Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
De nationale genopretningsplaner bliver mindre effektive, hvis regioner og byer ikke inddrages  

Den økonomiske og sociale genopretning samt den grønne og den digitale omstilling vil kun lykkes, hvis de lokale og regionale myndigheder involveres direkte i udarbejdelsen og gennemførelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner.

Det er afgørende med et tæt samarbejde mellem alle forvaltningsniveauer, arbejdsmarkedets parter og NGO'er for at sikre, at de nationale genopretnings- og resiliensplaner stemmer overens med de lokale behov, og at de ikke overlapper med andre EU-politikker og -midler. Det er de vigtigste budskaber fra Det Europæiske Regionsudvalg (RU) til de nationale regeringer og EU-institutionerne i en udtalelse udarbejdet af Rob Jonkman, medlem af kommunalbestyrelsen i Opsterland i Nederlandene. Udtalelsen blev vedtaget på RU's plenarforsamling den 1. december.

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg beklager, at udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner i de fleste medlemsstater har været en overvejende topstyret proces, og er bekymrede over manglen på inddragelse af det subnationale niveau i gennemførelses- og evalueringsfasen. Med denne tilgang risikerer man, at vigtige offentlige investeringer centraliseres, og at de territoriale forskelle overses, hvilket vil underminere planernes virkning.

Dermed kan regioner, som allerede havde et udviklingsefterslæb forud for pandemiudbruddet, ifølge udtalelsen sakke endnu længere bagud, hvad enten det drejer sig om beskæftigelse, erhvervsstøtte, digitalisering eller andre centrale politikområder. Den utilstrækkelige inddragelse af regioner og byer medfører desuden en risiko for overlappende investeringer mellem genopretningspolitikkens og samhørighedspolitikkens fonde, hvilket kan skabe konkurrence mellem dem. Derfor bifalder de lokale ledere, at Kommissionen snart vil lægge resultattavlen for genopretnings- og resiliensfaciliteten på nettet. Som påpeget i et brev fra Kommissionens ledende næstformand Valdis Dombrovskis til RU's formand, Apostolos Tzitzikostas, og formanden for Regionsudvalgets Underudvalg for Økonomisk Politik, Michael Murphy, vil den nye resultattavle levere oplysninger om behandlingen af betalingsanmodninger fra medlemsstaterne og om muligt omfatte en mere territorialt orienteret overvågning.

Ordføreren for udtalelsen, Rob Jonkman  (NL/ECR), medlem af kommunalbestyrelsen i Opsterland, sagde: " Genopretnings- og resiliensfaciliteten er resultatet af en historisk aftale mellem EU's ledere og et ambitiøst værktøj til at komme stærkere ud af covid-19-krisen. Men selvom de lokale og regionale myndigheder lige fra starten er gået forrest i kampen mod de socioøkonomiske konsekvenser af pandemien, står de i mange medlemsstater bagerst i køen, når det gælder inddragelsen i genopretningsplanerne. Vi har brug for samarbejde, ikke centralisering .”

De lokale og regionale myndigheder er ansvarlige for en tredjedel af alle offentlige udgifter og over halvdelen af de offentlige investeringer i EU, hvoraf en stor del hører under de politikområder, som er afgørende for genopretnings- og resiliensfaciliteten , der er hjørnestenen i genopretningsplanen NextGenerationEU . Det er derfor vigtigt, at byer og regioner involveres direkte i udformningen og gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne, så vi sikrer en vellykket gennemførelse af reformerne og investeringerne deri.

Covid-19-krisen har ført til et fald i indtægterne og en stigning i udgifterne for mange kommuner og regioner. I det andet regionale og lokale barometer , som blev offentliggjort af RU i oktober, anslås det, at der alene i 2020 var tale om en finansieringskløft på 180 mia. EUR. RU mener, at EU og medlemsstaterne har pligt til hurtigst muligt at hjælpe de lokale og regionale myndigheder med at absorbere disse chok i deres offentlige finanser og gøre de europæiske økonomier og samfund mere bæredygtige, modstandsdygtige og bedre forberedt på de udfordringer og muligheder, som følger med den grønne og den digitale omstilling, bl.a. gennem de nationale genopretningsplaner.

RU opfordrer også Kommissionen til at indarbejde et afsnit om inddragelsen af de lokale og regionale myndigheder i dens årsberetning om gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, og tilskynder Europa-Parlamentet til fuldt ud at påtage sig rollen som vagthund med hensyn til opnåelsen af genopretningsplanernes mål under regelmæssig inddragelse af de lokale og regionale myndigheder.

Baggrund

Den 24. september afholdt RU – sammen med det slovenske rådsformandskab – det første forum på højt plan om regional genopretning og modstandsdygtighed. Under arrangementet, som blev afholdt i Lipica (Slovenien), understregede EU - kommissær for økonomi, Paolo Gentiloni, at de nationale genopretningsplaner kun kan lykkes gennem et samarbejde med regioner og kommuner. Læs hele pressemeddelelsen .

EU's genopretnings- og resiliensfacilitet er et finansielt instrument på 723,8 mia. EUR (i løbende priser, hvoraf 338 mia. EUR er i form af støtte og 385,8 mia. EUR er i form af lån), der skal støtte medlemsstaternes gennemførelse af reformer og investeringer i EU's fælles prioriteter. Genopretnings- og resiliensfaciliteten er det største finansielle redskab, der indgår i genopretningsinstrumentet NextGenerationEU på 801 mia. EUR. For at modtage støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten skal medlemsstaterne fremlægge nationale genopretnings- og resiliensplaner, som beskriver, hvilke reformer og investeringer der vil blive finansieret.

RU's undersøgelse om inddragelsen af regionale og lokale myndigheder i udarbejdelsen og gennemførelsen af otte nationale genopretnings- og resiliensplaner (juni 2021).

RU's og CEMR's fælles høring om udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Se alle resultaterne af høringen (januar 2021).

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023