrdes forbundne."

"Mindst tre ud af fire europæere mener, at EU's regionale investeringer har positive følgevirkninger i deres by eller region."

"Vores opfordring til Rådet er tosidet: sikring af en stærk samhørighedspolitik, der omfatter alle regioner, og garanti for, at politikken får tilført mindst 1/3 af midlerne på EU-budgettet, sådan som det er tilfældet nu."

EU-budgettet og offentlige investeringer: "Målene for Europa er kun troværdige, hvis de underbygges af betydelige ressourcer, især nye egne indtægter."

Migration: "Formidlingen af vores identitet skal foregå fredeligt, og vi skal hele tiden være åbne for omverdenen snarere end lukke os om os selv."

"I Catania, i Athen, på de græske øer og mange andre steder og i mange andre lande har lokale og regionale embedsmænd stået for modtagelsen af tusinder af migranter under meget vanskelige forhold. (...) Deres mod og deres solidaritet er en kilde til europæisk stolthed."

Brexit: "Brexit viser, at en Union, der bygger på systemer af undtagelser, ikke virker (...). Brexitafgørelsen vil få alvorlige konsekvenser for lokalsamfund i Storbritannien og EU."

Et socialt Europa: "Sikkerhed skal også være social sikkerhed. Der er stadig enorme økonomiske og sociale forskelle i Europa. En ud af fem europæere bor i en familie, der lever under fattigdomsgrænsen eller i en situation, hvor de er socialt marginaliseret. (...) For europæerne skal der være en robust social model, der beskytter alle."

"Lad os ikke glemme, at Europa bygger på udsigten til bedre social beskyttelse. Det er netop dette, som det sociale topmøde i Göteborg den 17. november, som vores udvalg deltager i, kommer til at handle om."

Miljø: "De europæiske borgeres sikkerhed handler også om at beskytte miljøet og biodiversiteten. Også her går regioner og byer forrest i kampen. Det samme gør de amerikanske stater og byer, som modigt har besluttet at gennemføre Parisaftalens mål på trods af Donald Trumps uansvarlige holdning."

"Kampen mod klimaændringer er også en prioritet for os. Vi er netop indgået i et partnerskab med European Climate Alliance-netværket og med ICLEI's internationale netværk.

Køreplan

Som en del af sit bidrag til debatten om Europas fremtid har RU iværksat det bundstyrede initiativ "Overvejelser om Europa", der består af borgerdialoger og borgermøder, og hvori dets 350 medlemmer og suppleanter deltager. Som supplement til denne høring og for at indsamle input fra borgerne er der lanceret en onlinerundspørge i hele Europa med en række spørgsmål om Europas fremtid. Som kulmination herpå vil RU i første halvår af 2018 vedtage sin vision for Europa set fra det lokale og regionale perspektiv. I første kvartal af 2019 har det planer om at afholde et "topmøde for Europas regionale og lokale ledere".

Den 9. oktober lancerede Det Europæiske Regionsudvalg sammen med førende organisationer for EU's byer og regioner en europæisk koalition – #CohesionAlliance – som opfordrer til, at EU-budgettet efter 2020 sikrer en samhørighedspolitik, der er stærkere, mere effektiv, mere synlig og som gøres tilgængelig for alle EU's regioner. Lokale og regionale ledere fra hele Europa opfordres til sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet og repræsentanter for civilsamfunds- og erhvervsorganisationer at underskrive alliancens erklæring.

Bemærkning til redaktører

Hvert år i oktober vil RU's formand fremover holde en tale om "Regionernes tilstand i EU" på RU's plenarforsamling. Formålet er at gøre status over den aktuelle situation i EU's byer og regioner og se fremad mod de kommende års væsentligste udfordringer. Talen skal også ses som RU's første reaktion på de vigtigste forslag i Kommissionens arbejdsprogram. Efter talen vil der være en plenardebat med deltagelse af RU's medlemmer og højtstående EU-repræsentanter.

Reaktioner fra RU's politiske grupper kan findes på deres respektive websteder.

• RU's websted om "Den Europæiske Unions tilstand – byernes og regionernes perspektiv"

EU-formand Donald Tusks tale til Det Europæiske Regionsudvalg

Følg os: #SOTREG #EULocal

Flickr fotogalleri

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle

Tlf.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023