Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale ledere tilbyder at støtte udrulningen af vacciner og kræver nye foranstaltninger inden sommeren for at beskytte de regionale økonomier  

I en debat med kommissæren med ansvar for sundhed efterlyser RU's medlemmer en revision af EU's kompetencer på sundhedsområdet og en større rolle til de lokale myndigheder på grundlag af deres ansvar

EU's lokale og regionale myndigheder har advaret om de katastrofale konsekvenser, det vil have for de regionale økonomier, hvis grænserne ikke åbnes inden sommer. Under en debat med kommissæren med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides , sagde medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg (RU), at EU og medlemsstaterne har gjort en indsats for at udrulle vacciner og dermed undgået en national vaccinekrig, men at manglen på en klar retlig EU-ramme har ført til fejl, som må undgås i fremtiden. De tilbød støtte til at tackle mistilliden til vacciner og fremskynde vaccinationerne og tilføjede, at vaccinationscertifikater er et skridt i den rigtige retning, men at de ikke bør betragtes som en "universalløsning".

Kommissær Stella Kyriakides deltog og talte på plenarforsamlingen, hvilket gav mulighed for at drøfte den nuværende fordeling af kompetencerne på sundhedsområdet mellem EU og de nationale, regionale og lokale forvaltningsniveauer. RU's medlemmer efterlyste, at der i forbindelse med konferencen om Europas fremtid foretages en fornyet vurdering af disse kompetencer i lyset af den mangelfulde indsats over for covid-19-pandemien med det formål at øge beredskabet og koordineringen mellem alle aktører. De opfordrede EU og medlemsstaterne til at sikre, at den vigtige rolle, som de lokale og regionale myndigheder spiller under sundhedskriser, afspejles fuldt ud, da de er afgørende for udviklingen af mere modstandsdygtige og effektive sundhedssystemer i hele Europa. RU gav udtryk for et ønske om at deltage i debatten om "sundhedsunionen" på grundlag af de regionale og lokale myndigheders juridiske kompetencer og de regionale og lokale lederes politiske ansvarsområder.

Apostolos Tzitzikostas , formand for RU og guvernør for regionen Centralmakedonien, sagde under debattens åbningstale : "Uden solidaritet ville der være udbrudt en europæisk vaccinekrig, som ville have ladt mange lande, regioner og byer i stikken. Ikke desto mindre ønsker folk at vende tilbage til normaliteten, og vi er nødt til at åbne Europa på sikker vis for sommeren. Et covid-19-vaccinepas er et skridt i den rigtige retning, selv om det ikke kan stå alene som en universalløsning. Denne frygtelige sygdom har vist, at vi har brug for mere Europa på sundhedsområdet for at være bedre forberedt i fremtiden, og at alle myndighedsniveauer – fra det internationale til det lokale og regionale niveau – hver især spiller en afgørende rolle. Udvalget er rede til at debattere sundhedsunionen på grundlag af vores lokale og regionale kompetencer i tråd med EU's vejledende principper om nærhed og proportionalitet. Kun sammen kan vi gøre en bedre indsats og opnå resultater hurtigere. Ved at styrke de lokale og regionale myndigheder kan vi vende udviklingen af den vaklende vaccinationskampagne og danne grundlag for flere grænseåbninger inden sommer."

Kommissær Stella Kyriakides og medlemmer af RU drøftede desuden en pakke af sundhedsrelaterede foranstaltninger, som er blevet udarbejdet siden pandemiens udbrud, EU4Health -programmet, direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser og et sundhedsberedskabssystem. RU fremsatte anbefalinger om alle tre temaer i oktober i det forgangne år.

Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), medlem af regionalrådet i Dalarna og RU's ordfører for EU's sundhedsberedskabsmekanisme , sagde: "Det glæder mig at se RU's opfordringer til en EU - sundhedsberedskabsmekanisme i form af sundhedsberedskabsmekanismen og sundhedsberedskabsmyndigheden . Modstandsdygtighed kræver forberedelse, og derfor har vi brug for solide samarbejdsstrukturer og veletablerede kommunikationslinjer. Jeg er overbevist om, at HERA kan hjælpe landsbyer, byer og regioner med at imødegå fremtidige pandemier og omfanget af de ødelæggelser, der har fundet sted i det forløbne år. Men vi må sikre, at den afgørende rolle, som de lokale og regionale myndigheder spiller i krisesituationer, afspejles fuldt ud."

RU's ordfører, Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), formand for departementsrådet i Finistère, sagde i en tale på plenarforsamlingen om EU4Health -programmet, som Europa-Parlamentet godkendte den 9. marts: "De 5,1 mia. EUR fra EU4Health-programmet vil bekæmpe uligheder på sundhedsområdet, sikre, at lægemidler er økonomisk overkommelige, styrke vores sundhedssystemer og øge samarbejdet mellem landene. Lokale og regionale ledere har kæmpet hårdt for at sikre tilstrækkelig finansiering, og med vores støtte har Europa-Parlamentet formået at overvinde medlemsstaternes farlige og forfejlede tøven med hensyn til at yde tilstrækkelig finansiering til programmering og støtte på EU-plan. Vi vil fortsat presse på for større opmærksomhed og støtte til regionernes og byernes arbejde med at yde sundhedspleje."

Karsten Uno Petersen (DK/PES), medlem af regionalrådet i Syddanmark og RU's ordfører for grænseoverskridende sundhedsydelser , sagde: "Muligheden for at modtage sundhedsydelser i et andet land har reddet liv under denne krise. Så det glæder mig, at det i EU's flagskibsinitiativ for den langsigtede sundhedsindsats – EU4Health-programmet – anerkendes, at grænseoverskridende samarbejde har stort potentiale til at øge sundhedssystemernes effektivitet. Vi skal nu sikre, at medlemsstaterne og Europa-Parlamentet omsætter denne anerkendelse til handling ved at forenkle adgangen til sundhedspleje, når direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser skal revideres."

Udrulningen af vaccination og det fælleseuropæiske standardiserede bevis for vaccination – der af Kommissionen betegnes som et "digitalt grønt certifikat" – vil nu blive drøftet af RU's medlemmer den 22. marts på et møde i Underudvalget for Naturressourcer (NAT).

Baggrund

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf. +32 473943981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023