Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regioner og byer efterlyser flere midler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed  

Det Europæiske Regionsudvalg påpeger, at det i lyset af covid-19-krisen
er altafgørende at styrke ungdomsgarantien

Lokale og regionale myndigheder opfordrer indtrængende EU og nationale institutioner til at beskytte unge europæeres ret til arbejde, en rimelig løn og adgang til social beskyttelse som led i genopretningen. Pandemien har ført til en voldsom stigning i ungdomsarbejdsløsheden overalt i EU. Derfor ønsker regioner og byer, at ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger medtages i de nationale genopretningsplaner, hvilket var blandt de vigtigste budskaber i en udtalelse udarbejdet af Romy Karier (LU/EPP), medlem af kommunalbestyrelsen i Clervaux.

Udtalelsen af Romy Karier (LU/EPP) om den styrkede ungdomsgaranti , et EU-initiativ til bekæmpelse af arbejdsløshed blandt unge under 30 år, blev drøftet på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling. De lokale og regionale myndigheder glæder sig over, at dette instrument, der så dagens lys for syv år siden, nu styrkes. De finder det imidlertid beklageligt, at de midler, der er afsat til støtte for ungdomsgarantien i programmeringsperioden 2021-2027, ikke er øget væsentligt på trods af den kritiske situation med covid-19-pandemien.

De seneste tal fra Eurostat viser, at ungdomsarbejdsløsheden i december 2020 var på 17,8 % i EU (3.138.000 unge under 25 år), hvilket udgør en stigning fra 14,8 % i december 2019, mens andelen af NEET'er (unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse) blandt borgere under 30 år steg fra 12,5 % i 2019 til 13,5 % i tredje kvartal af 2020 og nåede op på næsten 15 % i forsommeren.

Ordfører Romy Karier understregede, at "hvis de bliver hørt, kan regioner og kommuner bidrage væsentligt til bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed. Vi skal ligesom alle myndighedsniveauer optrappe vores indsats og samarbejde i disse krisetider. Netop på denne baggrund foreslår vi konkrete og ambitiøse foranstaltninger til styrkelse af den europæiske ungdomsgaranti. Uden et reelt tilsagn om at øge støtten til vores unge – enten økonomisk eller ved at forbedre vores strategier – vil konsekvenserne sandsynligvis blive dramatiske og række langt ud over den nuværende krise. Hvis vi derimod arbejder sammen, er jeg overbevist om, at vi kan undgå en ny tabt generation".

For effektivt at kunne bekæmpe ungdomsarbejdsløshed i lyset af pandemien ønsker lokale og regionale ledere at supplere den styrkede ungdomsgaranti med en forlængelse og udvidelse af SURE , den midlertidige mekanisme på 100 mia. EUR, der er blevet indført for at hjælpe medlemsstaterne med at beskytte de arbejdstagere, der er ramt af covid-19-krisen. Desuden opfordrer RU til, at der medtages ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger i de nationale genopretnings- og resiliensplaner , og udvalget advarer mod politikker, som forsøger at fremme ungdomsbeskæftigelsen ved at underminere de unges ret til en rimelig løn og adgang til social beskyttelse som led i genopretningen.

RU understreger, at de lokale og regionale myndigheder spiller en afgørende rolle med hensyn til at støtte en effektiv gennemførelse af ungdomsgarantien, idet de kan bygge bro mellem uddannelsesinstitutioner og offentlige arbejdsformidlinger. Udvalget understreger betydningen af, at den styrkede ungdomsgaranti fremmer arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstater og mellem regioner, idet migration spiller en vigtig rolle for mulighederne på arbejdsmarkedet. Regioner og byer finder det derfor beklageligt, at denne bestemmelse, der fandtes i den oprindelige ungdomsgaranti, ikke er medtaget i det nye forslag.

RU minder endvidere om, at det er afgørende, at der fastlægges klare og præcise bindende kriterier for kvaliteten af ungdomsgarantiens tilbud om beskæftigelse, uddannelse, erhvervsuddannelse og lærepladser. Det er ligeledes vigtigt at mindske den administrative byrde for unge jobsøgende: onlineregistrering gennem særlige e-platforme for ungdomsgarantien bør være standardproceduren.

Det endelige resultat af afstemningen om udtalelsen vil blive meddelt ved plenarforsamlingens afslutning.

Baggrund:

EU hjælper medlemsstaterne med at nedbringe arbejdsløshed og inaktivitet blandt unge gennem EU's beskæftigelsespakke for unge , der er bygget op omkring fire indsatsområder. Et af disse er ungdomsgarantien, et initiativ, der blev iværksat i 2013, og som allerede har hjulpet 24 mio. unge. På forslag fra Kommissionen godkendte Rådet sidste år en henstilling om en styrket ungdomsgaranti .

Med ungdomsgarantien forpligtede alle medlemsstater sig til at sikre, at alle unge under 30 år får et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, lærlingeuddannelse eller praktikophold, senest fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023