Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
De lokale og regionale ledere fra EU og UK mødes i ny kontaktgruppe  

Lokale og regionale politikere fra Det Forenede Kongerige mødtes for første gang med medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg i en kontaktgruppe, der er blevet oprettet for at sikre, at de kommunikationslinjer, der har udviklet sig i løbet af de næsten 47 år, UK har været medlem af EU, fortsat vil være åbne på regionalt og lokalt niveau, også efter 2020. Efter at Det Europæiske Regionsudvalg blev oprettet i 1994, blev udvalget det vigtigste kontaktpunkt mellem regioner og byer i UK og EU's øvrige medlemsstater.

UK forlod EU den 31. januar 2020, og overgangsperioden slutter den 31. december. Så vil de juridiske aftaler, der ligger til grund for forholdet mellem UK og EU og dets 27 medlemsstater udløbe, med mindre der inden for de næste seks uger indgås en ny aftale.

Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), som er formand for regionalrådet i Bretagne og for kontaktgruppen RU/UK, udtalte: "Politikere fra UK og EU har knyttet stærke bånd gennem 25 års kontakter i Det Europæiske Regionsudvalg. Desuden har næsten fem årtier med EU-medlemskab knyttet UK tæt til regioner og byer i EU's 27 medlemsstater. Vi ønsker, at båndene bliver ved at være stærke efter 2020, og kontaktgruppen RU/UK vil arbejde for at bevare de gode kommunikationslinjer og tilstræbe et forhold mellem EU og UK, som omfatter et nært og effektivt samarbejde på regionalt og lokalt niveau. Hvad enten der indgås en aftale eller ej, vil vi fra den 1. januar 2021 se store forandringer, og lokale og regionale politikere på begge sider har en fælles interesse i at begrænse skaderne på de regionale og lokale økonomier."

Han fortsatte: "Som EU-politiker opfordrer jeg den britiske regering til at anerkende, at forholdet mellem EU og UK – det gælder også den decentrale administration, regionale og lokale myndigheder – ikke kan sidestilles med andre forhold. Det meget konstruktive møde, vi holdt i dag med en række forskellige partnere i UK viser, at vi har mangeårige og stærke bånd på lokalt og regionalt niveau, og disse forbindelser må og skal bevares og videreudvikles i fremtiden."

RU's medlemmer af kontaktgruppen RU/UK har et fast mandat, mens repræsentanterne for de lokale myndigheder og regionale parlamenter og forsamlinger i UK vil skifte fra møde til møde, alt afhængigt af, hvilke emner der drøftes.

På dette indledende møde kom repræsentanterne fra England, Wales, Skotland, Nordirland og Gibraltar. Formanden for det walisiske parlaments udvalg for eksterne forbindelser , David Rees, og Anthony Hunt fra sammenslutningen af lokale myndigheder i Wales fremlagde de walisiske synspunkter. Sammenslutningen af lokale myndigheder , som repræsenterer engelske myndigheder, havde sendt formanden for sin EU Exit Taskforce, Kevin Bentley. Angela Constance, medlem af det skotske parlament , og Alison Evison, formand for sammenslutningen af lokale myndigheder i Skotland (COSLA), repræsenterede Skotland, mens Matt Garrett udtalte sig som formand for sammenslutningen af lokale myndigheder i Nordirland (NILGA). Gibraltars parlament var repræsenteret ved parlamentsmedlem Joseph Garcia.

Under en del af mødet, hvor kun politikere fra EU deltog, opdaterede formanden for Europa-Parlamentets koordinationsgruppe om EU/UK – David McAllister (DE/EPP) – RU's medlemmer om Parlamentets syn på, hvordan forhandlingerne skrider frem. RU understregede, hvor vigtigt det er, at den nye brexitreserve, en facilitet på 5 mia. EUR for de medlemsstater og sektorer, der rammes hårdest af brexit, kommer op at køre så hurtigt som muligt.

EU's chefforhandler Michel Barnier , som talte på kontaktgruppens første møde den 22. september, vil efter planen bidrage med et indlæg på RU's næste plenarforsamling den 9. december.

Ud over Loïg Chesnais-Girard består kontaktgruppen af følgende RU-medlemmer: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EPP), formand for den nederlandske delegation og borgmester i Hof van Twente, Michael Murphy (IE/EPP), formand for den irske delegation og medlem af Tipperary County Council, Ximo Puig i Ferrer (ES/PES), leder af den selvstyrende region Valencia, Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), borgmester i Gdansk, Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), borgmester i Lemvig, Pehr Granfalk (SE/EPP), borgmester i Solna, Antje Grotheer (DE/PES), næstformand for delstatsparlamentet i Bremen, Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), medlem af provinsrådet i Flevoland, Maria Gomes (PT/PES), borgmester i Portimão, Karl Vanlouwe (BE/Europæisk Alliance), medlem af det flamske parlament og Oldřich Vlasák (CZ/ECR), medlem af byrådet i Hradec Králové. Henrike Müller (DE), medlem af delstatsparlamentet i Bremen, er observatør for gruppen De Grønne.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021