Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
De lokale myndigheder til Charles Michel: Konferencen om Europas fremtid skal styrke EU's demokratiske model og forstærke EU's fundament: regionerne, byerne og landsbyerne.  

Formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, diskuterede Europas fremtid og den grønne genopretning efter covidkrisen med Det Europæiske Regionsudvalg.

Formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, deltog i Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling den 17. marts (#CoRplenary). Charles Michel præsenterede sit syn på de lokale og regionale myndigheders rolle i EU's genopretning og demokrati. Han deltog endvidere i en debat med RU's medlemmer om Europas fremtid (se en optagelse af debatten her ).

RU's formand Apostolos Tzitzikostas beskrev regionernes og byernes forventninger for Charles Michel og sagde: "Covid-19-pandemien har hærget Europa i tolv måneder. Men i denne vanskelige tid har hverken Det Europæiske Regionsudvalg eller guvernører, borgmestre, kommunal- og regionalrådsmedlemmer på noget tidspunkt standset deres arbejde. Alle har de kæmpet hver dag i felten og reddet liv, arbejdspladser og virksomheder. Covidkrisen har demonstreret begrænsningerne i det nuværende todimensionale EU, der kun støtter sig på medlemsstaterne og Bruxelles. Konferencen om Europas fremtid giver os en enestående mulighed for at styrke vores fælles hus for europæisk demokrati, men konferencen vil være formålsløs og ikke ændre noget i borgernes liv, hvis den " bliver til en skønhedskonkurrence mellem Bruxelles, EU-institutionerne og de nationale hovedstæder". Formålet skal være at skabe et bedre, mere åbent og mindre bureaukratisk, et modstandsdygtigt, bæredygtigt og mere effektivt EU. Vi skal sammen bidrage til en modernisering af huset for europæisk demokrati, hvor EU er det beskyttende tag, medlemsstaterne de stærke mure og regionerne, byerne og landsbyerne det solide fundament."

Formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel , sagde: "Da jeg selv har arbejdet for de lokale myndigheder i Vallonien, ved jeg, hvor vigtig en rolle de regionale og lokale myndigheder spiller i håndteringen af den krise, som Europa og verden nu har lidt under i et år. De har vist, hvilken central del af demokratiet de udgør, eftersom de har været i frontlinjen for tjenesteydelser til vores borgere. De har været særdeles aktive og har truffet konkrete foranstaltninger. De har vist, at lokale politikere har fuldstændig legitimitet og har en rolle at spille. I alle de udfordringer og muligheder, som Den Europæiske Union står over for, hvad enten det er beskyttelse af værdierne og demokratiet, en grøn genopretning efter pandemien eller digitalisering, ser jeg i de lokale og regionale ledere værdifulde partnere, som regeringerne bør arbejde tættere sammen med. De er tættest på befolkningen, de er pragmatiske, de er i direkte kontakt med borgerne, og de ved, hvordan man kan mobilisere disse. De skal i højere grad inddrages i genopretningsplanerne, eftersom de forvalter over 30 % af de offentlige investeringer og er nøglen til succes. Som led i konferencen om Europas fremtid har de fuld frihed, med hensyn til hvordan de deltager i debatten. Jeg ønsker at tilsætte mere af de lokale og regionale myndigheders energi til den europæiske magi ".

RU's første næstformand Vasco Cordeiro sagde: "Hvis konferencen om Europas fremtid forsøger at dække alting, risikerer den at ende med ingenting. Den skal navnlig fokusere på to områder: hvordan EU virker, og hvordan EU bør virke. På begge disse to områder er de lokale og regionale myndigheders rolle helt central. Dette gælder også for EU's genopretning. Tiden er inde til at gennemføre søjlen for sociale rettigheder og til at sikre, at den generelle undtagelsesklausul fortsat er gældende i det kommende år. Dette er også grunden til, at Det Europæiske Regionsudvalg efterlyser en gylden regel for bæredygtige investeringer".

De lokale myndigheder arbejder sammen med EU for at digitalisere landdistrikterne, sammenkoble fjerntliggende ø - og bjergregioner, udvikle SMV'er og skoler og gøre lokalområderne mere modstandsdygtige. Regionerne, byerne og landsbyerne gør EU grønnere, idet de implementerer 70 % af al EU-lovgivning og af klimaafbødningstiltagene og 90 % af klimatilpasningspolitikkerne. RU har lanceret en Gruppe på højt niveau om europæisk demokrati til at understøtte udvalgets arbejde som led i konferencen.

Kontakt:

Michele Cercone

Mobiltlf.: +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023