Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Beskyttelse af biodiversiteten skal være et ledende princip i EU's genopretningsplan  

Roby Biwer (LU/PES) , medlem af kommunalbestyrelsen i Bettembourg, besvarer i dette interview fem spørgsmål vedrørende biodiversitetens betydning for forebyggelsen af et nyt pandemiudbrud, bekæmpelsen af klimaforandringer og opnåelsen af større bæredygtighed gennem EU's genopretningsplan. Roby Biwer er ordfører for udtalelsen Biologisk mangfoldighed i byer og regioner efter 2020 , der skal vedtages på den næste plenarforsamling i oktober. I udtalelsen beskrives de lokale og regionale myndigheders bidrag til EU's biodiversitetsstrategi for 2030 , som Kommissionen fremlagde den 20. maj 2020. Derudover vil Regionsudvalget forsvare den centrale rolle, som de lokale og regionale myndigheder spiller med hensyn til at beskytte biodiversiteten på det 15. møde i partskonferencen under FN's konvention om biologisk mangfoldighed ( UN CBD COP15 ), som løber af stablen fra den 17. til den 30. maj 2021 i Kunming, Kina .

Covid-19-pandemien har ændret den politiske dagsorden rundt om i verden. Hvordan har den påvirket dit arbejde som ordfører for udtalelsen om biodiversitet efter 2020?

Covid-19 har bestemt sat sit præg på udtalelsen om biodiversitet. Pandemien har skabt øget opmærksomhed om emnet, ikke blot blandt eksperter, men også blandt borgerne, som nu forstår, at denne type nødsituation oftest har sin oprindelse i en upassende og uanstændig udnyttelse af biodiversiteten som en ressource til opfyldelse af menneskets egne egoistiske behov. De er også blevet klar over, at sunde økosystemer med en intakt biodiversitet er en garanti for vores egen sundhed og skæbne. Ca. 80 % af alle sygdomme stammer fra vilde dyr, og der er stadig større risiko for overførsel af sygdomme fra eksotiske dyr til mennesker. Af hensyn til vores egen trivsel er det således altafgørende at bevare naturen og biodiversiteten. Vores egen sundhed afhænger af denne balance.

Vil biodiversitet komme til at spille nogen rolle efter covid-19-krisen og i EU's genopretningsplan?

Ja, i allerhøjeste grad. Der skal lægges vægt på de menneskelige ressourcer og offentlige investeringer i perioden efter covid-19. Disse politikker vil skabe mange grønne job, og de vil forbedre det naturlige miljø og økosystemernes modstandsdygtighed væsentligt. Biodiversitet har afgørende betydning for menneskers trivsel og spiller også en vigtig rolle på mange andre områder. At vende den globale kurve for tab af biodiversitet skal være et ledende princip for fordelingen af ressourcer inden for rammerne af alle større finansieringsplaner såsom EU's genopretningsplan. Vi må ikke gå tilbage til at tolerere eller sågar støtte aktiviteter, der underminerer vores sundhed, vores fødevareforsyning og vores eksistensgrundlag ved at forringe og ødelægge vores værdifulde økosystemer og deres funktioner. Dette betyder, at der skal mobiliseres tilstrækkelige ressourcer til – enten direkte eller indirekte – at fremme foranstaltninger inden for biodiversitet på alle forvaltningsniveauer. Procedurer skal forenkles, således at det bliver nemmere at opnå finansiering, og biodiversitet skal gøres til en værdi, der ikke er til forhandling, i forbindelse med politiske og økonomiske aktiviteter på tværs af sektorer. Det lader til, at der er væsentlig større bevidsthed om bevarelse og genopretning af økosystemer, og borgerne har i stigende grad forventninger om, at der investeres i biodiversitet. De lokale og regionale myndigheder er dem, der bedst kan gennemføre disse politikker og mobilisere borgerne.

Hvordan ville du over for EU's kommissær for miljø, Virginijus Sinkevičius, sammenfatte de vigtigste elementer i den RU-udtalelse, som du arbejder på, i forhold til EU's biodiversitetsstrategi frem til 2030?

Jeg mener, at EU's biodiversitetsstrategi for 2030, som Kommissionen har offentliggjort, er ambitiøs. Der er dog brug for flere og hurtigere tiltag for at tackle den globale biodiversitetskrise, og vi har brug for passende værktøjer og tilstrækkelige ressourcer til at genoprette vores økosystemer. Biodiversitet må på ingen måde blive et offer for "gamle" økonomiske hensyn og bør være drivkraften bag EU's genopretningsplan. Kommissionen bør udnytte de lokale og regionale myndigheders fulde potentiale og unikke forudsætninger for at bidrage til gennemførelsen af den nye biodiversitetsstrategi for 2030.

Den 30. september afholdes FN-topmødet om biodiversitet i New York. Dette vigtige globale arrangement vil være en lejlighed til at bekendtgøre ambitioner med henblik på vedtagelsen af en effektiv global ramme for biodiversitet efter 2020 på FN's CBD COP15. Hvilke centrale budskaber ønsker du at høre fra de deltagende stater?

På trods af en øget anerkendelse af de lokale og regionale myndigheders centrale rolle med hensyn til at vende den globale kurve for tab af biodiversitet, savnes der stadig en formel anerkendelse og et vertikalt samarbejde inden for rammerne af den globale forvaltning. Desuden skal de lokale og regionale myndigheder inddrages i hver fase og på hvert niveau af forvaltningen af biodiversiteten, både på globalt og nationalt plan. Dette indebærer følgende:

1) i hver national plan udarbejdes der så vidt muligt en lokal/regional plan for myndigheder under det nationale niveau

2) der mobiliseres tilstrækkelige ressourcer, og de lokale og regionale myndigheder inddrages i indsamlingen og fordelingen af dem

3) de lokale og regionale myndigheder inddrages i udviklingen og gennemførelsen af overvågnings-, evaluerings- og feedbackmekanismer

4) der opstilles en langsigtet strategi for integrering af biodiversitet, som bygger på vertikalt og horisontalt samarbejde

5) de lokale og regionale myndigheder tildeles en klar rolle med hensyn til at skabe konvergens mellem dagsordenen for biodiversitet og andre dagsordener (herunder for klima og målene for bæredygtig udvikling)

6) alliancer og netværk til støtte for de lokale og regionale myndigheder styrkes.

Forestil dig, at du efter afstemningen om din udtalelse i oktober skal forklare skolebørn i dit hjemland, hvad du har udrettet i Bruxelles. Hvad ville du fortælle dem?

Jeg ville fortælle dem, at jeg har været med til at overbevise indflydelsesrige mennesker om betydningen af miljøet og nødvendigheden af at beskytte vores planter og dyr, således at de og deres børn og børnebørn kan nyde skønheden på vores klode på en bæredygtig måde. Jeg ville også fortælle dem, at jeg har forsøgt at bidrage til bevarelse af biodiversitet og genopretning af forringede økosystemer, og at "turbokapitalisme" er den forkerte vej frem, da den ikke giver nogen garanti for en ren natur og livskvalitet i fremtiden.

Baggrund

Sidste års Eurobarometer 481/2019 viser, at EU's borgere i stigende grad bekymrer sig om naturen. Langt størstedelen af europæerne (96 %) udtalte, at vi har et ansvar for at passe på naturen, og at dette er afgørende for håndteringen af klimaforandringerne. Ifølge en nylig territorial konsekvensanalyse vil 61 % af EU's regioner i høj grad blive påvirket af biodiversitetsrammen for perioden efter 2020.

RU samarbejder med det rådgivende udvalg for de subnationale myndigheder vedrørende FN's konvention om den biologiske mangfoldighed og andre vigtige organisationer og interessenter såsom ICLEI og Regions4 om at give byer, regioner og andre subnationale myndigheder en stemme i forbindelse med den globale biodiversitetsdagsorden med henblik på UN CBD COP15 i 2021 .

Kontaktperson:

pressecdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023