Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Mindre forurening er nøglen til at overvinde ulighederne på sundhedsområdet i EU  

Interessentplatformen for nulforurening – et fælles initiativ iværksat af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Kommissionen – afholdt sit andet møde den 25. april med fokus på sundhed og handlingsplanen for nulforurening som en vigtig drivkraft for at mindske vand-, luft- og jordforureningen og ulighederne på sundhedsområdet i EU.

Ulighederne på sundhedsområdet i EU kan og skal afhjælpes hurtigst muligt, navnlig gennem handlingsplanen for nulforurening og dens særlige flagskibsinitiativ, der fokuserer på at "begrænse ulighederne på sundhedsområdet gennem nulforurening". Dette var et af de vigtigste budskaber fra deltagerne i det andet møde i interessentplatformen for nulforurening den 25. april, der understregede den dramatiske indvirkning, som miljøforurening har på menneskers sundhed, eftersom 17 % af alle dødsfald som følge af lungekræft er forbundet med luftforurening, og 11 % af alle for tidlige dødsfald i EU skyldes miljøforurening. Ud over at mindske vand-, luft- og jordforureningen er et af hovedmålene for den nyoprettede platform derfor at bidrage til at forbedre folkesundheden og mindske ulighederne på sundhedsområdet, da visse befolkningsgrupper er mere udsatte og sårbare over for forurening og dens indvirkning på sundheden.

Marieke Schouten (NL/De Grønne), medformand for interessentplatformen for nulforurening og medlem af kommunalbestyrelsen i Nieuwegein, sagde: "Interessentplatformen for nulforurening er et afgørende skridt i retning af at opfylde Den Europæiske Unions ambitioner med den grønne pagt. Sikring af lige adgang til sundhed for alle EU's borgere gennem nulforurening er afgørende for arbejdet med at skabe større modstandsdygtighed og et miljøvenligt Europa. Videnskab og innovation er nyskabende værktøjer og udgør vigtige input i de konkrete tiltag til bekæmpelse af forurening". Marieke Schouten, RU's ordfører for nulforurening, påpegede endvidere, at de forskellige tematiske områder og aktiviteter vedrørende nulforurening er i tråd med RU's flagskibsinitiativ "Den grønne pagt – Going Local".

Patrick Child, vicegeneraldirektør for Kommissionens GD for Miljø og medformand for interessentplatformen for nulforurening, sagde: "Den europæiske grønne pagt, herunder vores arbejde med at opnå nulforurening, er så meget desto vigtigere i lyset af den nuværende krise og den russiske invasion i Ukraine. Udfordringerne med energisikkerhed, der tages op i Kommissionens RePowerEU-strategi, kræver hurtige fremskridt med hensyn til udfasningen af fossile brændstoffer og udbredelsen af vedvarende energi, hvilket direkte bør understøtte EU's nulforureningsmål.  Platformen sikrer, at vi sammen med vigtige partnere og interessenter skaber fremskridt og sikrer borgerne størst mulige fordele med hensyn til miljøbeskyttelse og folkesundhed".

Den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Hans Bruyninckx, udtalte: "Processen hen imod opfyldelse af ambitionen om nulforurening er langsom, men vedholdende. Vi er nødt til at forbedre sundheden i hele EU, samtidig med at vi mindsker ulighederne". Han fremhævede endvidere behovet for at forebygge sygdomme, der enten skyldes eller forværres af forurening, bl.a. gennem handlingsplanen for nulforurening, for at give EU's borgere en højere livskvalitet, samtidig med at miljøet beskyttes.

Platformens medlemmer drøftede også Kommissionens forslag inden for rammerne af initiativet om bæredygtige produkter og et revideret direktiv om industrielle emissioner. Disse initiativer har til formål at mindske forureningen og sikre mere cirkulære produktions- og forbrugskredsløb i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt. Deltagerne påpegede, at videnskab og innovation byder på nye løsninger til bekæmpelse af miljøforurening, og at denne innovation skal udbredes og gennemføres, navnlig på lokalt og regionalt plan.

Formanden for Helsinki-regionen, Markku Markkula (FI/EPP), fremlagde sin RU-udtalelse om Horisont Europa-missioner og understregede, at "missionerne" er et nyt og afgørende instrument, der kan få stor indflydelse på opfyldelsen af målet om nulforurening. Han påpegede, at "vi er nødt til at opbygge en ny arbejdskultur baseret på videndeling for at mindske kløften mellem den akademiske verden, erhvervslivets eksperter og de politiske beslutningstagere". Den tidligere formand for RU konkluderede, at "fremsynsaktiviteter er vigtige for at forstå store informationsstrømme og omsætte fælles viden ved at kombinere kultur, læring, kapacitetsopbygning og forskning. Der er behov for flere investeringer i forskning og innovation for at udvikle vores CO2-håndaftryk, der vil kunne modvirke forurening og vores CO2-fodaftryk. Med henblik herpå er vi nødt til at inddrage partnere og aktører fra erhvervslivet".

Mødet gav også mulighed for at drøfte vedtagelsen af platformens arbejdsprogram for 2022-2024. Det 3. møde i interessentplatformen for nulforurening finder efter planen sted i oktober 2022. Indbydelsen til næste møde og oplysninger om workshopper og andre arrangementer findes på platformens websted.

Baggrund:

Det første møde i interessentplatformen for nulforurening fandt sted den 16. december 2021 med deltagelse af kommissæren med ansvar for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, og formanden for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør for regionen Centralmakedonien i Grækenland, Apostolos Tzitzikostas. Du kan læse pressemeddelelsen her og se mødet her.

Kontaktpersoner:

David Crous

Tlf. +32 (0)470 881 037

David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tlf. +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023