Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den grønne pagt going local: nye eksempler på bedste praksis og klimaforpligtelser efterlyses  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) opfordrer på ny sine medlemmer og suppleanter, unge folkevalgte politikere og medlemmerne af RU's netværk af lokale og regionale EU-formidlere til at indsende eksempler på bedste praksis for kulstoffattige og bæredygtige projekter og klimaforpligtelser, der skal reducere udledningen af drivhusgasser, fra lokale og regionale myndigheder i hele EU. Har din region eller by et specifikt projekt, der sigter mod at nå målene i den europæiske grønne pagt? Har din region eller by fastsat et mål om at reducere sine drivhusgasemissioner inden 2030 eller 2050? I så fald henvender denne nye opfordring sig til dig.

Covid-19-pandemien og energikrisen som følge af krigen i Ukraine viser, hvor vigtigt det tætte samspil mellem borgerne og miljøet er. Samtidig fortsætter kampen mod naturkatastrofer, miljørisici, forringelse af økosystemerne og global opvarmning, og der er mere end nogensinde behov for en akut klimaindsats. Byer og regioner spiller en central rolle med hensyn til at nå målene i den grønne pagt og bringe EU tættere på klimaneutralitet.

Med henblik på at fremme den lokale og regionale indsats inden for rammerne af den grønne pagt opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg på ny sine medlemmer og suppleanter, unge folkevalgte politikere og medlemmerne af det europæiske netværk af lokale og regionale EU-formidlere til at indsende eksempler på bedste praksis og klimaforpligtelser. Projektet vil indgå i platformen for bedste praksis, der viser, hvordan byer og regioner bidrager til grøn genopretning og indsatsen for at skabe et mere bæredygtigt, inklusivt og modstandsdygtigt samfund.

Hvilke projekter kan vælges?

Medlemmer og suppleanter, de unge folkevalgte politikere og medlemmer af netværket af lokale og regionale EU-formidlere opfordres til at berette om nyligt afsluttede og igangværende projekter og initiativer om følgende emner:

  • Tilpasning til klimaforandringer
  • Afbødning af klimaforandringer
  • Den cirkulære økonomi
  • Energirelaterede spørgsmål såsom energieffektivitet, energifattigdom og vedvarende energi
  • Miljøvenlig mobilitet
  • Nulforurening
  • Genplantning af skov og grønnere byområder
  • Grøn budgettering

Forud for FN's klimakonference (UNFCCC COP27), der finder sted i Sharm El-Sheik (Egypten) i november 2022, vil eksempler på lokale og regionale myndigheders klimaforpligtelser blive samlet i et kort, der skal understøtte RU's indsats for at styrke byernes og regionernes rolle i den globale klimaforvaltning og i gennemførelsen af Parisaftalen.

Hvis du ønsker at berette om jeres grønne projekter og klimaforpligtelser, bedes du udfylde dette korte spørgeskema.

Projekterne og klimaforpligtelserne vil blive offentliggjort på RU's interaktive kort og promoveret over for EU-institutioner, interessenter og pressen.

Den grønne pagt going local:Klik her for at få flere oplysninger om RU's webportal og arbejdsgruppe vedrørende den grønne pagt.

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023