Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Beskyttelse af rettigheder "skal prioriteres" i EU's pagt om migration  

EU's lokale og regionale ledere efterlyser også en solidaritetsmekanisme, som effektivt letter migrationsudfordringerne for regionerne ved EU's ydre grænser.

EU-institutionerne bør revidere forslagene i den nye pagt om migration og asyl på måder, som sikrer større støtte til regionerne ved EU's ydre grænser, sørger for bedre beskyttelse af de sårbare og reducerer den tid, der tilbringes i modtagelsescentre ved EU's grænser, fastslår Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i en række anbefalinger, som blev vedtaget den 19. marts.

Disse anbefalinger vil, hvis de accepteres af EU's medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen, give grænseregionerne bedre adgang til finansiering og lette det ansvar, der er blevet lagt over på dem, og give dem mulighed for – i krisetider– at indkvartere irregulære migranter andre steder i EU, mens deres ansøgninger behandles. Dette forslag vil mindske antallet af hotspots og ophæve princippet om "det første indrejseland", som anvendes til at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig. I anbefalingerne argumenterer udvalget for, at foranstaltningerne vedrørende asylansøgere og migranter skal omfatte større støtte til sårbare grupper og mindreårige, og det modsætter sig Kommissionens forslag om at tage fingeraftryk af børn under 12 år, efterlyser bedre lægelig og psykologisk støtte i modtagelsescentrene og opfordrer indtrængende til, at børn og uledsagede kvinder prioriteres i genbosætningsprocedurerne.

Udtalelsen støtter også et forslag i den nye pagt om migration og asyl, som Kommissionen fremlagde i september 2020, om en fleksibel mekanisme for solidaritet mellem EU-medlemsstaterne. Udvalget er imidlertid skeptisk over for, om konceptet om overtagelse af tilbagesendelse kan gennemføres i praksis. Mekanismen vil forpligte EU-medlemsstaterne til at udvise solidaritet, men de vil i praksis frit kunne vælge mellem en række forskellige former for solidaritet.

Ordfører Antje Grotheer (DE/PES), næstformand for delstatsparlamentet i Bremen, sagde: "Som europæiske byer, kommuner og regioner må vi arbejde for effektive løsninger baseret på grundlæggede europæiske værdier, retfærdighed og fælles ansvar. Derfor efterlyser vi en migrationssolidaritetsmekanisme, der tager hensyn til vores synspunkter og effektivt letter byrden for regionerne i frontlinjen. Derudover bør beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder for migranter, navnlig børn og mindreårige, prioriteres. Vi har brug for hurtigere procedurer, som gennemføres i overensstemmelse med menneskerettighederne. Et Europa, hvor ingen lades i stikken, er ikke et "à la carte"-projekt, men kræver solidaritet og retfærdighed."

Europa-Parlamentets ordfører for forordningen om asyl- og migrationsforvaltning, Tomas Tobé (SE/EPP), talte på RU's plenarforsamling den 17. marts og sagde, at solidaritet bør være "obligatorisk", men med "fleksible" muligheder, og at der formentlig vil være behov for nye idéer til former for solidaritet.

Han udtalte: "Det nuværende europæiske asylsystem er mangelfuldt, hvilket i høj grad påvirker regionerne og lokalområderne, navnlig i medlemsstaterne i frontlinjen. Vi har brug for et velfungerende migrationssystem for at lette presset. Vi har brug for meningsfuld solidaritet og en rimelig fordeling af ansvaret i hele EU – men vi er nødt til at finde pragmatiske løsninger, eftersom vi i bund og grund har drøftet emnet siden 2016 med meget langsomme fremskridt til følge. Uanset hvad vi bliver enige om, er vi nødt til at gennemføre det, for hvis det nuværende system blev gennemført på en velfungerende måde, ville vi ikke have de problemer, vi har nu. Der skal gøres meget, før vi kan nå frem til nogen form for politiske konklusioner om pagten."

RU's udtalelse har primært fokus på modtagelsesfasen af migration, og tager omstridte spørgsmål i Kommissionens forslag op til overvejelse, lige fra gennemgang og behandling af ansøgninger, de anvendte kriterier ved evaluering af ansøgninger, tilbagesendelse af afviste migranter, levering af tjenesteydelser og de dermed forbundne økonomiske og administrative byrder for grænseregionerne. RU udtrykte også tilfredshed med en anden dimension af pagten, nemlig integreringen af migranter i deres nye hjemland, og beskrev Kommissionens handlingsplan om integration og inklusion for 2021-2027 som et "nødvendigt supplement" til den nye pagt om migration og asyl.

I 2019 lancerede RU initiativet Byer og regioner for integration af migranter med støtte fra Kommissionen. På plenarforsamlingen i marts 2021 undertegnede RU og Kommissionen en aftale om uddybning af deres samarbejde.

Ylva Johansson , EU-kommissær med ansvar for indre anliggender, satte på RU's plenarforsamling den 19. marts fokus på integration og sagde: "De lokale og regionale myndigheder står i forreste linje med hensyn til at sørge for integration og andre tjenester for nyankomne migranter og støtte deres inklusion på lang sigt. Jeg er glad for at kunne bekendtgøre dette partnerskab med Regionsudvalget, som vil spille en afgørende rolle for støtten til byer og regioner i EU i deres integrationsarbejde."

Kontakt:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023