Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regioner bringer rummet ned på jorden  

Medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg har udtrykt deres støtte til Andres Jaadla (ET/ALDE) ved at vedtage hans udtalelse "En rumstrategi for Europa". RU deler Kommissionens vision om rummet, der blev offentliggjort i oktober 2016. Udvalget opfordrer imidlertid Kommissionen til at videreudvikle den regionale dimension for at bringe rumteknologi nærmere borgerne. Rumteknologi, -data og -tjenester sikrer kommunikation, overvågning, grænse- og sikkerhedskontrol, hurtig indsats i forbindelse med naturkatastrofer og støtte til styring af landbrug, fiskeri og transport.

Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet en uundværlig del af vores hverdag. Inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) gør rumteknologi det muligt at udveksle informationer i realtid. Inden for digitale tjenester medfører det kontinuerlig overvågning med høj opløsning. Rumsatellitter indebærer den fordel, at der hurtigere kan sættes ind i forbindelse med naturkatastrofer og bidrager til bedre byforvaltning og styring af offentlig transport. Kapacitet og tjenester på rumområdet spiller en vigtig rolle i den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik og i miljøovervågning, beskyttelse af biodiversitet og bekæmpelse af den globale opvarmning.

"Rumpolitikken kan bidrage til at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer i Europa og flytter samtidig grænser inden for videnskab og forskning", sagde ordføreren Andres Jaadla, der er medlem af byrådet i Rakvere. Han tilføjede: "Vi skal udvikle den regionale dimension, så borgerne i højere grad kan få gavn af de fordele, som rummet har. Vi skal dog blive bedre til at overbevise samfundet om de mange potentielle fordele, der er ved EU's rumpolitik og -strategi. Brugerne bør have en central plads i den europæiske rumpolitik".

Andres Jaadla sagde endvidere: "De lokale og regionale myndigheder har kompetencerne og er villige til at deltage i gennemførelsen af den europæiske rumpolitik. Selv om mange regioner har tilsluttet sig NEREUS-netværket (netværket af europæiske regioner, som anvender rumteknologi), hvilket er et tegn på rumteknologiens voksende betydning for regionernes økonomi, bør der være mere fokus på disse foranstaltninger, og integrerende partnerskaber mellem civilsamfundet, virksomheder, offentlige institutioner og den videnskabelige verden bør fremmes." Ordføreren opfordrede til, at rumstrategien kobles sammen med og integreres i andre EU-politikker, såsom EU's dagsorden for byerne, løsninger for intelligente byer og klimapolitik.

Han tilføjede: "Uddannelse og folkeoplysning skal sammen med mere kvalificerede fagfolk og flere ingeniører og forskere sætte den europæiske befolkning i stand til at bidrage til udviklingen af morgendagens komplekse systemer, såvel på jorden som i rummet i form af satellitter – ved hjælp af programmer som Galilei og Copernicus."

Det Europæiske Regionsudvalg er opsat på at støtte udviklingen og gennemførelsen af Copernicusprogrammet. RU foreslår, at et permanent fuldgyldigt medlem deltager i Copernicusprogrammets brugerforum. "En sådan direkte deltagelse ville give forummet de lokale aktørers perspektiv på brugen af data fra Copernicus", sagde Andres Jaadla.

"RU kan være en vigtig partner i forbindelsen mellem Kommissionen, medlemsstaterne, Den Europæiske Rumorganisation, den akademiske verden, de lokale myndigheder og brugerne, således at der kan dannes nye samarbejdsområder inden for andre EU-politikker", afsluttede han.

Bemærkninger til redaktørerne

26. oktober 2016. En rumstrategi for Europa . Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmental success lies in the hands of local governments
Environmental success lies in the hands of local governments
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018