Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Det Europæiske Regionsudvalg støtter handlingsplanen for europæisk demokrati som led i skabelsen af en "ny demokratisk infrastruktur"  

EU har brug for en "ny demokratisk infrastruktur" for at sikre frie og retfærdige valg, forbedre mediepluralismen og fremme borgernes engagement, lød det fra Det Europæiske Regionsudvalg den 30. juni. I en række anbefalinger, der skal styrke demokratiet, ligestillingen og respekten for menneskerettighederne, understregede de kommunale og regionale ledere, at de subnationale myndigheder kan spille en vigtig rolle i indsatsen for at fremme mediekendskab, kritisk tænkning og gennemsigtighed i politiske kampagner samt støtte borgernes deltagelse i politik.

Anbefalingerne er en opbakning til handlingsplanen for europæisk demokrati , som blev præsenteret af Kommissionen i december 2020, og som indeholder en række initiativer – af ofte ikke-lovgivningsmæssig karakter – der skal beskytte og udvikle det europæiske demokrati i en digital tidsalder. RU beklagede imidlertid, at planen ikke i tilstrækkelig grad fremhæver det potentielle bidrag til at forbedre det europæiske demokratis tilstand, som de lokale og regionale myndigheder kan yde.

Věra Jourová , Kommissionens næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, talte til RU's medlemmer på plenarforsamlingen den 30. juni. Hun udtrykte tilfredshed med RU's udtalelse og sagde: "Demokrati kan ikke tages for givet. Den digitale tidsalder gør det nødvendigt igen at se på, hvordan vi kan fremme og beskytte demokratiet. Det kræver en tilgang, som omfatter hele samfundet, og internationalt samarbejde i en koordineret indsats fra regeringer, herunder lokale og regionale myndigheder, civilsamfundet, forskere og faktatjekkere, den private sektor, medierne og borgerne selv. Jeg glæder mig over Regionsudvalgets input til handlingsplanen for europæisk demokrati og dets idéer til, hvordan de lokale og regionale myndigheder kan engagere deres borgere, afholde frie og retfærdige valg, styrke medierne og bekæmpe desinformation. Vi tilbyder også finansieringsmuligheder, som støtter gennemførelsen af politikker i praksis på lokalt og regionalt plan, f.eks. den igangværende indkaldelse af forslag til initiativerne om venskabsbyer og netværk af byer under programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier."

Vasco Cordeiro (PT/PES), første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af Azorernes regionalparlament, sagde: "Vores Union kan kun være en Union med fælles og respekterede værdier. De lokale og regionale myndigheder og deres folkevalgte ledere spiller en vigtig rolle ikke alene med hensyn til at beskytte og respektere demokratiet, men også i indsatsen for at fremme det. Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten og menneskerettighederne er ikke bare de værdier, som EU bygger på. De er også en meget klar metode til at vurdere, om handling følger ord i hvert eneste lokalsamfund og land i hele Europa."

Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), borgmester i Gdańsk og RU's ordfører for handlingsplanen for europæisk demokrati , sagde: "Medborgerkundskab med henblik på demokrati er den kur, der kan sikre overlevelse for vores europæiske værdifællesskab. Vi må ikke tillade, at de borgerlige rettigheder og frihedsrettighederne i EU's medlemsstater forringes. Hvis de borgerlige rettigheder og frihedsrettighederne i én medlemsstat forringes, har det en reel, negativ indvirkning på demokratiets tilstand i hele den europæiske familie, og det er en trussel mod de europæiske værdier. De lokale og regionale myndigheder bør som de myndigheder, der er tættest på borgerne, spille en subjektiv rolle i processen med at støtte demokratiet, frihedsrettighederne og aktivt medborgerskab. I Gdańsk, der er en by med frihed og solidaritet, er vi i gang med at udarbejde Gdańsk-modellen for medborgerkundskab, som bygger på undervisning i kritisk tænkning og medborgerligt ansvar."

RU's forslag, som ser handlingsplanen for europæisk demokrati som led i skabelsen af en "ny demokratisk infrastruktur", fremhæver betydningen af at fremme en løbende debat om ytringsfrihed på internettet og vigtigheden af at træffe forebyggende foranstaltninger for at tackle desinformation, hadefuld tale og konspirationsteorier. RU bakker op om uddelingen af en pris til ære for Aleksandra Dulkiewiczs forgænger Paweł Adamowicz, som blev myrdet i 2019. Paweł Adamowicz-prisen sætter fokus på social inklusion, lige muligheder og respekt for menneskerettighederne og de borgerlige frihedsrettigheder.

De øvrige forslag omfatter bl.a. en opfordring til, at EU hjælper med at opbygge den nødvendige institutionelle og administrative kapacitet og de nødvendige strukturer til at fremme borgernes deltagelse i det politiske liv, ved at gøre adgangen til midler så enkel som muligt og ved så vidt muligt at lade de lokale og regionale myndigheder forvalte midlerne.

RU's medlemmer vedtog også en udtalelse om et initiativ fra Kommissionen, som er relateret til handlingsplanen for europæisk demokrati, nemlig om en strategi for en mere effektiv anvendelse af EU's charter om grundlæggende rettigheder . Udtalelsen, som er udarbejdet af Jean-Luc Vanraes (BE/RE), medlem af kommunalbestyrelsen i Uccle, bakker op om Kommissionens strategi, og opfordrer indtrængende Kommissionen til "systematisk [at] sikre sig, at chartret overholdes, inden der bevilges EU-midler", idet den fastslår, at overholdelse af EU's værdier "bør være en betingelse for at kunne modtage EU-midler".

Jean-Luc Vanraes sagde: "Den 18. december 2000 undertegnede EU's medlemsstater med entusiasme det europæiske charter om grundlæggende rettigheder. Fremme og beskyttelse af disse rettigheder er en af Kommissionens vigtigste opgaver. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at benytte alle de juridiske og finansielle midler den har til rådighed, for at løfte denne opgave."

Kontaktperson :

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Deltag i #EUCouncillors-netværket
Deltag i #EUCouncillors-netværket
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023