Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Formand Apostolos Tzitzikostas til formand Charles Michel: ‎ En forsinkelse af EU's budget og investeringsplan bringer liv, job og genopretningen i fare  

"EU's budget skal være knyttet til retsstatsprincippet, men regioner og byer bør ikke straffes for nationale regeringers handlinger", siger RU's formand

Under en dialog med formanden for Det Europæiske Råd påpegede RU's formand Apostolos Tzitzikostas, at adgangen til EU's budget og investeringsplaner bør være betinget af, at retsstatsprincippet overholdes fuldt ud. Dog bør regionale og lokale myndigheder ikke straffes, hvis nationale regeringer bryder reglerne. Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg opfordrede også Europa-Parlamentet til at hjælpe med at komme ud af det dødvande, der bringer EU's genopretning i fare, ved at indgå aftale om EU's budget og genopretningsplanerne.

Apostolos Tzitzikostas sagde: " Pandemien har fået skatteindtægterne til at styrtdykke og efterspørgslen efter offentlige ydelser til at gå i vejret. Ved at forsinke en aftale om EU-budgettet og genopretningsplanerne til en samlet værdi af 1,8 billioner EUR er der en alvorlig risiko for, at de offentlige tjenester rundt omkring i Europa vil kollapse med risiko for menneskeliv og arbejdspladser. Europa-Parlamentet og alle forhandlerne er nødt til at samarbejde om at finde et kompromis for Europas skyld og af hensyn til borgerne og genopretningen".

På mødet var de to EU-ledere også enige om, at covid-19-krisen illustrerer behovet for at evaluere EU's kompetencer på sundhedsområdet og sikre, at den planlagte europæiske sundhedsunion afspejler kompetencefordelingen mellem EU og de nationale, regionale og lokale myndigheder ordentligt. RU's formand Apostolos Tzitzikostas henviste til det samarbejde, der for nylig er blevet indgået mellem Det Europæiske Regionsudvalg og Kommissionen om gennemførelsen af den europæiske grønne pagt på lokalt plan , og foreslog, at de kommende konklusioner fra Det Europæiske Råd skal forpligte medlemsstaterne til at samarbejde med de regionale og lokale myndigheder om klimaindsatsen.

Formand Tzitzikostas gjorde også over for Charles Michel reklame for idéen om at holde "lokale dialoger" for at sikre "en åben og ærlig bundstyret debat med borgerne om deres reelle behov". Han gentog sit budskab fra mødet i sidste uge med kommissionsformand Ursula von der Leyen og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel , og sagde, at "konferencen om Europas fremtid ikke må udvikle sig til en skønhedskonkurrence mellem institutionerne i Bruxelles, men derimod skal føre til en gennemgribende demokratisering af Europa. "

Kontaktperson:

Michele Cercone

Talsmand for formanden

Tlf. +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Regionerne skal stå i centrum for den europæiske økonomiske politik
Regionerne skal stå i centrum for den europæiske økonomiske politik
29.09.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Vi er parate til at gå over til en cirkulær økonomi
Vi er parate til at gå over til en cirkulær økonomi
22.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Regions and cities ready to develop digital platforms jointly with European Commissioner for Internal Market to better target and implement €750 bn Recovery plan
Regions and cities ready to develop digital platforms jointly with European Commissioner for Internal Market to better target and implement €750 bn Recovery plan
02.07.2020