Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU-formand Apostolos Tzitzikostas: EU's budget og genopretningsplaner beskytter og styrker regioner, byer og landsbyer, som Det Europæiske Regionsudvalg har anmodet om.  

EU's flerårige finansielle ramme for 2021-27 og genopretningsplanen imødekommer RU's anmodninger om støtte til genopretningen i regioner og lokalsamfund. De giver et svar til populister og euroskeptikere og beviser merværdien af Den Europæiske Union.

I sine bemærkninger til Kommissionens forslag til EU's FFR og genopretningsplan, sagde formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas: "EU's budget til en værdi af 1.100 mia. EUR og genopretningsplanen på 750 mia. EUR fokuserer på sikkerhed, genopretning og modstandsdygtighed i regioner, byer og landsbyer i hele Europa og omfatter de centrale elementer, som Det Europæiske Regionsudvalg har efterspurgt. De leverer også et klart svar til populister og euroskeptikere og beviser, at Den Europæiske Union har en merværdi i disse vanskelige tider. Jeg opfordrer EU's medlemsstater og Europa-Parlamentet til at vurdere og hurtigt vedtage de forslag, som Ursula von der Leyen har fremlagt i dag".

"Som Det Europæiske Regionsudvalg har anmodet om, omfatter det nye forslag til EU-budget en EU - genopretningsfond på mindst 500 mia. EUR i tilskud. Budgettet introducerer et nyt sundhedsprogram, der samler alle forvaltningsniveauer – europæiske, nationale og regionale – med det formål at forbedre sundhedstjenester og - faciliteter på tværs af kontinentet. Forslaget skaber ny fremdrift i EU's samhørighedspolitik med bevillinger på mere end 373 mia. EUR, det styrker landdistrikternes udvikling med investeringer på 90 mia. EUR, og det sætter gang i en retfærdig omstilling med en fond på 40 mia. EUR. I tråd med udvalgets krav leverer Kommissionens planer også vigtige svar på udfordringerne i essentielle sektorer som turisme, kultur og SMV'er" , tilføjede Apostolos Tzitzikostas.

Formanden for RU's Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget ( COTER ), 
Isabelle Boudineau (FR/PES) , bemærkede : "Udover beløbene i det nye forslag er det vigtigt, at EU's midler når hurtigt frem og investeres på en fornuftig måde i lokalområderne. Regioner og byer har det bedste kendskab til, hvilke områder eller sektorer vi er nødt til at investere i med det samme for at imødegå konsekvenserne af krisen og forberede fremtiden. Dette må ikke være en topstyret øvelse, så vi har brug for et reformeret europæisk semester, der inddrager de lokale og regionale myndigheder og fokuserer på at gennemføre målene for bæredygtig udvikling på lokalt plan. Hvis Den Europæiske Union svigter os ved at forsinke beslutningerne om den flerårige finansielle ramme og genopretningsplanen, vil konsekvenserne være katastrofale set i et socialt, økonomisk og ikke mindst politisk perspektiv" .

RU's første næstformand, Vasco Cordeiro , sagde: " Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme øger støtten til byer og regioner, så de kan overvinde de sociale og økonomiske vanskeligheder. Forslaget mindsker de territoriale uligheder og forskellene mellem borgerne . Dette er et afgørende element, ikke kun i samhørighedspolitikken – som nu er mere nødvendig end nogensinde før – men i genopretningsplanen og EU's budget samlet set. Alle midler bør være let tilgængelige for vores regioner og byer, så de kan blive ved med at gøre en indsats og sikre, at EU's investeringer er effektive og opfylder borgernes reelle behov".

RU's ordfører for den flerårige finansielle ramme, Nikola Dobroslavić (HR/EPP) , sagde: 'Jeg glæder mig over Kommissionens planer om en forlængelse af de nuværende programmer under samhørighedspolitikken med supplerende midler frem til 2022, og planerne om at styrke regionalpolitikkens investeringer i bæredygtig vækst og modstandsdygtighed i perioden 2021-2027. Dette vil støtte jobskabelse, virksomhedernes konkurrenceevne, økonomisk vækst og bæredygtig udvikling. RU er fast besluttet på at fortsætte sit arbejde med at øge synligheden af EU's budget og dets merværdi for borgernes liv" .

BAGGRUND

Siden begyndelsen af covid-19-pandemien har Det Europæiske Regionsudvalg været talerør for en million folkevalgte regionale og lokale politikere i hele Europa.

I sin erklæring af 8. maj anmodede RU om:

1) En plan for et bæredygtigt, modstandsdygtigt og socialt Europa, herunder en EU-genopretningsfond, der er forbundet med et ambitiøst EU-budget, og som bygger på en europæisk gældsforsikring, til en værdi af mindst 500 mia. EUR.

2) En EU-sundhedsmekanisme til indkøb af medicinsk udstyr, som derudover skal stå for at evaluere, omlægge og overvåge regionale sundhedssystemers kapacitet og øremærke midler til at styrke sundhedssystemernes modstandsdygtighed og bæredygtighed.

3) Finansieringsordninger, der skal kompensere regioner og lokalsamfund for tabet af lokale skatteindtægter og omlægge offentlige tjenester, så de bliver digitale, bæredygtige og robuste.

4) Forenklede procedurer til finansiering af bæredygtig lokal infrastruktur.

5) Særlige faciliteter og juridiske foranstaltninger til støtte for SMV'er, turisme og kultur.

6) En plan for inklusion i landdistrikterne for at fremme innovation, iværksætteri og konnektivitet i disse områder.

Kontaktperson:

Formandens talsperson:

Michele Cercone

Tlf. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Del :