Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regioner og byer går sammen med UEFA om at fremme EU's regionale investeringer i idræt  
Photo gallery | Twitter: #CohesionAlliance

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og UEFA er gået sammen om at forbedre adgangen til EU-midler til idræt. De to organer fremhævede betydningen af EU's investeringer i regionerne – EU's samhørighedspolitik – med hensyn til at støtte regionerne i deres indsats for fremme den lokale idræt og investeringernes efterfølgende rolle i befordringen af den territoriale samhørighed i hele Europa. Dette budskab blev nedfældet i en fælles erklæring, der blev underskrevet af RU's formand, Karl-Heinz Lambertz, og UEFA's første næstformand, Karl-Erik Nilsson, under en konference på højt plan i Bruxelles i dag.

Arrangementet samlede deltagere fra EU's institutioner – herunder kommissær Tibor Navracsics – og repræsentanter fra alle UEFA's 55 nationale fodboldforbund. Arrangementet understregede betydningen af EU-finansiering af idræt inden for rammerne af #CohesionAlliance , en EU-omspændende koalition for dem, som mener, at EU's samhørighedspolitik fortsat skal være en bærende søjle i EU's fremtid.

Karl-Heinz Lambertz , formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: "Vi har samme mål som UEFA: at styrke samhørigheden og solidariteten i Europa. Investering i idræt er en investering, der giver et afkast i form af at fremme sundhed, social integration, turisme og økonomisk udvikling. Derfor er det afgørende, at EU fortsat yder tilstrækkelige midler til samhørighedspolitikken til, at regioner og byer kan sikre en anstændig sportsinfrastruktur på tværs af grænserne. Som tilhængere af #CohesionAlliance ved vi af førstehåndserfaring, at EU's strukturfonde kan gøre en reel forskel ved at tilbyde vores befolkninger en sundere tilværelse og højere livskvalitet."

Karl-Erik Nilsson , første næstformand for UEFA, der undertegnede #CohesionAlliance den 20. marts i år, udtalte: "UEFA tror på idrættens betydning og yder hvert år et kæmpebidrag gennem sit HatTrick assistance programme . Takket være dette program ydes der støtte til vigtige idrætsfaciliteter og -aktiviteter i hele Europa. Men det er nødvendigt at understøtte UEFA's indsats ved at øremærke EU-midler hertil, især rettet mod breddeidrætten. At investere i idræt er ensbetydende med at investere i Europas fremtid. Idrætsorganisationerne, de nationale myndigheder og EU-institutionerne må samarbejde for at få mest muligt ud af de eksisterende finansieringsmuligheder. "

Tibor Navracsics , kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, sagde: "Idrætten besidder et enestående potentiale til at hjælpe os med at håndtere de store udfordringer, som vores samfund står over for, og styrke udviklingen af byer og regioner. For at udnytte dette potentiale bedst muligt er vi nødt til at finde metoder til at integrere idrætten i vores foranstaltninger på tværs af politikområder. Vi må navnlig integrere idrætten mere effektivt i de lokale og regionale strategier, der bygger på regionernes og byernes individuelle styrker og ambitioner."

I en fælles erklæring, der blev undertegnet af formanden, Karl-Heinz Lambertz, og UEFA's første næstformand, Karl - Erik Nilsson, understregede RU og UEFA at:

Idrætten yder et vigtigt bidrag til opfyldelsen af de strategiske mål for EU's samhørighedspolitik og målene for bæredygtig udvikling.

Kommissionens forslag om at fordoble finansieringen af Erasmus i det kommende langsigtede EU-budget (som dækker perioden 2021-27) og hensynet til breddeidrætten, god forvaltning og integritet inden for idræt er et velkomment skridt fremad.

I øjeblikket er manglen på idrætsbaserede politikker og manglen på en infrastruktur for breddeidrætten to af de største hindringer, der står i vejen for fri og lige adgang til idrætsaktiviteter for alle borgere, herunder personer med handicap. At sikre universel adgang til idrætsaktiviteter er af central betydning for den økonomiske og sociale udvikling og for at øge det samlede antal personer, som er involveret i aktiviteterne.

Idrættens bidrag til at styrke den økonomiske udvikling og fremme den sociale inklusion bør anerkendes bedre. Forordningerne om de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) og andre relevante europæiske politikker bør støtte idrætsbaserede politikker, herunder investeringer i idrætsanlæg for at fremme solidaritet og velfærd gennem sport.

RU og UEFA er enige om at arbejde sammen inden for #CohesionAlliance om en stærk samhørighedspolitik til fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i hele EU efter 2020.

RU har for nylig givet udtryk for mange af disse anbefalinger over for Europa-Kommissionen i en udtalelse om Integrering af idræt i EU's dagsorden for tiden efter 2020 (ordfører: Roberto Pella (IT/EPP), borgmester i Valdengo).

Baggrundsnotat

#CohesionAlliance er en koalition for dem, der mener, at EU's samhørighedspolitik fortsat skal være en bærende søjle i EU. Som følge af brexit og fordi der er behov for, at EU finansierer nye prioriteter såsom forsvar, sikkerhed og kontrol ved de ydre grænser, risikerer budgetbevillingerne til samhørighedspolitikken at blive skåret ned i EU's kommende langsigtede budget – den såkaldte flerårige finansielle ramme – som fastlægger loftet for EU's udgifter for perioden efter 2020.

For at undgå dette og for at øge bevidstheden om samhørighedspolitikkens yderst vigtige rolle, blev #CohesionAlliance oprindeligt lanceret i oktober sidste år af førende sammenslutninger af regioner og byer – Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AGEG), Forsamlingen af Regioner i Europa (AER), Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE), de Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR), Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa (CPMR), Eurocities samt Det Europæiske Regionsudvalg .

Alliancen ønsker, at EU's budget efter 2020 gør samhørighedspolitikken stærkere, mere effektiv, synlig og tilgængelig for alle regioner i EU. Siden alliancen offentliggjorde sin erklæring , er denne blevet underskrevet af mere end 8300 individuelle støtter, 116 regioner, 109 byer og distrikter, 50 sammenslutninger af regionale og lokale regeringer, 40 medlemmer af Europa-Parlamentet og 35 sektorsammenslutninger i EU.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Yderligere information
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023