Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Aktive regioner: fra klimaneutralitet til udryddelse af energifattigdom  
Et europæisk observatorium for klimaneutralitet og EU-mål for udryddelse af energifattigdom er nogle af de lokale og regionale myndigheders foreslåede foranstaltninger, der skal skabe et klimaneutralt Europa senest i 2050

Energifattigdom og kampen mod den globale opvarmning var omdrejningspunktet på det 23. møde i Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE). På dagsordenen var også den lokale gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer samt direkte støtte til kulregioner. Her forud for valget til Europa-Parlamentet i maj understregede ENVE - underudvalgets formand Cor Lamers nødvendigheden af at "leve op til de unges forventninger i den klimakrise, vi står i".

Ved åbningen af det 23. møde i Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) udtalte formanden Cor Lamers (NL/EPP) , der er borgmester i Schiedam: "Unge europæere minder os hver uge om den klimakrise, vi står i, og vi må nu leve op til deres forventninger. Vi må lægge nye og innovative foranstaltninger på bordet for at øge potentialet for, at Europas omstilling til ren energi kan omsættes til bæredygtig vækst og beskæftigelse. Som EU's forsamling af byer og regioner gør vi vores bedste for at føre de formelle mekanismer til inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i EU's og medlemsstaternes klima- og energipolitik ud i livet."

Medlemmerne vedtog et forslag til udtalelse om En ren planet for alle: En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi . Ordføreren Michele Emiliano (IT/PES) , der er formand for regionalrådet i Puglia, sagde: "Vi har brug for nye foranstaltninger og mere målrettet offentlig finansiering på europæisk og nationalt plan, hvis vi både skal opnå en økonomi uden nettoemissioner og opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling. Overgangen til kulstofneutralitet kan vi bruge som drivkraft for at skabe renere teknologier, nye kvalifikationer og job. En rigtig prisfastsættelse på fossil energi via emissionskvoter og beskatning er helt afgørende for omstillingen til vedvarende energi. Energibeskatningsdirektivet og statsstøttereglerne bør nedbringe afgifterne på vedvarende energi for at fremme markedsudbredelsen."

Byer og regioner foreslår, at mindst 30 % af EU's budget skal gå til klimaet, og at der indføres skattelettelser inden for rammerne af EU's klimaneutrale finansieringsprogrammer. I Michele Emilianos udtalelse gentages RU's opfordring til EU-institutionerne og medlemsstaterne om at etablere en platform på flere niveauer for en permanent dialog om energi, at de lokalt bestemte bidrag fast medtages i de nationale energi- og klimaplaner og at oprette et europæisk observatorium for klimaneutralitet for at kortlægge og hjælpe områder, der er sårbare over for klimaet. 

I Michele Emilianos udtalelse opfordres der til, at man systematisk inddrager regionerne og de lokale myndigheder i gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling, Parisaftalen og det forberedende arbejde i forbindelse med COP25, herunder at en repræsentant for RU får observatørstatus i alle UNFCCC’s forberedende organer. Udtalelsen, der skal til afstemning på plenarforsamlingen i juni, bidrager til den klimaneutrale strategi for 2050 , som Kommissionen offentliggjorde i november 2018.

Medlemmerne vedtog enstemmigt udtalelsen om Flerniveauforvaltning og tværsektorielt samarbejde for at bekæmpe energifattigdom . Ordfører Kata Tüttő (HU/PES) , byrådsmedlem i det 12. bydistrikt i Budapest, sagde: "Over 50 mio. europæere har problemer med at opvarme deres hjem om vinteren på grund af høje energipriser, lave indkomster og fugtige, usunde boliger. Alt for mange europæere må om vinteren vælge mellem mad eller varme. EU har meget ambitiøse energi- og miljømål – nu er tiden inde til at sætte et europæisk mål om at gøre en ende på energifattigdom."  

Ordfører Kata Tüttő forsvarer alles ret til adgang til energi, der er til at betale, og foreslår, at "der sættes en stopper for, at offentlige tjenesteydelser suspenderes på grund af manglende betaling", så "ingen husstande står uden basal opvarmning og køling." Udtalelsen skal til afstemning på RU's plenarforsamling den 26.-27. juni 2019.

Medlemmerne blev enige om at udarbejde en initiativudtalelse om borgmesterpagten efter 2020 og udpegede Benedetta Brighenti (IT/PES) , kommunalrådsmedlem i Castelnuovo Rangone i regionen Emilia-Romagna, som ordfører.

ENVE-medlemmerne mødes den 12.-14. juni 2019 i Bukarest til en fælles konference om Kommissionens 12.  strategiske energiteknologiplan (SET-planen). Arrangementet foregår i samarbejde med den rumænske sammenslutning af kommuner og det rumænske rådsformandskab, og planen er at se nærmere på, hvilke teknologiske og finansielle instrumenter der kan fremme markedsudbredelsen af innovative grønne produkter og tjenester, og sikre, at energiomstillingen også sker på lokalt plan.

Medlemmerne drøftede følgende udtalelser:

Et bæredygtigt Europa i 2030: Opfølgning på FN's mål for bæredygtig udvikling, på den økologiske omstilling og på Parisaftalen om klimaændringer af ordfører Sirpa Hertell (FI/EPP). Byer og regioner efterlyser mål og fremskridtsindikatorer for gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling på lokalt og regionalt plan. Udtalelsen skal efter planen vedtages i oktober 2019.

Gennemførelse af Parisaftalen gennem innovativ og bæredygtig energiomstilling på regionalt og lokalt plan af ordfører Witold Stępień (PL/EPP). Udtalelsen skal efter planen vedtages i oktober 2019.

Gennemførelse af pakken om ren energi: de integrerede nationale energi- og klimaplaner som et instrument til en tværgående tilgang til klima, aktiv og passiv energi af ordfører József Ribanyi (HU/EPP). Udtalelsen skal efter planen vedtages i oktober 2019.

Bemærkninger til redaktører:

Billeder fra ENVE-underudvalgets møde kan downloades her .

Klik her for at få adgang til alle dokumenter fra ENVE-underudvalgets møde .

Det Europæiske Regionsudvalg har reageret på de forskellige aspekter af pakken om ren energi i følgende udtalelser:  

En ny aftale for energiforbrugere af ordfører Michel Lebrun (BE/EPP), medlem af kommunalbestyrelsen i Viroinval (april 2016).

Forvaltning af energiunionen og ren energi af ordfører Bruno Hranić (HR/EPP), borgmester i Vidovec (juli 2017).

Energieffektivitet og bygninger af ordfører Michiel Rijsberman (NL/ALDE), medlem af provinsstyrelsen for Flevoland (juli 2017).

Vedvarende energi og det indre marked for elektricitet af ordfører Daiva Matonienė (LT/ECR), medlem af byrådet i Šiauliai.

Januar 2019 – Kommissionens pressemeddelelse . ”En ren planet for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi". Hele strategien (EN) findes her .

Januar 2019 – Kommissionens tredje rapport om energipriser og -omkostninger i Europa .

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tlf. +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023