Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU-medlemmer og det portugisiske EU-formandskab diskuterer de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske prioriteter  

De lokale og regionale myndigheder vil være afgørende for at opbygge modstandsdygtighed og overvinde kriser

Medlemmerne af det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Ana Paula Zacarias, Portugals statssekretær for europaspørgsmål, drøftede de politiske prioriteter for EU-formandskabet og deres indvirkning på lokalt og regionalt plan. Debatten fandt sted på RU's plenarforsamling i februar og understregede betydningen af at inddrage de lokale og regionale myndigheder i gennemførelsen af det næste EU-budget og EU's planer for genopretningen efter covid-19-krisen.

Repræsentanterne for EU's lokale og regionale myndigheder fremhævede den afgørende rolle, som de lokale og regionale myndigheder spiller med at håndtere covid-19-krisen, og understregede, at de vil være nøglen til at sikre en vellykket sundhedsmæssig, social og økonomisk genopretning efter pandemien. Medlemmerne udtrykte bekymring over graden af de lokale og regionale myndigheders inddragelse som fremhævet i en nylig høring gennemført af RU og CEMR , der viste, at de fleste lokale og regionale myndigheder kun har begrænset indflydelse på de nationale genopretnings- og resiliensplaner.

Både RU og det portugisiske formandskab understregede, at man på trods af betydningen af genopretningen efter covid-19-krisen også bør indarbejde andre fælles prioriteter i de nationale genopretningsplaner, såsom en vellykket gennemførelse af den grønne pagt og fremskyndelse af digitaliseringen i Europa.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas , sagde : "Det portugisiske formandskab overtager roret på et vigtigt tidspunkt. Pandemien koster fortsat menneskeliv, lægger pres på de offentlige tjenester og skader den lokale beskæftigelse og økonomi. I løbet af de kommende måneder må vi sikre en effektiv gennemførelse af EU's budget og levere en ambitiøs genopretningsplan, der tager konkret hånd om folks behov. Sammen må vi styrke vores kapacitet til at reagere på offentlige sundhedskriser og fremstille og distribuere sikre vacciner. På samme tid skal befolkningen vaccineres, hvilket kræver et styrket samarbejde mellem alle forvaltningsniveauer i alle medlemsstater, regioner, byer og landsbyer. Jeres formandskab vil også være med til at indlede konferencen om Europas fremtid: vi håber, at I vil sørge for, at der tilføres en stærk lokal og regional dimension til denne proces, som skal modernisere den måde, demokratiet fungerer på, og bringe EU tættere på borgerne. "

Ana Paula Zacarias , Portugals statssekretær for europaspørgsmål, sagde : " Pandemien har understreget, at de lokale og regionale ledere er drivkraften i lokalsamfundene og spiller en afgørende rolle i reaktionen på krisen. Jeres nærhed til borgerne og jeres forståelse af realiteterne på lokalt plan har altafgørende betydning for at sikre, at Europa kommer igennem denne udfordrende tid i en ånd af solidaritet, og at ingen lades i stikken. Byerne og regionerne spiller også en vigtig rolle i gennemførelsen af nationale foranstaltninger såsom de meget nødvendige reformer og investeringer, som er omfattet af de kommende nationale genopretningsplaner. "

"Ja, der er behov for et indre marked, men EU er nødt til at udvise de samme ambitioner, når det gælder det sociale fremskridt," sagde Vasco Cordeiro , første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af den regionale forsamling i det regionale parlament på Azorerne. Han tilføjede: "En understregning af nærhedsprincippets og flerniveaustyringens rolle og betydning i den måde, Europa fungerer på, handler ikke kun først og fremmest om de regionale og lokale myndigheder. Det handler om, hvilken Europæisk Union vi ønsker os!"

Under debatten blev det også tydeligt, at det portugisiske formandskabs prioriteter og RU's politiske prioriteter supplerer hinanden. Navnlig har RU's prioritet for 2020-2025 om "Opbygning af modstandsdygtige lokale og regionale samfund" meget til fælles med det portugisiske formandskabs prioriteter .

Det tætte partnerskab mellem RU og det portugisiske formandskab vil også blive styrket af den portugisiske premierminister, Antonio Costas deltagelse i en kommende debat på RU's plenarforsamling i maj, det planlagte eksterne præsidiemøde på Azorerne og afholdelsen af lokale dialoger i Portugal sammen med medlemmer af RU's portugisiske delegation.

Baggrundsinformation

Det portugisiske formandskab for EU-Rådet har tre overordnede prioriteter :

  • at fremme en genopretning i Europa, der styrkes af klimaomstillingen og den digitale omstilling
  • at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder som et vigtigt element til at sikre en retfærdig og inklusiv klimaomstilling og digital omstilling
  • at styrke Europas strategiske autonomi og samtidig forblive åben over for verden.

Det Europæiske Regionsudvalgs prioriteter for 2020-2025 kan findes her .

Kontaktperson:

Tobias Kolonko

Tlf. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :