Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale og regionale ledere vil hjælpe med at fremme de europæiske værdier ‎ gennem uddannelse for at imødegå truslerne mod demokratiet  

EU's lokale og regionale myndigheder spiller som det myndighedsniveau, der er tættest på borgerne, en vigtig rolle med at fremme de europæiske værdier og tilskynde borgerne til at deltage i de demokratiske processer. Lokale og regionale ledere er enige om, at det er bydende nødvendigt at fremme det europæiske demokrati inden for uddannelse i overensstemmelse med opfordringer fra borgerne i forbindelse medkonferencen om Europas fremtid. Dette var det overordnede budskab under debatten om fremme af EU's demokratiske værdier gennem uddannelse med henblik på at styrke unionsborgerskabet påDet Europæiske Regionsudvalgs (RU's) plenarforsamling den 28. april. RU's medlemmer vedtog også en udtalelse om styrkelse af demokratiet og integriteten af valg, som understreger behovet for en åben, retfærdig, pluralistisk og demokratisk deltagelse på lokalt og regional plan.

Fremme af de europæiske demokratiske værdier er særlig vigtigt for at bekæmpe truslen mod demokratiet, og det bør spille en væsentlig rolle i alle EU-borgeres uddannelse. Med de endelige konklusioner fra konferencen om Europas fremtid inden for rækkevidde kan der forventes yderligere opfølgning på borgernes opfordringer til at indføre et minimumsniveau af uddannelse om EU og navnlig EU's demokratiske processer.

Under debatten på RU's plenarforsamling om "Fremme af EU's demokratiske værdier gennem uddannelse med henblik på at styrke unionsborgerskabet" bekræftede de lokale og regionale ledere, at de er parate til at bygge videre på deres gode praksis og udvikle fælles værktøjer – på frivilligt grundlag med udgangspunkt i buttom-up-princippet og i fuld overholdelse af nærhedsprincippet – til at fremme medborgerkundskaben og give borgerne en bedre forståelse af demokratiet og de demokratiske værdier samt tilskynde til debat om EU. De påpegede også, at skoler og andre uddannelsesinstitutioner i denne forbindelse ville have gavn af innovative undervisningsmaterialer og -ressourcer. RU har derfor iværksat en indkaldelse af eksempler på bedste praksis og har sammen med medlemmerne indsamlet hundredvis af sådanne initiativer i regionerne på tværs af Europa.

RU's formand, Apostolos Tzitzikostas, guvernør for regionen Centralmakedonien i Grækenland og leder af delegationen af lokale og regionale myndigheder på plenarforsamlingen for konferencen om Europas fremtid, sagde: "Krigen i Ukraine viser os, at vi ikke kan tage fred og demokrati i Europa for givet. Vi skal som lokale og regionale ledere informere de unge og sætte dem i stand til at diskutere Den Europæiske Union. Vores mål er at fremme medborgerskab og styrke borgernes følelse af medindflydelse. Vi kan ikke støtte EU, hvis det ikke betyder noget for os, og hvis vi ikke dagligt lærer om, hvordan man gør det. Der er derfor behov for at udvikle en fælleseuropæisk læreplan for folkeoplysning fra græsrodsniveau for at fremme de europæiske demokratiske værdier, kritisk tænkning og mediekundskaben. Det vil øge bevidstheden om det europæiske projekt og borgernes, især de unges, deltagelse i de demokratiske processer i EU."

Dubravka Šuica, næstformand for Kommissionen med ansvar for demokrati og demografi, sagde: "Som tidligere borgmester og lærer glæder jeg mig over Det Europæiske Regionsudvalgs opfordring til at fremme de europæiske værdier og identiteter og det europæiske medborgerskab gennem uddannelse og kultur på regionalt og lokalt niveau. For at kunne deltage i diskussioner på et oplyst grundlag har borgerne fra en tidlig alder og gennem hele livet brug for at være velinformerede. Den 9. maj præsenteres den endelige rapport fra konferencen om Europas fremtid for formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i Strasbourg. Konferencen er en fejring af vores værdier og en mulighed for åben debat og forhandling med borgerne i centrum i modsætning til de brutale begivenheder i Ukraine. Det er altafgørende, at Kommissionen, Det Europæiske Regionsudvalg og de regionale og lokale myndigheder fortsætter det tætte samarbejde om at fremtidssikre vores demokrati og de demokratiske institutioner, der understøtter det."

Domènec Ruiz Devesa, medlem af Europa-Parlamentet og ordfører for Parlamentets nylige beslutning om gennemførelse af folkeoplysning og medlem af arbejdsgruppen om europæisk demokrati inden for rammerne af plenarforsamlingen for konferencen om Europas fremtid, sagde: "Hvordan kan borgerne engagere sig på EU-plan, hvis de ikke forstår EU? Vi skal sørge for, at vores børn får den rette viden, så de bliver i stand til at handle tidligt. Det var borgernes opfordring under konferencen om Europas fremtid, og det skal vi reagere på. Når vi kan se, at der er fare for demokratisk tilbageskridt både i og uden for Europa, er det ikke nok med lappeløsninger. Vi har brug for virkningsfulde og systemiske løsninger såsom indførelsen af en europæisk læreplan for undervisning i medborgerkundskab, som oplyser om Unionens historie og værdier og om EU-institutionerne og deres funktion."

Valgdeltagelse og undervisning om europæisk demokrati og medborgerskab er uløseligt forbundet. Med vedtagelsen af udtalelsen "Styrkelse af demokratiet og integriteten af valg" slog RU's medlemmer fast, at det er nødvendigt at indføre forskellige fjernafstemningsløsninger for at gøre valgprocesserne på regionalt, nationalt og europæisk plan mere inkluderende og miljøvenlige.De opfordrede til, at det lokale og regionale niveau inddrages i en "fælles mekanisme for robuste valgprocesser" for at beskytte valgprocessernes integritet mod potentielle trusler.

Vincenzo Bianco (IT/PES), medlem af kommunalrådet i Catania og ordfører for udtalelsen, fremhævede, at "vi er vidner til en række alvorlige trusler, og det kan underminere retfærdigheden i valgkampagner og selve afholdelsen af valg. Her tænker vi på den store spredning af falske nyheder, racistiske og diskriminerende budskaber og mulig forfalskning ved fjernafstemning. Vi har brug for en klar og effektiv reaktion og en seriøs og ihærdig indstilling fra de europæiske institutioners side."

Han understregede endvidere, at det er nødvendigt at styrke inddragelsen af borgerne i de lokale institutioner samt kommunernes og regionernes engagement i at fremme innovative afstemningsformer og -værktøjer, herunder ved at fremme grønne og bæredygtige måder at afholde valg på.

RU-medlemmerne understregede behovet for målrettede initiativer til at bekæmpe udbredelsen af desinformation på alle niveauer og fremhævede, at de lokale og regionale myndigheder bør anerkendes som vigtige partnere i disse bestræbelser.

Kontaktperson:

Theresa Sostmann

Tlf. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023