Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Efter det sociale topmøde i Porto efterlyser regioner og byer anerkendelse af deres rolle i opbygningen af et socialt Europa  

Første næstformand Vasco Cordeiro og formanden for SEDEC-underudvalget, Anne Karjalainen, repræsenterede Det Europæiske Regionsudvalg på EU's sociale topmøde i Porto den 7.-8. maj. De udtrykte tilfredshed med EU's stats- og regeringschefers løfte om at styrke tilsagnet om at arbejde frem mod et socialt Europa, øge den sociale samhørighed og nå EU's nye overordnede mål for beskæftigelse, færdigheder og bekæmpelse af fattigdom. De beklagede imidlertid, at den endelige erklæring fra topmødet ikke nævner de lokale og regionale myndigheders rolle.

Første næstformand Vasco Alves Cordeiro , medlem af det regionale parlament på Azorerne, sagde: "Gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder vil kun lykkes, hvis alle forvaltningsniveauer inddrages, lige fra det europæiske til det lokale niveau. Det er meget positivt, at erklæringen fra de berørte parter på det sociale topmøde nævner behovet for at styrke den territoriale og sociale samhørighed med inddragelse af det europæiske, nationale, regionale og lokale forvaltningsniveau. Det er dog skuffende, at Det Europæiske Råd ikke anerkender vores rolle i den endelige erklæring fra topmødet. Vi kan kun opbygge et socialt Europa med og takket være de lokale og regionale myndigheder, og denne bekymrende tendens skal ændres, også med henblik på konferencen om Europas fremtid."

Formand for SEDEC-underudvalget Anne Karjalainen (FI/PES), medlem af byrådet i Kerava og ordfører for udtalelsen om den lokale og regionale dimension af den europæiske søjle for sociale rettigheder, som det portugisiske rådsformandskab har anmodet om, sagde: " Det glæder os, at EU's ledere er blevet enige om fælles mål med henblik på at sætte befolkningens trivsel og den sociale lighed i centrum for politikken og gøre sociale anliggender til en vedvarende prioritet i Den Europæiske Union. Successen vil dog afhænge af engagementet på alle forvaltningsniveauer, fra det europæiske til det lokale, i at opbygge et stærkt og modstandsdygtigt socialt Europa, hvilket vil sikre, at den grønne og digitale omstilling bliver retfærdig, og lette genopretningen efter covid-19-krisen både økonomisk og socialt."

Yderligere oplysninger:

Vasco Alves Cordeiro og Anne Karjalainen deltog i topmødets konference på højt plan , som blev afholdt om fredagen med EU's ledere og en bred vifte af interessenter. Konferencen sluttede med undertegnelsen af en fælles erklæring .

Portugals premierminister, António Costa, talte på RU's plenarforsamling i sidste uge, hvor han understregede byernes og regionernes rolle som centrale partnere for en vellykket retfærdig, grøn og digital genopretning af Europa .

EU's ledere mødtes i Porto den 8. maj for at nå til enighed om specifikke kvantitative mål og tidsplaner for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev proklameret i 2017 i Göteborg. Som det er præciseret i den handlingsplan , som Kommissionen fremlagde i marts, indebærer de nye overordnede mål, at mindst 78 % af EU-borgerne i alderen 20-64 år senest i 2030 bør være i beskæftigelse, at mindst 60 % af alle voksne bør deltage i efteruddannelse hvert år, og at antallet af personer i risiko for fattigdom eller social udstødelse bør reduceres med mindst 15 millioner. 

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: