Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal blive en del af EU's DNA  

Regioner og byer ser frem til den handlingsplan for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, der fremlægges den 3. marts. Den bør sende et stærkt signal til stats- og regeringscheferne, der mødes i Porto den 7.-8. maj. Det er vigtigt, at de øger deres ambitionsniveau og sikrer en retfærdig omstilling efter covid-19-pandemien, understregede medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i en debat med repræsentanten for det portugisiske rådsformandskab.

Det portugisiske rådsformandskab har anmodet RU's SEDEC-underudvalg om at udarbejde en udtalelse om gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder set i et lokalt og regionalt perspektiv. Udtalelsen vil understrege søjlens centrale rolle i Europas genopretning og tilpasning til den grønne, digitale og demografiske omstilling. Udtalelsen forventes vedtaget på plenarforsamlingen i maj, der afholdes få dage inden det sociale topmøde i Porto.

SEDEC-underudvalgets formand Anne Karjalainen (FI/PES), medlem af kommunalbestyrelsen i Kerava og ordfører for den kommende udtalelse, udtalte: "Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal blive en del af Den Europæiske Unions DNA med det formål at bekæmpe social uretfærdighed, opbygge modstandsdygtighed over for kriser og hjælpe borgerne med at håndtere den grønne og den digitale omstilling. Det er på høje tid, at vi gennemfører søjlen i praksis på en koordineret måde i hele Unionen. Handlingsplanen for gennemførelsen af søjlen bør være klar og ambitiøs med bindende mål, der sikrer en effektiv overvågning af fremskridtene. Den bør også fuldt ud anerkende de lokale og regionale myndigheders rolle, når det drejer sig om at gennemføre søjlens principper i praksis og sikre lighed og inklusion".

Gabriel Bastos , statssekretær for social sikring i Portugals regering, sagde: "Da RU er tæt på borgerne og forstår realiteterne på lokalt plan vil udvalgets bidrag og input være nøglen til at finde ud af, hvordan vi bør gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder, og hvordan vi bør differentiere og finjustere socialpolitikkerne."

Kommissionen fremlægger handlingsplanen for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder den 3. marts. Joost Korte , generaldirektør for Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, fremhævede, at søjlen for sociale rettigheder skal stå i centrum for EU's koordinerede genopretningsindsats og ledsage den digitale og grønne omstilling. Han bekræftede, at handlingsplanen vil omfatte kvantificerbare mål for 2030 for medlemsstaterne inden for rammerne af det europæiske semester og gennem en forbedret social resultattavle.

SEDEC-medlemmerne drøftede ligeledes Kommissionens forslag til et direktiv , der har til formål at sikre passende mindstelønninger for alle arbejdstagere i EU, hvilket er et af de 20 principper i den sociale søjle. Peter Kaiser (AT/PES), ministerpræsident i Kärnten og ordfører for RU's forslag til udtalelse , sagde: "Lavtlønnede, især unge, lavt uddannede og arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold, er blevet særlig hårdt ramt af coronaviruskrisen, som også har haft en negativ indvirkning på lønningerne. Derfor skal en europæisk ramme for mindstelønninger støttes for at sikre en bedre beskyttelse af arbejdstagerne i fremtiden, styrke den sociale samhørighed og forebygge fattigdom blandt personer i arbejde samt hjerneflugt fra regioner med særligt lave lønninger."

Emil Boc (RO/EPP), borgmester i Cluj-Napoca, præsenterede sit forslag til udtalelse om det europæiske uddannelsesområde , som Kommissionen gerne ser, at EU og medlemsstaterne realiserer inden 2025. Udtalelsen gør opmærksom på behovet for at kortlægge regionale uddannelsesbehov og mindske de nuværende uddannelsesmæssige forskelle mellem landdistrikter og byområder. "Det europæiske uddannelsesområde er nøglen til bedre job i EU, som også vil blive bedre betalt. Det er nøglen til at mindske intolerance, forbedre accepten af andre og styrke den europæiske identitet. Det vil gøre Europa stærkere ud fra et bottom-up-perspektiv, og i sidste ende skaber det europæiske uddannelsesområde grundlaget for et bedre demokrati i hele Den Europæiske Union", sagde Emil Boc.

Begge udtalelser vil blive vedtaget på RU's næste plenarforsamling den 17.-19. marts.

Yderligere oplysninger:

To andre forslag til udtalelser blev fremlagt til vedtagelse på SEDEC-underudvalgets møde den 17. februar, der på grund af covid-19-pandemien udelukkende blev afholdt som videomøde:

En Union med lighed: EU-handlingsplan mod racisme 2020-2025

Ordfører Yoomi Renström (SE/PES), medlem af kommunalbestyrelsen i Ovanåker, udtalte: "De lokale og regionale myndigheder spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at beskytte de europæiske værdier, og de står i forreste linje i indsatsen for at bekæmpe racisme og hadforbrydelser, beskytte sårbare grupper og minoriteter samt fremme den sociale samhørighed. Derfor skal de fuldt ud anerkendes som strategiske partnere i kampen mod racisme. Desuden spiller disse myndigheder også en hovedrolle i udarbejdelsen af lokale og regionale handlingsplaner, som i tillæg til de nationale planer kan bidrage til at bekæmpe strukturel racisme ved hjælp af en lokal tilgang, der giver mulighed for at udforme og gennemføre foranstaltninger, der er tilpasset realiteterne på stedet".

Medier i det digitale årti: En handlingsplan

Ordfører Jan Trei (EE/EPP), medlem af kommunalbestyrelsen i Viimsi, understregede: "Covid-19-krisen sætter i høj grad fokus på behovet for en stærk presse som en institution, der informerer samfundet ved hjælp af afbalancerede faktabaserede oplysninger og gør det muligt at føre en åben debat. Samtidig har den økonomiske afmatning som følge af krisen bragt mediernes evne til at spille en ansvarlig rolle i fare. For at bevare en stærk presse af høj kvalitet på alle niveauer er der brug for støtteforanstaltninger, navnlig for at sikre lokale og regionale medievirksomheders overlevelse. Der skal lægges særlig vægt på situationen i små lande, hvor de lokale og regionale mediers ressourcer er begrænsede som følge af markedets beskedne størrelse."

Medlemmerne vedtog ligeledes SEDEC-underudvalgets arbejdsprogram for 2021 og udpegede Daniela Ballico (IT/ECR), borgmester i Ciampino, til hovedordfører for udtalelsen om En Union med lige muligheder: Strategi for personer med handicaps rettigheder 2021-2030.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023