Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Borgernes sikkerhedsnet i kampen mod covid-19-krisen  

Med over 11 millioner smittede og mere end 270.000 døde i Europa har pandemien understreget, at alle myndigheder på regionalt, lokalt og andre mellemliggende niveauer spiller en helt afgørende rolle i leveringen af offentlige tjenester så tæt som muligt på borgerne. De administrerer alle de nødvendige sundhedsmæssige tiltag på lokalt niveau som f.eks. karantæneforanstaltninger og kontaktopsporing.

André Viola (FR/PES) , formand for CEPLI*, den europæiske sammenslutning af lokale myndigheder på mellemliggende niveau, og medlem af Det Europæiske Regionsudvalg, sagde i sin åbningstale på konferencen Lokale myndigheder: et sikkerhedsnet for vores borgere i den globale kamp mod covidkrisen :

"Vores områder er direkte berørt af virkningerne af de socioøkonomiske, miljømæssige, generationsmæssige og demografiske forandringer, som griber forstyrrende ind i den bæredygtige udvikling af vores samfund. Covidkrisen er derfor opstået på en svær baggrund af alle de ovennævnte udfordringer. De kompetencer, der er overdraget til lokale myndigheder på mellemliggende niveauer, betyder, at vi er i direkte kontakt med vores medborgere, når vi iværksætter tiltag for at afbøde disse økonomiske og sociale konsekvenser. Vi må ikke glemme, at et Europa uden lokale, regionale og andre mellemliggende myndighedsniveauer er et Europa uden borgere og territorier, et tomt projekt uden fremtid."

På vegne af den største europæiske sammenslutning af lokale myndigheder på mellemliggende niveau – amter, provinser, departementer og alle lignende lokale myndigheder – opfordrer vi EU's medlemsstater og EU-institutionerne til:

1. at koordinere tiltagene i hele EU og sørge for passende økonomisk og sundhedsmæssig bistand til de lokale og regionale myndigheder i kampen mod covid-19

2. at give de lokale myndigheder på mellemliggende niveau direkte adgang til nye finansieringsmuligheder under Next Generation EU for at afbøde de negative socioøkonomiske konsekvenser af coronaviruskrisen

3. sammen med Det Europæiske Regionsudvalg at inkludere de lokale myndigheder på mellemliggende niveau i de fremtidige forhandlinger om EU's sundhedsunion og i konferencen om Europas fremtid.

I sin tale på konferencen bemærkede RU's formand Apostolos Tzitzikostas : "Regionsrådsformænd og lokale ledere fra byer, provinser og amter i Europa er de usynlige helte, som beskytter liv og økonomier. De har hårdt brug for investeringer, og en forsinket aftale om EU's budget og genopretningsplaner sætter folks liv og vores Unions overlevelse på spil. Lad det være helt klart: en genopretningsplan, der kun imødekommer nationale behov, vil slå fejl. Regionale og lokale myndigheder tegner sig for halvdelen af de offentlige investeringer i EU og en tredjedel af de offentlige udgifter og skal sørge for, at de går til at opfylde deres lokalsamfunds reelle behov" .

Manual Baltar, formand for Partenalia, provinsrådsformand i Ourense og næstformand for CEPLI, Spanien, sagde: "Direkte økonomisk støtte til selvstændige, offentlige bygninger, der stilles til rådighed for sundhedspersonale, styringsudvalg, der sikrer reel økonomisk genopretning, daglig information til borgerne – covidkrisen har igen vist, at provinserne er dem, der skaber struktur i vores territorier, og de er bedst placerede, når det gælder om at afbøde virkningen af større økonomiske, sociale og sundhedsmæssige chok og hjælpe borgerne gennem den slags vanskelige situationer" .

Luca Menesini (IT/PES) , RU-medlem, sagde: "Under covidkrisen har de italienske provinser deltaget i krisehåndteringen. I forhold til året før har provinserne i 2020 afsat 14 % mere af deres budgetter til investeringer, og de har dermed bidraget betydeligt til genopretningen. Denne krise giver os anledning til at overveje en ny udviklingsmodel efter EU-retningslinjer, men de lokale myndigheder må spille en hovedrolle i denne model" .

"Coronakrisen viser igen, hvor vigtigt det er, at vi i fællesskab og på koordineret vis tackler udfordringerne i Europa. At lukke os om os selv og antyde, at truslen kommer udefra, er den forkerte vej at gå og et livsfarligt signal. Det, vi har brug for, er samhørighed og solidaritet. Det glæder mig, at mange mennesker har vist vilje til at hjælpe hinanden i løbet af de seneste måneder. Det, der virker, i lille skala, må også gælde i stor skala: Kun ved at stå sammen kan Europa overvinde vor tids kriser" , sagde Hauke Jagau , regionsrådsformand i Hannover, talsmand for Deutscher Landkreistag, Tyskland.

Serge Hustache , provinsrådsformand i Hainaut, formand for APW, tilføjede: "Provinserne har løftet de store – ofte uhørte – udfordringer, de har stået over for. Ved at udvise åbenhed og solidaritet har de stået sammen med andre institutionelle aktører i kampen mod denne krise".

Andrzej Plonka , amtsrådsformand i Bielsko Biala, formand for ZZP, Polen, sagde: "På globalt plan afhænger bekæmpelsen af pandemier af de tiltag, der træffes af internationale organisationer, regeringer og medicinalvirksomheder. Men når det kommer til den effektive håndtering af pandemierne, påhviler den konkrete gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger de lokale mellemliggende myndighedsniveauer på grund af den territoriale karakter af aktiviteterne. I mange lande er de mellemliggende myndighedsniveauer desuden ansvarlige for hospitalerne og vigtige elementer i krisestyringssystemet. Dagens CEPLI-møde underbygger klart dette" .

Alin-Adrian Nica , amtsrådsformand i Timis, medlem af Det Europæiske Regionsudvalg i perioden 2007-2020, Rumænien, sagde: "Pandemien har fremskyndet digitaliseringen, ført til genovervejelser af EU's solidaritetspolitikker og EU-finansieringen og understreget behovet for, at der afsættes tilstrækkelige midler til genopretningen, og for, at beføjelser overføres til de lokale mellemliggende myndighedsniveauer, som er borgernes dokumenterede sikkerhedsnet i krisetider. Hvis vi ikke udnytter disse muligheder, har vi intet lært!"

Jan Olbrycht , MEP, medordfører for FFR 2021-2027, sagde. "Den økonomiske og sociale skade, som coronaviruspandemien har forårsaget, kræver hurtige indgreb i form af økonomisk støtte. Derfor er genopretningsplanen så afgørende for at afværge krisens virkninger. Enhver forhaling af EU's genopretningspakke kan få yderst alvorlige konsekvenser for genopretningen af økonomien under krisen. Det skal understreges, at især de lokale og regionale myndigheder, som står forrest i kampen mod pandemien, får behov for midler til den økonomiske genopretning" .

*CEPLI er den vigtigste europæiske sammenslutning af nationale sammenslutninger, der repræsenterer 1.167 lokale myndigheder på mellemliggende niveau i seks europæiske lande (Belgien, Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Polen og Rumænien), og to europæiske netværk af lokale myndigheder på mellemliggende niveau, Arco Latino og Partenalia.

Sammenslutningen blev stiftet i 2008 i anledning af 50-året for Romtraktaten som et samarbejdsnetværk af lokale myndigheder på mellemliggende niveau i Europa og arbejder for at øge disse myndigheders deltagelse i beslutningsprocesserne i EU, repræsentere deres interesser på EU-niveau, etablere en permanent udveksling af information og god praksis mellem lokalsamfund, styrke sammenhængen i og synligheden af deres indsats rundt omkring i EU og fremme fælles samarbejdsprojekter.

Kontaktperson:

PressCdR@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/AG-ARLEM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
27.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022