Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regioner og byer kan gøre EU's "nye arbejdsmetode" bedre  
Arven fra den afgående Kommission bør være større indflydelse til de lokale og regionale myndigheder fra start til slut i den politiske proces, siger Det Europæiske Regionsudvalg.

Kommissionen bør overveje at yde finansiel støtte til den feedbackmekanisme, som Det Europæiske Regionsudvalg har stået i spidsen for, sagde lokale og regionale ledere den 9. oktober i en række anbefalinger, der skal sikre, at de regionale og lokale synspunkter afspejles i alle faser af Den Europæiske Unions politiske proces, lige fra planlægning til evaluering.

Kommissionens nye formand opfordres derudover til at give EU's forsamling af lokale og regionale myndigheder mulighed for at bidrage til udformningen af – og ikke blot evaluere – Kommissionens arbejdsprogram, og der stilles forslag om, at eksperter fra de lokale og regionale myndigheder inviteres til at granske EU's regler. Det er alle foranstaltninger, der kan sikre, at EU-rettens lokale indvirkning tages i betragtning. Forslagene bygger på konklusionerne fra en institutionel taskforce i 2018 og en høringsproces i 2019.

Olgierd Geblewicz (PL/EPP), formand for regionalrådet i Vestpommern og leder af sammenslutningen af polske regioner, var ordfører for udtalelsen med titlen "Bedre regulering: Vi gør status og fastholder engagementet" .

Olgierd Geblewicz sagde: "Der er tale om praktiske forslag, som har til formål at videreudvikle og bibeholde et af den afgående Kommissions vigtigste resultater: et bedre partnerskab med alle myndighedsniveauer, der har til formål at skabe en mere effektiv lovgivning. Første næstformand, Frans Timmermans, har fuld forståelse for, at det er vigtigt at samarbejde med regioner og byer, og sidste år var han talsmand for en ny arbejdsmetode i EU. RU's forslag i dag peger på nye og meget specifikke metoder til at sikre, at det regionale og lokale perspektiv inddrages i det daglige arbejde hos EU's beslutningstagere og forvaltning."

Han fortsatte: "Vores fælles ønske er at opfylde EU's strategiske mål på en måde, der anerkender de mange forskellige rammevilkår og kulturer i Europa. Denne indsats for at opnå den størst mulige enhed og størst mulig mangfoldighed, samtidig med at der sikres effektive politiske resultater - med andre ord respekt for "nærhedsprincippet" - er en udfordring og medfører omkostninger, men sidste års taskforce og dette års statusopgørelse viser, at indsatsen betaler sig i form af resultater og politikker. Historisk set har EU koncentreret sig om at indsamle input fra regioner og byer, når Unionen udarbejder politikker, men nærhedsprincippet bør også handle om, hvordan lovgivningen virker i praksis. Vi ønsker at afhjælpe denne mangel og styrke andre svage punkter i den politiske proces. Vi ønsker at sikre, at partnerskabet med EU's regioner og byer ikke kun er en teknisk og juridisk øvelse, men et princip, der danner en ramme for og beriger EU's aktiviteter."

I marts 2019 lancerede Det Europæiske Regionsudvalg et netværk af regionale knudepunkter til evaluering af gennemførelsen af EU's politik , som, i en toårig pilotfase, evaluerer EU-politikkens konsekvenser for de lokale og regionale myndigheder på tre områder: offentlige udbud, luftkvalitet og grænseoverskridende sundhedsydelser. Projektet har allerede indsamlet feedback om EU-reformer vedrørende offentlige udbud fra EU-kontaktpersoner i 36 regionale forvaltninger i 16 lande og medlemmer af deres netværk. Den efterfølgende evaluering af gennemførelsen , der blev offentliggjort i juli, bidrog til en RU- udtalelse , der blev vedtaget den 8. oktober, og som roste EU's intentioner, men pegede på betydelige mangler med hensyn til reformernes virkninger.

Olgierd Geblewicz sagde: "Et projekt som mekanismen med vores regionale knudepunkter koster tid og penge, men resultatet bør være en effektiv politik af høj kvalitet, der respekterer de faktiske forhold, viser, om EU-lovgivningen giver merværdi, og fjerner nogle af de administrative formaliteter, restriktioner og økonomiske byrder. Næstformand Frans Timmermans gav sin politiske støtte til vores initiativ sidste år, og vi ser gerne, at hans efterfølger, Maroš Šefčovič, finder midler til at opretholde og videreudvikle initiativet, hvis pilotfasen bliver en succes. Det handler om at opbygge den kapacitet, der er nødvendig for at gøre Kommissionens dagsorden for bedre regulering til en varig succes. Det viser også endnu en gang, at Regionsudvalget kan være bindeled mellem EU og de regionale og lokale myndigheder samt en katalysator for partnerskab."

Udtalelsen efterlyser også øget hensyntagen til lokal og regional ekspertise i de politiske og tekniske fora. Den argumenterer bl.a. for, at antallet af eksperter i Udvalget for Forskriftskontrol bør udvides, så udvalget "bliver opmærksom på EU-rettens regionale og lokale perspektiver", og at Kommissionens REFIT-platform – et andet organ, der har til opgave at forbedre den eksisterende EU-lovgivning – bør omfatte eksperter fra det lokale og regionale niveau.

Som det fremgår af udtalelsen, støder Kommissionens ønske om at opnå en bedre og mere effektiv regulering ind i en virkelighed, hvor "lovgivningstætheden er vokset, således at det fortolkningsrum, som burde eksistere ved gennemførelse af direktiver, er mindsket".

Den 30. september godkendte Europa-Parlamentet udnævnelsen af Maroš Šefčovič, som i øjeblikket er næstformand i Kommissionen med ansvar for energiunionen, til næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn i perioden 2019-2024. Under sin høring sagde Maroš Šefčovič, at "det vil være hensigtsmæssigt at involvere dem, der er målet for lovgivningen, og satse mere på "aktiv nærhed", så vi kan gøre op med den almindelige opfattelse af, at alting besluttes i Bruxelles."

Han fortsatte: "Vi vil styrke de mekanismer, som de lokale og regionale myndigheder har, når det drejer sig om at informere os om den byrde, der er forbundet med anvendelsen af ny lovgivning, samt mulighederne for at lette denne."

Det Europæiske Regionsudvalg vil fortsætte høringerne om, hvordan man kan sikre, at det lokale og regionale input integreres i EU's beslutningsproces på en større konference i det italienske senat den 22. november.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf. +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGHUB-AT-THE-COUNCIL-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

RegHub at the Council
RegHub at the Council
10.10.2022