Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU er nødt til at støtte byer og regioner for at afbøde virkningerne af brexit  
Der var bifald til Michel Barnier for arbejdet for at sikre UK's velordnede udtræden af EU under en debat, hvor der blev rettet fokus mod den fortsatte uvished for borgerne og økonomien.

Den 6. december opfordrede regionale og lokale ledere Den Europæiske Union til at træffe foranstaltninger for at mildne virkningerne af UK's udtræden, og de efterlyste et EU-budget, der kan stimulere de regionale økonomier. Det skete under en debat i Bruxelles med Michel Barnier, hvor EU's chefforhandler med UK blev rost for at have sikret en aftale, der begrænser risiciene for EU og især Irland, og for at han under forhandlingerne har været lydhør over for byer og regioner.

Michel Barnier talte i Det Europæiske Regionsudvalg (RU) – EU's forsamling af lokale og regionale myndigheder – blot nogle få dage efter at medlemsstaternes stats- og regeringschefer havde godkendt udtrædelsesaftalen, der den 11. december skal til afstemning i det britiske parlament som det første skridt i ratificeringen. Aftalen er optakten til forhandlingerne om de langsigtede forbindelser mellem UK og EU, som Michel Barnier tilbage i marts 2017 i RU sagde skulle være "ambitiøse" vedrørende handel, forskning og innovation, klimaindsats, internationalt samarbejde og udvikling og sikkerhed.

Michel Barnier, EU's chefforhandler og tidligere kommissær for regionaludvikling, sagde : "Det er en afbalanceret aftale. Det er den eneste mulige og den bedst mulige. Aftalen er i overensstemmelse med EU's principper og tager hensyn til UK's røde linjer. For EU's nuværende programmeringsperiode 2014-2020 har vi aftalt, at alle forpligtelser indgået af de 28, også indfris af de 28, hvilket vil sikre finansiel stabilitet. Aftalen har skabt sikkerhed for fortsat fair konkurrence, og at der fremover er mulighed for samarbejde med byer, regioner og universiteter i UK. Aftalen værner om den økonomiske dynamik i vores regioner, hvoraf nogle har tætte handelsforbindelser med UK. Men ratificeres den ikke, bliver der ingen udtrædelsesaftale og ingen overgangsperiode. Et sådant scenarie med ingen aftale kan ikke udelukkes, hvilket alle regioner og byer er nødt til at ruste sig til."

Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), RU's formand og medlem af Belgiens senat som repræsentant for det tyske sprogfællesskab, sagde: "Udtrædelsesaftalen er det bedst mulige kompromis efter komplicerede forhandlinger, men virkningerne heraf vil alligevel kunne mærkes i regionerne i EU27 og i UK. Ingen vinder ved brexit, og EU må gøre alt, hvad der står i dets magt, for at afbøde tabene. Alle myndighedsniveauer skal inddrages i forberedelserne. EU er nu nødt til at nå til enighed om et mere ambitiøst langsigtet budget og for at mindske uvisheden sørge for, at det vedtages inden valget til Europa-Parlamentet. Det er endnu en grund til, at der ikke må skæres i midlerne til regionalpolitikken på EU-budgettet efter 2020. Alle de involverede skal være åbne over for regionernes opfordring til mere inkluderende forhandlinger, især eftersom adskillige regionale parlamenter skal deltage i vedtagelsen af en fremtidig handelsaftale mellem EU og UK."

Siden Barniers tale i RU i marts 2017 har RU foretaget en kortlægning af de potentielle konsekvenser af UK's udtræden for regioner og byer. RU har haft møder med repræsentanter for britiske forvaltninger og lokalregeringer med selvstyrebeføjelser. Udvalget har også gennemført en økonomisk rundspørge hos lokale og regionale myndigheder og lokale handelskamre og bestilt en undersøgelse af konsekvenserne af brexit for bestemte regioner (i Belgien, Tyskland, Frankrig, Polen og Spanien) og for en række sektorer i EU (transport, maskineri, elektronik, fødevarer, kemikalier, tekstil og møbler). I maj 2018 vedtog RU en politisk resolution , hvori det opfordrede EU til at sikre, at de lokale og regionale myndigheder ikke "overlades til selv at skulle løfte" de udfordringer, der følger af UK's udtræden af EU.

RU har efterlyst et EU-budget for 2021-2027, som svarer til 1,3 % af EU's bruttonationalindkomst efter UK's udtræden.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023