Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
De europæiske byer og regioner efterlyser kønsbevidste genopretningsforanstaltninger  

Vi kan bringe Europa tættere på borgerne ved at hjælpe kvinder i hjemmet, på arbejdspladsen og i politik

EU's strategi for ligestilling mellem kønnene bør også omhandle konsekvenserne af covid-19-pandemien, understreger Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i en udtalelse , som blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling den 14. oktober. De lokale og regionale myndigheder skal inddrages i forvaltningen af EU's strategi Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025 , da de med deres specifikke kompetencer spiller en afgørende rolle og kan være vigtige nøgleaktører, når det gælder om at sikre ligestilling mellem kønnene, siger RU.

Covid-19 har gjort de eksisterende uligheder, navnlig mellem kønnene, endnu tydeligere. RU's regionale og lokale barometer 2020, som blev præsenteret den 12. oktober, viser en stigning i antallet af indberettede tilfælde af vold i hjemmet under nedlukningen, selvom der endnu ikke findes sammenlignelige datasæt fra hele EU. I visse lande, som f.eks. Litauen, så man 20 % flere tilfælde af vold i hjemmet i løbet af en nedlukningsperiode på tre uger. I Spanien modtog alarmnummeret for vold i hjemmet 18 % flere opkald i de første to uger af nedlukningen. De regionale myndigheder i Spanien udsendte en vejledning med hjælp til kvinder, som udsættes for kønsbaseret vold i hjemmet. Amsterdam Kommune udviklede i samarbejde med den nationale regering et system, hvor ofre for vold i hjemmet kunne række ud til deres lokale apotek ved hjælp af kodeordet "maske 19".

"Kvinder rammes i højere grad af konsekvenserne af den økonomiske krise som følge af pandemien. Det bør derfor anerkendes fuldt ud i de genopretnings- og resiliensplaner, som lanceres til næste år. I udtalelsen foreslår vi endvidere at tage højde for sikring af ligestilling mellem kønnene i det europæiske semester og rapporten om retsstatsprincippet," understregede Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), leder af den selvstyrende region La Rioja.

I anbefalingerne bad de lokale og regionale myndigheder om at blive anerkendt som strategiske partnere i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af EU's strategi for ligestilling. Det bemærkes i udtalelsen, at strategien blev udviklet og offentliggjort inden udbruddet af covid-19 og den deraf følgende sundhedskrise og derfor er mangelfuld, og der opfordres til at foretage en vurdering af, hvordan krisen har forstærket de eksisterende uligheder mellem mænd og kvinder yderligere.

RU bemærker, at arbejdstagersektorerne har været særligt udsatte for risiciene forbundet med covid-19-pandemien og har brug for øget social sikring, sikrere arbejdsvilkår og bedre løn. Da de fleste arbejdstagere i disse sektorer er kvinder, bør konsekvenserne af pandemien også indgå i EU's strategi for ligestilling mellem kønnene . Problemer såsom kønsbaseret vold, som er vokset under nedlukningerne, de vanskeligheder, som kvinder i hele EU har oplevet med at kombinere hjemmearbejde med omsorgsforpligtelser, og det faktum, at kvinder har stået i frontlinjen under pandemien (som ansatte inden for sundhedspleje, børnepasning, hjemmepleje og detailhandel) bør ses i lyset af den nye pandemisituation.

De lokale og regionale myndigheder ønsker at blive inddraget på en struktureret måde i EU-netværket til forebyggelse af kønsbaseret vold og i gennemførelsen af den oplysnings- og kommunikationskampagne, der skal lanceres på EU - niveau – en kampagne, som udvalget anser som vigtig for bekæmpelsen af kønsstereotyper. De efterlyser også passende finansiering af kønspolitikker gennem programmer, som understøttes af EU's langsigtede budget for 2020 - 2027.

"Kvinder skal have en central plads i genopretningen af Europa og debatten om Europas fremtid. Det er vigtigt at have kvinder i lederskab, men der er stadig stor ubalance i kønssammensætningen inden for beslutningstagningen", sagde Andreu Rodríguez under en workshop med titlen " Vejen til ligestilling mellem kønnene i politik " den 15. oktober. Ordføreren fremlagde de vigtigste punkter i RU's udtalelse samt de seneste tal for kvinders deltagelse i politik, og de nødvendige skridt og idéer til, hvordan man kan udligne kønsskævheden, blev drøftet. En række unge folkevalgte politikere udvekslede erfaringer fra lokalt og regionalt plan med hensyn til at tage hånd om ligestillingen mellem kønnene og sikre et demokrati med ligestilling. Workshoppen blev afholdt som led i den europæiske uge for regioner og byer – et årligt tilbagevendende arrangement, hvor byer og regioner fremviser deres evne til at skabe vækst og beskæftigelse og gennemføre Den Europæiske Unions samhørighedspolitik, og hvor de endvidere sætter fokus på det lokale og regionale niveaus betydning for god forvaltningspraksis i EU.

Spørgsmålet om politisk magt er et af de mest bekymrende områder med hensyn til ligestilling mellem kønnene. Inden for europæisk politik er der en million lokalt og regionalt folkevalgte politikere, men kun omkring 30 % af dem er kvinder. Som det fremgår af De Europæiske Kommuners og Regioners Råds undersøgelse om kvinder i politik , som blev offentliggjort i 2019, er kun 29 % af lokalpolitikerne i Europa kvinder og andelen af kvindelige borgmestre kun halvt så stor, nemlig 15 %. På regionalt plan er der færre kvinder i spidsen for regionalforsamlingerne (18 %) end kvindelige medlemmer af regionalforsamlingerne (31 %). Og i Regionsudvalget selv udgør de kvindelige medlemmer kun 23 %, hvilket understreger, at der er en klar kønsskævhed i repræsentationen af kvinder på reginalt og lokalt plan, som skal udlignes.

Resultater af det årlige regionale og lokale barometer:

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tlf.: +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023