Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byerne og regionerne har brug for EU. EU har brug for byerne og regionerne.  
RU's formand Karl-Heinz Lambertz holder sin tale om "Unionens tilstand: regionernes og byernes perspektiv" #SOTREG

Karl-Heinz Lambertz, formand for Det Europæiske Regionsudvalg (RU), holdt i dag for anden gang en tale om "Den Europæiske Unions tilstand: byernes og regionernes perspektiv" under en debat med Europa - Parlamentets formand Antonio Tajani. I sin tale, der blev holdt i dag i Bruxelles under RU's plenarforsamling, fremhævede han, at EU har brug for "mere end blot tidsomstilling. Der er brug for en omstilling i såvel retning som metode", så regioner og byer får mere at skulle have sagt i tilrettelæggelsen af deres fremtid.

I sin tale opfordrede formand Karl-Heinz Lambertz til større EU-finansiering, og til at regioner og byer får stærkere indflydelse på EU-beslutningsprocessen, samtidig med at han understregede, at "hvis vi svækker vores byer og regioner, svarer det til, at vi svækker EU". Det bør ikke være en del af vores plan for fremtiden. Tværtimod, ved at styrke vores byer og regioner styrker vi Unionen".

Europa-Parlamentets formand Antonio Tajani understregede, at "Europa-Parlamentet og Det Europæiske Regionsudvalg – omend på hver sin måde – er samlingspunkt for dem, der vælges af borgerne på europæisk, lokalt og regionalt plan. Styrket af dette prærogativ bør vi samarbejde for at give konkrete svar til vores borgere og for sammen med dem at udforme et EU, der er mere effektivt, mere retfærdigt og bedre i stand til at repræsentere dem".

Nøglebudskabet i talen: " Den Europæiske Unions tilstand i 2018: regionernes og byernes perspektiv "

Om EU-budgettet : "Vores sunde fornuft fortæller os, at uanset om vi taler om samhørighed, den fælles landbrugspolitik eller en hvilken som helst anden politik, navnlig med et EU-budget, der i forvejen er for småt, så kan vi ikke udrette mere for mindre".

Om EU-samhørighedspolitik : "Samhørighed er noget, der vedrører os allesammen. Det viser den kendsgerning, at 8000 personer har sat deres navn på en underskriftindsamling, der blev indledt af Samhørighedsalliancen, der nu dækker næsten hele EU. Samhørighedspolitik hjælper vores byer og regioner til at udvikles. Samhørighedspolitik er en politik for fremtiden, der er udformet til at tage vor tids store udfordringer op, samtidig med at den også opfylder de daglige krav. De lokale og regionale folkevalgte repræsentanter fortsætter kampen for at bevare EU's samhørighed".

Om migration : Hver eneste dag kæmper vores byer for at bevare sameksistensen i EU. Mens Rådet konstant taler om "migration", så hører jeg langt oftere ordet "integration" på græsrodsniveau... Vi vil i samarbejde med Kommissionen lancere en kampagne, der sætter fokus på de integrationsprojekter , der er ved at blive gennemført i vores byer og regioner".

Om borgerdialogerne: "Vi har brug for konkret feedback om EU-politikker. Det er ikke nok blot at lytte. Der bør afholdes borgerdialoger, og der bør følges op på dem, så EU's tiltag på specifikke områder forbedres... Derfor har jeg foreslået formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, at vi samarbejder for at etablere en permanent EU-mekanisme for en borgerdialog ".

Om sociale rettigheder: "Det kan godt være, at EU har brug for at stille på uret, men EU har først og fremmest brug for at ændre kurs... Sociale rettigheder skal anerkendes på lige fod som økonomiske rettigheder. EU kan kun blive stærkere, hvis vi først og fremmest hjælper dem, der har størst behov for det".

Om nærhedsprincippet: "Det ledende princip bør være "mere EU dér, hvor der er behov for mere" og "mindre EU dér, hvor der er behov for mindre". Nærhedsprincippet betyder også et stærkt EU, der benytter sig at sine lokale og regionale myndigheder for at komme tættere på sine borgere... Og vi vil omsætte vores idéer i praksis ved at etablere et nyt pilotnetværk af regionale knudepunkte r til støtte for en gennemgang af den politiske gennemførelse.

RU's anbefalinger til, hvordan man genopbygger tilliden til EU

Plenardebatten blev efterfulgt af vedtagelsen af RU's udtalelse om "Overvejelser om Europa: de regionale og lokale myndigheders stemme for at genoprette tilliden til Den Europæiske Union" , som det Europæiske Råds formand, Donald Tusk, havde anmodet om. Rapporten er resultatet af en omfattende toårig dialog, der blev lanceret i marts 2016 " Overvejelser om Europa ", som var en kampagne, der nåede ud til mere end 40.000 borgere og 266 lokale og regionale myndigheder. Kampagnen bestod hovedsageligt af borgerdialoger og borgermøder, der var arrangeret på lokalt plan på RU-medlemmers initiativ. Feedbacken fra denne kampagne danner sammen med en EU - dækkende onlineundersøgelse og høring af byer og regioner grundlag for den udtalelse, som formand Karl - Heinz Lambertz og første næstformand Markku Markkula har udarbejdet.

Udtalelsen fremhæver de vigtigste konklusioner i kampagnen.

Hvad borgerne fortalte os: De ønsker et EU-projekt, som bygger på solidaritet, samhørighed og nærhed

80 % af borgerne gav udtryk for et ønske om større solidaritet i EU

Folk stoler mere på deres lokale og regionale repræsentanter end på EU- eller nationale politikere

Mange understregede fremmedgørelsen af EU-politikkerne og EU-institutionerne og deres frustration over EU, der ofte opfattes som for fjern og utroværdig.

Hvad regioner og byer fortalte os: de skal inddrages fuldt ud i udformningen af EU-politikker

De lokale og regionale myndigheders rolle bør i højere grad anerkendes, såvel i den daglige forvaltning af EU - anliggender som i fremtidige tilpasninger til EU-traktaterne, hvor RU bør være repræsenteret med fulde rettigheder i et eventuelt kommende konvent.

Fremme af borgernes deltagelse i EU's politikker og etablering af en permanent dialog med befolkningen efter 2019

EU vil først opleve større tillid og øget troværdighed, når merværdien af EU-indsatsen bliver helt tydelig.

Inddragelse af borgerne bør ikke begrænses til perioder op til Europaparlamentsvalget.

Forud for valget til Europa-Parlamentet vil RU foreslå, at der oprettes et permanent og struktureret system for dialog mellem borgerne, EU-politikere og -institutioner, hvor også lokale og regionale myndigheder inddrages gennem RU.

Det 8. europæiske topmøde for regioner og byer

For yderligere at bidrage til den igangværende politiske debat om EU's fremtid efter brexit oplyste formanden desuden, at RU's 8. europæiske topmøde for regioner og byer vil finde sted den 14.-15. marts 2019. Topmødet næste år bliver den største politiske forsamling af borgmestre, regionsformænd og lokale ledere på tværs af EU med mere end 800 forventede deltagere, herunder lederne af EU-institutionerne.

Bemærkning til redaktører

Hvert år i oktober holder RU's formand en tale om "tilstanden i EU's Regioner" på RU's plenarforsamling. Formålet er at gøre status over den aktuelle situation i EU's byer og regioner og se fremad mod de kommende års væsentligste udfordringer. Talen skal også ses som RU's første reaktion på forslagene i Kommissionens arbejdsprogram, som Kommissionsformanden løfter sløret for i sin tale om "Unionens tilstand". Efter talen afholdes en plenardebat med deltagelse af RU-medlemmer og højtstående EU-politikere.

Flere oplysninger:

RU's websted om " Unionens tilstand: regionernes og byernes perspektiv "

Følg os på Twitter: #SOTREG og #EULocal

RU's websted om udvalgets kampagne om EU's fremtid

Brochure om Kampagnen om Europas fremtid kort fortalt

Flickr fotogalleri

Kontakt:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Tlf. +32 (0)2 282 24 99

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023