Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale og regionale ledere opfordrer til oprettelse af et nyt EU-mærke til beskyttelse af industriel og håndværksmæssig ekspertise  

Det nye system vil følge modellen for geografiske betegnelser for fødevarer og vil således bidrage til at bekæmpe forfalskning og beskytte arbejdspladser og produkter, der er en del af Europas kulturarv

Et nyt EU-dækkende system til beskyttelse af industrielle og håndværksmæssige geografiske betegnelser, som bygger på den vellykkede model, der anvendes for landbrugsprodukter og fødevarer, vil være til gavn for både håndværkere og lokale økonomier. Det nye system vil styrke den retlige beskyttelse af produkter af høj kvalitet, bidrage til at bekæmpe forfalskning og skabe og bevare arbejdspladser. Forslaget indgår i en udtalelse af Martine Pinville, medlem af regionalrådet i Nouvelle-Aquitaine, som blev vedtaget enstemmigt onsdag den 13. oktober på plenarforsamlingen i Det Europæiske Regionsudvalg (RU).

Bøhmisk krystal fra Tjekkiet, Solingen-bestik fra Tyskland, Limoges-porcelæn fra Frankrig, Murano-glas fra Italien, keramik fra Puente del Arzobispo og Talavera i Spanien og Donegal-tweed fra Irland er blot nogle få eksempler på europæiske produkter, som ikke kun er symboler på århundreders gamle håndværkstraditioner, men også en del af den europæisk kulturarv, som er velkendt og værdsat i og uden for EU. Det europæiske håndværks rige mangfoldighed kan ses i byer, provinser og regioner – hvor den lokale produktion foregår på baggrund af viden, som ofte er blevet videregivet gennem flere generationer.

I sin udtalelse , som blev vedtaget enstemmigt på plenarforsamlingen, opfordrede RU Kommissionen til at udarbejde retlige rammer for beskyttelse af Europas håndværk og industriprodukter. Ifølge lokale og regionale ledere betyder den manglende harmonisering på EU-plan af geografiske betegnelser for industri og håndværk, at der forekommer en stor blanding af nationale juridiske instrumenter, hvilket svækker beskyttelsen af produkter og virksomheder.

Ordfører Martine Pinville (FR/PES), medlem af regionalrådet i Nouvelle-Aquitaine, har udtalt: " Gennem de seneste måneder har jeg kunnet udveksle synspunkter med repræsentanter for SMV'er, foreninger og offentlige myndigheder fra hele Europa, og alle er enige i, at der er behov for en europæisk ramme for industrielle og håndværksmæssige geografiske betegnelser i lighed med den, der findes for geografiske betegnelser for landbrugsprodukter. Beskyttelse af vores kulturarv og bevarelse af merværdi og arbejdspladser i et givet område er alle spørgsmål, der knytter sig til industrielle og håndværksmæssige geografiske betegnelser i vores lokalsamfund. Det Europæiske Regionsudvalgs mobilisering er afgørende for at sikre, at Kommissionen hurtigt fremsætter et konkret forslag, og at det tilpasses til de reelle forhold i de enkelte områder. "

RU understreger, at der er økonomiske aspekter forbundet med beskyttelsen af industrielle og håndværksmæssige geografiske betegnelser. Producenternes konkurrenceevne øges, når deres produkters synlighed og anseelse styrkes, og forbrugerne er mere villige til at betale for produkter, hvis karakteristika og oprindelse er garanteret. Geografiske betegnelser er løsningen på den skiftende forbrugerefterspørgsel, idet folk ønsker mere sporbarhed og gennemsigtighed omkring et produkts oprindelse og fremstillingsproces og i stigende grad søger lokalt fremstillede produkter. Denne tendens er accelereret som følge af covid-19-krisen.

RU's medlemmer understreger desuden, at forbindelsen mellem et geografisk område og produktet er afgørende, og at navnlig den menneskelige faktor og den lokale knowhow spiller en afgørende rolle for industrielle og håndværksmæssige geografiske betegnelser. I nogle områder er råvarerne forsvundet eller er ikke længere egnede, hvilket imidlertid ikke har forhindret virksomhederne i at klare sig og bevare deres knowhow. Nogle er endda blevet yderligere udviklet, så de kan fremstille produkter af høj kvalitet.

RU's plenarforsamling finder sted samtidig med den 19. europæiske uge for regioner og byer der afholdes i fællesskab af RU og Kommissionen den 11.-14. oktober.

Baggrund

RU har for anden gang på seks år opfordret Kommissionen til at udarbejde et forslag til forordning om beskyttelse af industrielle og håndværksmæssige geografiske betegnelser i EU. Den første udtalelse, Udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser til ikke-landbrugsprodukter , af Maria Luisa Coppola (IT/EPP), blev vedtaget i februar 2015.

Kommissionen meddelte efterfølgende i sin handlingsplan for intellektuel ejendomsret , som blev vedtaget i november 2020, at den ville undersøge muligheden for at oprette et system for beskyttelse af geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter på EU-plan (dvs. håndværk og industrivarer). Som følge heraf blev der indledt en offentlig høring for at vurdere betydningen af eventuelle omkostninger og fordele ved oprettelsen af et effektivt og gennemsigtigt system for beskyttelse af geografiske betegnelser i EU. Høringen blev afsluttet i juli 2021. Formålet var at få detaljeret indsigt i de spørgsmål, som blandt andre de relevante interessenter stod over for vedrørende den eksisterende retlige beskyttelse af oprindelige geografisk rodfæstede ikke - landbrugsprodukter i det indre marked, fordele og risici ved EU's indsats og tilgængelige politiske løsningsmodeller, herunder kontrol og håndhævelse af et fremtidigt EU-beskyttelsessystem for sådanne produkter. Den feedback , der blev modtaget vedrørende den  indledende konsekvensanalyse , blev suppleret med to juridiske  og  økonomiske  undersøgelser. Kommissionen vil fremlægge sit forslag til forordning sidst på året.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023