Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RegHub bliver en del af den nye Fit for Future- platform  

Den 11. maj besluttede Kommissionen at styrke Det Europæiske Regionsudvalgs rolle i den nye Fit for Future- platform (en del af REFIT-programmet) og gøre RegHub til en officiel del af det.

Fit for Future-platformen er en ekspertgruppe på højt plan, som skal hjælpe Kommissionen med at forenkle den eksisterende EU-lovgivning, mindske den administrative byrde for borgere og virksomheder og sikre, at EU-lovgivningen forbliver fremtidssikret.

Det er et vigtigt skridt fremad for RegHub og en vigtig institutionel anerkendelse af dets resultater i pilotfasen.

Denne anerkendelse af RegHubs relevans ville ikke have været mulig uden de interessenter, der indtil videre har deltaget i vores høringer. Tak for den flotte indsats! 


Share: