Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
De lokale ledere lancerer initiativet om integration af migranter og drøfter EU's grundlæggende rettigheder og værdier  
EU-kommissær Dimitris Avramopoulos, præsident for EU-Domstolen Koen Lenaerts og Kommissionens første næstformand Frans Timmermans slutter sig til #CoRplenary

Integration af migranter og respekt for de grundlæggende rettigheder og EU's værdier i alle medlemsstater vil stå i centrum for to debatter på Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) plenarforsamling den 10.-11. april. Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, deltager i lanceringen af RU's nye initiativ " Byer og regioner for integration ", mens Koen Lenaerts, præsident for Den Europæiske Unions Domstol, og Frans Timmermans, første næstformand i Kommissionen, vil vurdere de aktuelle trusler mod de grundlæggende rettigheder og EU's værdier.

FØLG #CoRplenary DIREKTE – Dokumenter til plenarforsamlingen kan findes her

10. april, kl. 13:00: "Foyeren Pawel Adamowicz": Indvielsesceremoni

Forud for plenarforsamlingen afholdes en ceremoni til ære for Paweł Adamowicz , som blev myrdet i januar i år. Han var borgmester i Gdańsk og havde været medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden 2011. En foyer i udvalgets hovedbygning vil blive omdøbt til minde om hans liv og arbejde. Paweł Adamowicz' familie og hans efterfølger som borgmester, Aleksandra Dulkiewicz, vil sammen med RU's formand Karl-Heinz Lambertz deltage i ceremonien. Pawel Adamowicz havde været borgmester i Gdańsk fra 1998 og var medlem af Det Europæiske Regionsudvalg fra 2011 frem til sin død.

10. april, kl. 15:00: Lancering af initiativet "Byer og regioner for integration" #Regions4Integration

Siden 2015 har Det Europæiske Regionsudvalg udarbejdet en bred vifte af anbefalinger til den europæiske dagsorden for migration. Udvalget ønsker nu i højere grad at fokusere på et særligt aspekt af migration, hvor de lokale og regionale myndigheder spiller en central rolle, nemlig integration, og skabe en platform, hvor regioner, byer og mindre samfund kan dele ud af deres erfaringer og positive historier.

Kommissær Dimitris Avramopoulos er hovedtaler ved lanceringen af initiativet. Derudover deltager Valeria Mancinelli , borgmester i Ancona og vinder af World Mayors Prize i 2018 samt Annika Tännström , leder af regionen Västra Götaland i Sverige.

10. april, kl. 17.00: Debat om det fremtidige EU-budget

Mens EU-27-lederne mødes for at drøfte den seneste udvikling vedrørende brexit, vil RU's medlemmer gøre status over forhandlingerne om EU's budget for perioden 2021-27 og de finansielle konsekvenser af brexit med deltagelse af Jean Arthuis , formand for Europa-Parlamentets Budgetudvalg.

11. april, kl. 10.30: Grundlæggende rettigheder og EU's værdier

Koen Lenaerts , præsident for Den Europæiske Unions Domstol, og Frans Timmermans , Kommissionens første næstformand, vil redegøre for nogle af de vigtigste udfordringer og spørgsmål, som Den Europæiske Union står over for, når det gælder respekten for de grundlæggende rettigheder og EU's værdier, og de vil især fokusere på grundlæggende rettigheder, der har en særlig betydning for lokale og regionale ledere. De får selskab af Michael O'Flaherty , direktør for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, og en repræsentant for Europas ledende menneskerettighedsorganisation, Europarådet – Domenica Ghidei Biidu , der er næstformand i Europarådets Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance.

Andre udtalelser, som skal vedtages på plenarforsamlingen:

Det europæiske semester og samhørighedspolitikken: tilpasning af strukturreformer til langsigtede investeringer , ordfører: Rob Jonkman (NL/ECR)

Gennemførelsen af EU's skovstrategi , ordfører: Ossi Martikainen (FI/ALDE)

Praktiske oplysninger:

Sted: Europa-Parlamentet – Paul-Henri Spaak-bygningen, plenarsalen

Dato: onsdag den 10. april kl. 15.00-18.00; torsdag den 11. april kl. 9.00-13.00

Baggrundsmateriale: Dagsorden , dokumenter og medieprogram for plenarforsamlingen

Plenarforsamlingen kan følges live på RU's websted.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Del :