Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Landområderne må ikke blive glemt i genopretningsplanerne  

I begyndelsen af Rural Vision Week gav medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) udtryk for deres bekymring over, at landområderne muligvis får mindre gavn af EU's planer om at bidrage til genopbygningen af et Europa efter covid-19, som er grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt. Følgende erklæring, som blev vedtaget af medlemmerne på mødet i RU's Underudvalg for Naturressourcer (NAT), støttes af Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder og intelligente landsbyer, som på det kraftigste afviser enhver plan, der ikke følger partnerskabsprincippet og inddrager landområderne i udarbejdelsen heraf.

Pandemien er med til at forværre mange af de allerede eksisterende problemer i landområderne og har endnu engang fremhævet disse områders sårbarhed, navnlig med hensyn til digital kapacitet, levering af sundhedstjenester og kvaliteten deraf, uddannelse, adgang til bredbånd, særlige behov i befolkningen, distributionskædernes modstandsdygtighed og innovationsfærdigheder. Der er behov for en klar strategi for at undgå, at genopretningsplanerne øger kløften mellem tilbagestående landsamfund og byområder, som styrer hurtigt imod bæredygtighed og digitalisering. Ellers risikerer vi at gå glip at en vigtig mulighed for økonomisk og social vækst for hele EU og miste opbakningen blandt kommende generationer i den største del af EU's områder.

Kirstine Bille (DK/Greens), 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune og medlem af NAT-underudvalget, sagde: "Alle strukturpolitikker bør have landdistriktsudvikling som prioriteret mål. Dette mål skal realiseres ved vedtagelse af en dagsorden for landdistrikterne, der svarer til dagsordenen for byområderne. Denne dagsorden for landdistrikterne skal gøre det muligt - i tråd med den europæiske ”Green Deal” – at styrke den innovative dynamik i landdistrikterne, inspirere til nye samarbejder på tværs af regioner og være et svar på klimaudfordringerne.  Den skal mobilisere borgerne til lokale strategier for udvikling. Kun en koordinering mellem de offentlige politikker vil gøre det muligt at imødegå udfordringerne i verden. En verden i forandring. Kampen mod klimaændringer og mod de økonomiske og sociale udfordringer i forskellige områder skal styrke princippet om lighed mellem byområder og landdistrikter."

Medlemmerne af NAT-underudvalget er bekymrede over, at:

  • regionerne og især landdistrikterne ikke inddrages tilstrækkeligt i beslutningsprocessen i forbindelse med udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner i størstedelen af EU's medlemsstater
  • landområderne muligvis vil blive tildelt færre midler under Next Generation EU som følge af de strukturelle rammer for de nationale genopretnings- og resiliensplaner og deres prioriterede indsatsområder og gennemførelsesmetoder på trods af, at landområderne er blevet særlig hårdt ramt af covid-19-pandemien
  • mange midler vil blive tildelt gennem en indkaldelse af forslag, hvilket kan underminere landområdernes mulighed for at få adgang til midlerne under Next Generation EU, da de traditionelt set har mindre kapacitetsopbygning og teknisk støtte inden for programplanlægning og anvendelse af EU-midler
  • den aktuelle afgrænsning af landdistrikterne formentlig undervurderer det reelle omfang af Europas landområder, da gråzoneområderne på grænsen mellem land og by højst sandsynligt står over for de samme udfordringer som landdistrikterne.

Medlemmerne af NAT-underudvalget opfordrer:

  • de europæiske institutioner og de nationale regeringer til at inddrage lokale og regionale myndigheder i forberedelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner, idet der er behov for en lokal dimension for at gøre sådanne foranstaltninger effektive
  • medlemsstaterne til at indgå i politiske dialoger med alle relevante interessenter. Landdistrikterne må ikke blive ladt i stikken, og deres behov skal afspejles fuldt ud og strømlines i de nationale genopretnings- og resiliensplaner
  • alle relevante institutionelle aktører til nøje at overvåge anvendelsen af midlerne under Next Generation EU på territorialt niveau for at sikre, at midlerne bliver retfærdigt fordelt mellem regionerne
  • medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne til at lette og forenkle landdistrikternes adgang til midlerne under Next Generation EU.

Her finder du en liste over medlemmer af NAT-underudvalget og Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder og intelligente landsbyer .

Kontaktperson:

Det Europæiske Regionsudvalg

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder og intelligente landsbyer

Adam Mouchtar

Tlf.: +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023