Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regioner og byer bliver inddraget i konferencen om Europas fremtid  

Den 9. december drøftede medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg konferencen om Europas fremtid. De udtrykte deres opbakning til en proces, hvor man lytter aktivt til borgerne – en såkaldt permanent dialogmekanisme – og et omfattende skift i retningen af mere gennemsigtige og åbne styreformer. De opfordrede desuden til, at byerne og regionerne inddrages i konferencen. MEP Daniel Freund, der er Verts/ALE-Gruppens koordinator i Europa-Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender (AFCO), bakkede op om idéen og sagde, at det netop er vigtigt for konferencens succes, at byerne og regionerne deltager. Senere samme dag vedtog AFCO-udvalget en rapport om, hvordan konferencen kan udformes. Heraf fremgik det også, at AFCO-udvalget bakker op om RU's ønske om at blive inddraget i processen og om en permanent mekanisme for borgerdialoger.

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, efterlyste allerede i juli 2019, da hun præsenterede sine prioriteter som formand, en sådan konference om Europas fremtid. Konferencen, som efter planen skal starte i foråret 2020 og foregå over to år, skal puste nyt liv i den europæiske integration og styrke det europæiske demokrati. Den kommer desuden til at omfatte borgerdialoger.

Medlemmerne af Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser (CIVEX) arbejder på et forslag til udtalelse om Lokale og regionale myndigheder i permanent dialog med borgerne. Det bliver RU's hovedbidrag til konferencen om Europas fremtid. De endelige anbefalinger forventes vedtaget på RU's plenarforsamling i maj 2020.

Ordfører Mireia Borrell Porta (ES/EA) , der er statssekretær for eksterne forbindelser og EU-anliggender i Cataloniens regionalregering, sagde under debatten: "En permanent og struktureret dialog med borgerne koordineret af lokale og regionale myndigheder er ikke kun et spørgsmål om kommunikation og deltagelse, men først og fremmest om demokratiske styreformer. Det kan være med til at genoprette kommunikationen – som for tiden ikke har gode kår – mellem borgerne og EU og føre til en videreudvikling af de administrative strukturer."

Pia Ahrenkilde-Hansen , der er Kommissionens generaldirektør for kommunikation, talte også på CIVEX-mødet. Hun sagde, at inddragelsen af RU og dets medlemmer er vigtig for at kunne skabe de rette betingelser for succes, øge konferencens rækkevidde og nå borgerne.

MEP Daniel Freund (DE-Verts/ALE), som er medlem af Europa-Parlamentets arbejdsgruppe om konference n om Europas fremtid sagde: "Vi overvejer stadig, hvordan Det Europæiske Regionsudvalg skal repræsenteres ved konferencen om Europas fremtid. Repræsentanter for det europæiske, nationale, regionale og lokale plan bør høres i forbindelse med den overordnede planlægning af konferencen. Vi er åbne for debat og for at inddrage de lokale og regionale politikere i denne debat."

Senere samme dag vedtog Europa-Parlamentets AFCO-udvalg en rapport om udformningen af konferencen, hvor det tog højde for anbefalingerne om at inddrage RU i processen og udtrykte sin opbakning til en permanent EU - mekanisme for borgerdialoger.

Del: