Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU-formænd Jean-Claude Juncker og Antonio Tajani drøfter EU's fremtid med lokale ledere  
RU's formand Karl-Heinz Lambertz holder sin tale om ‎ " Unionens tilstand: regionernes og byernes perspektiv "

Den 8. oktober i Bruxelles indledes Den europæiske uge for regioner og byer med en debat under overskriften " Europas fremtid er samhørighed " under ledelse af Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) formand Karl-Heinz Lambertz, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, EU-kommissær Corinna Creţu og Europa-Parlamentets næstformand Pavel Telicka. Den følgende dag vil RU's formand Karl-Heinz Lambertz med deltagelse af EU Parlamentets formand redegøre for sin vision for EU's fremtid under sin årlige tale om " Den Europæiske Unions tilstand: regionernes og byernes perspektiv " . Under plenarforsamlingen vil RU desuden vedtage sin holdning om EU's budget og emner såsom migration, forskning, klimaforanstaltninger og engangsplast.

Den 8.-11. oktober: 16. europæiske uge for regioner og byer (#EURegionsWeek)

Under overskriften 'For en stærk samhørighedspolitik efter 2020' vil #EURegionsWeek være samlingspunkt i Bruxelles for mere end 6.000 eksperter og fagfolk, der beskæftiger sig med EU-regionalpolitik. Kommissionsformand Jean - Claude Juncker vil sammen med RU's formand Karl-Heinz Lambertz og kommissær Corinna Creţu og Europa-Parlamentets næstformand Pavel Telicka deltage ved åbningsmødet, der starter kl. 14.30 mandag den 8. oktober. I ugens løb vil der blive afholdt workshopper og drøftelser, hvor man vil se nærmere på behovet for en stærk samhørighedspolitik efter 2020.

Se det målrettede medieprogram ; åbningsmødet kan følges live online på RU's hjemmeside.

#CohesionAlliance arrangementer

#CohesionAlliance , der er en koalition for dem, som mener, at samhørighedspolitik fortsat skal være en bærende søjle i EU's fremtid, vil drøfte de første resultater og igangværende forhandlinger såvel i forbindelse med en række arrangementer under hashtagget #EURegionsWeek om samhørighedspolitikkens fremtid som i " agora drøftelser ", der involverer partnersammenslutninger og eksperter.

For yderligere oplysninger: www.cohesionalliance.eu

Den 9. oktober kl. 15.00 : " Den Europæiske Unions tilstand: regionernes og byernes perspektiv "

Formand Karl-Heinz Lambertz' tale vil åbne RU's plenarforsamling med fokus på de mest presserende emner, som byer og regioner i den europæiske Union står over for i dag, herunder: det kommende flerårige EU-budget, ( RU's holdning vil blive vedtaget samme dag), fremtiden for EU's regionalpolitik, integration, bæredygtig udvikling og EU-demokrati, navnlig inddragelsen af regioner og byer i EU's beslutningsproces, samt initiativer på lokalt niveau, for at borgerne igen kan se meningen med EU.

Derefter vil der finde en debat sted mellem RU's medlemmer og Antonio Tajani som indledning på den første dag for oktober måneds RU-plenarforsamling. Efter debatten følger vedtagelsen af RU's udtalelse om "Overvejelser om Europa: de regionale og lokale myndigheders stemme for at genoprette tilliden til den europæiske union" , som det Europæiske Råds formand, Donald Tusk , har anmodet om. Rapporten er resultatet af en toårig dialog med mere end 40.000 borgere og 110 lokale og regionale myndigheder.

Formand Karl-Heinz Lambertz' tale og debatten kan følges live på www.cor.europa.eu/sotreg.go  

Den 9.-10. oktober: Derudover på dagsordenen (#CoRplenary)

Det fremtidige EU-budget 2021-2027

EU's budget og prioriteter for det kommende årti vil blive drøftet i en debat om RU's holdning til Pakken om den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 , under ledelse af ordfører Nikola Dobroslavić (HR/EPP). Forsamlingen vil ligeledes fortage en grundig gennemgang af følgende forslag til EU-budgettet:

Horisont Europa: det niende rammeprogram for forskning og innovation , ordfører: Christophe Clergeau (FR/PES)

Connecting Europe-faciliteten , ordfører: Isabelle Boudineau (FR/PES)

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) , ordfører: Nathalie Sarrabezolles (FR/PES)

Programmet for rettigheder og værdier , ordfører: François Decoster (FR/ALDE)

Forslag til Asyl- og Migrationsfonden , ordfører: Peter Bossman (SI/PES)

Fremtiden for LIFE-programmet (for miljø- og klimaindsats) , ordfører: Marco Dus (IT/PES)

Andre udtalelser, som skal vedtages i løbet af plenarforsamlingen (# CoRplenary):

En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed , ordfører: Doris Kampus (AT/PES)

Bidrag fra EU's lokale og regionale myndigheder til det 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD COP14) , ordfører: Roby Biwer (LU/PES)

En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi , ordfører: André van de Nadort (NL/PES)

Forslag til et direktiv om engangsplast , ordfører: Sirpa Hertell (FI/EPP)

Integrering af idræt i EU's dagsorden for tiden efter 2020, ordfører: Roberto Pella (IT/EPP)

Rene havne, rene havområder – modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe , ordfører:  Spyros Spyridon (EL/EPP)

Pakken om fair beskatning , ordfører: Paul Lindquist (SE/EPP)

Handlingsplanen for digital uddannelse , ordfører: Domenico Gambacorta (IT/EPP)

Opbygning af et stærkere Europa gennem ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik , ordfører: Gillian Ford (UK/EA)

Risikovurdering i fødevarekæden , ordfører: Miloslav Repaský (SK/EA)

Nye aftalebetingelser for forbrugerne , ordfører: Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Praktiske oplysninger:

#EURegionsWeek åbningsmøde ;

Hvor: Square Conference Centre, Rue Mont des Arts – 1000 Bruxelles

Hvornår: mandag den 8. oktober kl. 14.30;

Kan følges live på RU's websted

Europæiske uge for byer og regioner medieprogram

#SOTREG & RU's plenarforsamling #CoRplenary :

Hvor: Charlemagne bygningen (Kommissionen), Rue de la Loi, Bruxelles

Hvornår: tirsdag den 9. oktober kl. 15.00-19.00, onsdag den 10. oktober kl. 9.00-13.00.

Dagsorden & dokumenter i forbindelse med plenarforsamlingen

Plenarforsamlingen kan følges live på RU's websted

Plenarforsamlingens medieprogram

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Del :