Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byer og regioner sætter farten op for at regulere onlineplatforme og bane en sikker vej til de digitale markeder for SMV'er  

Det Europæiske Regionsudvalg øger sit engagement i EU's omfattende lovgivningsprojekt, som skal styrke den demokratiske kontrol med dominerende internetplatforme og genoprette en onlineøkonomi med lige vilkår, som fungerer for både SMV'er og de enkelte forbrugere. På plenarforsamlingen i juni vedtog udvalgets medlemmer en udtalelse , som bakker op om Kommissionens plan om en strammere regulering af digitale markeder og tjenesteydelser, og fremhævede samtidig de innovationer og kompetencer, som byerne og regionerne kan bidrage med for at sikre en forsvarlig og effektiv regulering. RU's udtalelse om lovgivningspakken om digitale tjenester indgår i et bredere net af initiativer, som skal skærpe RU's profil som en af EU's drivkræfter for en inklusiv og digital omstilling.

Lovgivningspakken om digitale tjenester er et lovgivningsforslag fra Kommissionen, som består af to elementer: retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder. Pakken omfatter en opdatering og styrkelse af EU's konkurrencelovgivning for at imødekomme behovet for en forsvarlig platformsregulering. Den har til formål at begrænse de såkaldte gatekeeperplatformes markedsposition, idet de kontrollerer mindre virksomheders adgang til forbrugere og fungerer som private regeludstedere. Pakken har også til formål at bekæmpe den ubegrænsede spredning af desinformation ved at håndhæve platformenes ansvar for det indhold, de formidler.

Regulering af platforme har en stærk regional dimension. Mange af de sektorer, hvor onlineplatforme spiller en fremtrædende rolle – såsom transport i byerne, boliger, turistindkvartering og levering af offentlige tjenester – reguleres på lokalt og regional niveau. De lokale og regionale myndigheder spiller derfor en vigtig rolle, når det kommer til at udforme og håndhæve effektiv lovgivning, idet de råder over information og erfaring og er det politiske niveau, som er tættest på de berørte parter.

Ordfører Rodi Kratsa (EL/EPP), guvernør for regionen De Joniske Øer, sagde: "Denne udtalelse styrker de subnationale myndigheders stemme og slår til lyd for, at lovgivningen udformes meget nøje for at sikre flest muligt positive virkninger og undgå, at løsningen af problemer skaber nye problemer. Digitalisering er en realitet – som kun bliver større med pandemien – og det samme er vores afhængighed af digital infrastruktur. Vi skal beskytte SMV'er, som ofte er afhængige af de større platforme, og som i høj grad påvirkes af at miste adgangen til de platforme eller tjenester, som deres forretning i stigende grad afhænger af."

Regulering af platforme har også betydelige konsekvenser for mange SMV'er. I takt med at flere og flere virksomheder bliver digitaliserede, foregår deres kontakt med forbrugere, leverandører og andre forretningsforbindelser i stigende grad gennem private onlineplatforme – hvilket øger deres afhængighed af disse nye aktører og udsætter deres forretningsmodeller for risici og usikkerhed. RU's udtalelse efterlyser en solid retlig ramme, som beskytter SMV'ers direkte adgang til forbrugerne og dermed deres mulighed for at konkurrere på lige vilkår. Dette er et krav, som understøttes af resultaterne af en undersøgelse af, hvilke juridiske og politiske betingelser der er nødvendige for at støtte traditionelle virksomheders digitale omstilling, og som blev drøftet på et nyligt RU-webinar . Den endelige undersøgelse offentliggøres midt i juli .

Et andet vigtigt emne i RU's udtalelse er afhjælpning og overvindelse af den "dobbelte digitale kløft", som skyldes den ulige fordeling af de nødvendige forudsætninger for at udnytte de potentielle sociale og økonomske fordele ved digitaliseringen: adgang til netværk med høj kapacitet og digitale færdigheder. For at modvirke de territoriale og sociale uligheder og sikre den digitale samhørighed understreger RU det presserende behov for at støtte kapacitetsopbygning på lokalt plan og sætte skub i udrulningen af bredbåndsinfrastruktur. Disse kritiske udfordringer takles også løbende af RU's bredbåndsplatform – et forum, som er oprettet i fællesskab med Kommissionen for at samle juridisk, teknisk og praktisk viden og fremskynde udviklingen af løsninger, der sætter alle borgere, SMV'er og offentlige myndigheder i stand til at navigere i onlineverdenen.

Kontaktperson:

Maximilian v. Klenze

Tlf. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tlf. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023