Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Lokale ledere, europaparlamentsmedlemmer og EU-kommissær advarer medlemsstaterne: ‎ EU kan ikke holde til flere forsinkelser og nedskæringer i det fremtidige EU-budget  

Europas borgere ønsker at leve på et grønnere, mere inkluderende og mere intelligent kontinent og forventer, at EU gør sit ved at sørge for de fornødne investeringer. Det er på denne baggrund, at lokale og regionale ledere, EU's budgetkommissær og førende medlemmer af Europa-Parlamentet på Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) plenarforsamling, der blev afholdt i dag i Bruxelles, kom med en opfordring til de nationale regeringer om at droppe de taktiske manøvrer og nå til enighed om en rettidig og fremsynet aftale om EU's budget for 2021-2027.

EU's regionale og lokale ledere udtrykte alvorlig bekymring om de langsommelige forhandlinger om den kommende flerårige finansielle ramme (FFR), der fastsætter udgiftsrammerne for alle EU's politikker i perioden 2021-2027. Det skete i en debat med EU's budgetkommissær Gunther Oettinger og formanden for Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg (REGI), Younous Omarjee . De nedskæringer, som oprindelig blev foreslået af Kommissionen, risikerer endda at blive endnu større, hvis medlemsstaterne ikke når til enighed om at øge deres bidrag og indføre nye indtægter, som f.eks. afgifter på plast og internet, til finansiering af nye politikker og udfyldning af det økonomiske hul, der følger af brexit.

"Sparepolitik, utilstrækkelige offentlige investeringer og en mangel på europæisk solidaritet har hæmmet den økonomiske vækst, de sociale fremskridt og den regionale ligestilling, hvilket har øget populismen. Beslutningen om det kommende EU-budget bliver nu den endegyldige test for det nye EU-lederskab og bestemmer EU's ambitionsniveau for de kommende år. Nedskæringer vil hæmme regionernes og byernes evne til at skabe en inkluderende, samhørig og bæredygtig fremtid på et tidspunkt, hvor borgerne efterlyser resultater", sagde RU's formand Karl-Heinz Lambertz . Han tilføjede, at nationale EU-bidrag på 1 % af EU27's bruttonationalindkomst (BNI) -  ønsket af et voksende antal nationale regeringer – ville være "ynkeligt for 500 millioner europæere", idet han gentog RU's ønske om et budget svarende til 1,3 % af EU27's BNI, et standpunkt, der støttes af Europa-Parlamentet.

Under debatten forklarede kommissær Oettinger , at hvis man ikke sikrer nationale EU27-bidrag på mindst 1,114 % af BNI for det kommende flerårige EU-budget, som oprindelig foreslået af Kommissionen, vil støtten til de nye EU - prioriteter blive alvorligt svækket. "De, der ønsker at reducere EU's budget til 1 % af EU27's BNI, ser bort fra behovet for at komme med et svar på EU's nye udfordringer og brexithullet, som alene vil indebære et minus på 84 mia. EUR over de næste syv år".

Han opfordrede de lokale og regionale ledere til at lægge pres på deres respektive nationale regeringer om ikke længere at udskyde beslutningen om det kommende EU-budget. "Klokken er allerede fem minutter i 12. Hvis der ikke opnås enighed om en afgørelse inden årets udgang, risikerer vi, at igangsættelsen af de nye programmer, der er så hårdt brug for i EU med udsigt til en økonomisk stagnation, bliver betydeligt forsinket".

Formanden for REGI, Younous Omarjee , sagde: "Den Europæiske Unions formål er at opbygge en økonomi, der skaber samhørighed, til gavn for regioner, lokalområder og borgere. Samhørigheden skal ikke tjene økonomien, men økonomien skal tværtimod tjene samhørigheden. Vi skal huske at minde stats- og regeringscheferne og Kommissionen om dette".

Risikoen for yderligere beskæringer af de europæiske struktur- og investeringsfonde blev også diskuteret dagen inden, tirsdag den 8. oktober, på et fælles møde mellem Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg og RU's Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's Budget, der var arrangeret som led i den europæiske uge for regioner og byer 2019.

Kontaktperson:

Pierluigi Boda

Tlf. +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MEPS-AND-EU-COMMISSIONER-WARN-MEMBER-STATES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MEPS-AND-EU-COMMISSIONER-WARN-MEMBER-STATES.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MEPS-AND-EU-COMMISSIONER-WARN-MEMBER-STATES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MEPS-AND-EU-COMMISSIONER-WARN-MEMBER-STATES.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MEPS-AND-EU-COMMISSIONER-WARN-MEMBER-STATES.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023