Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
SMV'er har brug for mere EU-støtte for at kunne konkurrere på de globale markeder  
EU's nye strategi for små virksomheder bør understøttes af yderligere finansiering, kapacitetsopbygningsprogrammer og et bredere partnerskab med lokale myndigheder.

Små virksomheder har brug for en bredere og mere langsigtet indsats fra EU's side for at optrappe deres aktiviteter, få adgang til offentlige udbud og drage større fordel af det indre marked, lyder det fra Det Europæiske Regionsudvalg i en række anbefalinger, der skal indgå i en strategi, som den nye formand for Kommissionen har planer om.

Forslagene fra EU's forsamling af lokale og regionale politikere, som blev vedtaget den 8. oktober, omfatter en tilpasning af definitionen af små og mellemstore virksomheder, lettere adgang til højere EU-støtte og en erhvervsvenlig partnerskabsmodel, der lægger større vægt på den lokale og regionale dimension.

Udtalelsen " Regioners og byers bidrag til EU's nye politiske ramme for SMV'er " uddyber en resolution, som blev vedtaget i juni 2019, hvor RU opfordrede den nye Kommission, som efter planen træder til i november, til at "øge SMV'ernes innovationskapacitet og deres evne til at arbejde på tværs af grænserne og tilpasse sig de nye økonomiske modeller" og til at styrke "SMV-dimensionen i EU's politiske beslutningstagning". Anbefalingerne blev udarbejdet af borgmester i den polske by Białystok og tidligere økonom Tadeusz Truskolaski (PL/EA), som tidligere har udarbejdet to udtalelser om EU-støtte til små virksomheder.

Tadeusz Truskolaski sagde: "EU's årtier gamle Small Business Act var et gennembrud, og den afgående Kommission har ydet nogle vigtige bidrag, bl.a. ved at gøre det lettere for SMV'er at få adgang til offentlige pengemarkeder og ved at sikre netværket Enterprise Europe Network en stærk regional og lokal dimension. Vi skal imidlertid afhjælpe de resterende mangler og reagere på nye udviklingstendenser, herunder de voksende forventninger til de små virksomheders rolle i overgangen til en socialt og miljømæssigt bæredygtig økonomi. Overordnet set er det indre marked en succeshistorie for EU, men vi er langt fra et indre marked, der reelt fungerer for SMV'er. Jeg er derfor meget glad for, at den valgte formand for Kommissionen, Ursula von der Leyen , har foreslået en ny strategi for SMV'er, herunder større fokus på digitalisering af SMV'er".

Han fortsatte: "I øjeblikket oplever vi en økonomisk polarisering af EU's regioner, fordi større virksomheder – hvoraf mange befinder sig i nationale økonomiske centre – vokser hurtigere end små. En styrkelse af SMV-politikkerne vil således bidrage til, at den europæiske økonomi bliver mere socialt retfærdig og inklusiv. Lokale og regionale myndigheder, SMV'er og deres sammenslutninger bør spille en mere aktiv rolle i udformningen og koordineringen af EU's politikker. Dette afspejler efter vores opfattelse et behov for at prioritere en tilgang, der først og fremmest har en lokal og regional og dernæst en national og international dimension. Vi bør generelt støtte små virksomheders opskalering og innovation fra det øjeblik, de kommer ind på det lokale marked, til de kommer ind på det globale".

I RU's udtalelse opfordres der til at øge den finansielle ramme for EU's program for det indre marked . "EU's investeringer i små virksomheder – og mere generelt, i fuldførelsen af det indre marked – giver et stort finansielt og socialt udbytte for regioner i hele EU", sagde Tadeusz Truskolaski, "og små virksomheder spiller desuden en central rolle i indførelsen af cirkulær økonomi i Europa". Han tilføjede, at der i hans region i den østlige del af Polen findes klynger af konkurrencedygtige og innovative virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af medicinsk udstyr, tekstiler og software, som har nydt godt af EU's hjælp.

Ud over at opfordre til et større budget for udviklingen af det indre marked anfører RU, at EU's struktur- og investeringsfonde bør skræddersys til at støtte SMV'er og mikrovirksomheder på tværs af forskellige programmer. Udvalget opfordrer indtrængende Kommissionen til at strømline SMV'ernes muligheder for at få adgang til EU-midler og udvikle programmer, der kan medvirke til at opbygge kapacitet til støtte for et erhvervsvenligt miljø.

RU går også ind for at revidere den definition af "SMV'er", der i øjeblikket anvendes i EU, for at komme mellemstore virksomheder (virksomheder med op til 500 ansatte) til gode. Udvalget anfører, at mellemstore virksomheder "strukturelt er meget sammenlignelige" med SMV'er (virksomheder med færre end 250 ansatte) "og alligevel ikke får fortrinsbehandling i forhold til store virksomheder".

I betragtning af, at små virksomheder i EU er tilbageholdende med at handle på tværs af grænserne og byde på offentlige udbud, anføres det i udtalelsen, at tildeling af bonuspoint til virksomheder af lokal og regional oprindelse vil kunne tilskynde til flere bud fra små virksomheder. Den 9. oktober vedtog RU en særskilt udtalelse om offentlige udbud. Denne udtalelse af Thomas Habermann (DE/EPP) var baseret på feedback fra et netværk af 36 regioner i EU , fra Alentejo i Portugal til Mazowieckie i Polen.

I den nye Kommission forventes ansvaret for SMV-politikken på nuværende tidspunkt at komme til at ligge hos tre personer, nemlig Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for "et Europa, der er klar til den digitale tidsalder" og kommissær for konkurrence, Valdas Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for "en økonomi, som fungerer for mennesker" og kommissær for finansielle tjenesteydelser, og Sylvie Goulard, kommissær for det indre marked.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023