Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Et socialt Europa og de demografiske ændringer er topprioriteter for SEDEC i 2020  

Det Europæiske Regionsudvalgs SEDEC-underudvalg indledte sin nye mandatperiode med en debat om Europa-Kommissionens initiativer til at styrke EU's sociale dimension. På mødet den 24. februar vedtog medlemmerne også en udtalelse med en opfordring til at tackle de demografiske udfordringer på alle myndighedsniveauer og i alle EU-politikker. Disse to emner er nogle af topprioriteterne i SEDEC's arbejdsprogram for 2020 .

Europa-Kommissionen offentliggjorde i januar meddelelsen Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling , der udgør den overordnede ramme for de kommende lovinitiativer inden for socialpolitikken om f.eks. en rimelig mindsteløn, en europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning og en ny ungdomsgaranti. Joost Korte , Kommissionens generaldirektør for beskæftigelse og sociale anliggender, understregede behovet for at reagere på de hastige forandringer, som skyldes klimaforandringerne og digitaliseringen, og hvor også demografi (affolkning) og globalisering spiller en rolle. Han kom også ind på spørgsmålet om platformsarbejderes status.

Anne Karjalainen (FI/PES), medlem af Kerava byråd, som tidligere i februar ved starten af RU's nye 5 - årige mandatperiode blev valgt til formand for SEDEC, sagde: "Gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder indebærer, at vi sikrer alle en anstændig levestandard, at flere mennesker kommer i arbejde og kvalitet i arbejdet, ved at vi træffer de rette tiltag for at mindske fattigdommen, beskytte de unge og sikre lige muligheder for alle. Regionerne og byerne har de samme mål, og de understreger, at bedre overvågning på lokalt og regionalt niveau er nødvendig for at kunne udarbejde effektive politikker."

Senere i år offentliggør Kommissionen en ny rapport om virkningerne af de demografiske ændringer og en grønbog om aldring. RU's forslag til udtalelse Demografiske ændringer: forslag til måling og håndtering af de negative virkninger på EU's regioner advarer om, at Europas aldrende befolkning, lave fødselstal og stadig skævere befolkningsfordeling kræver en sammenhængende politisk indsats på alle myndighedsniveauer og i alle EU-politikker. Anbefalingerne, som er udarbejdet af ordfører János Ádám Karácsony (HU/EPP), medlem af byrådet i Tahitótfalu, vil blive vedtaget på RU's næste plenarforsamling den 25.-26. marts.

SEDEC-underudvalget er også ved at udarbejde udtalelser om En regional resultattavle for innovation , som indeholder en sammenlignende vurdering af forsknings- og innovationsresultaterne i hele EU, og om Kommissionens nyligt offentliggjorte hvidbog om kunstig intelligens . Ordførerne for disse udtalelser er henholdsvis Mikel Irujo (ES/EA), generaldirektør for eksterne forbindelser i Navarras regionalregering, og Guido Rink (NL/PES), medlem af Emmen byråd.

SEDEC er RU's Underudvalg for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur. Det er et af RU's seks tematiske underudvalg.

Kontaktperson:

pressecdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023