Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU og Europa-Kommissionen lancerer partnerskab for at hjælpe lokale myndigheder med at integrere migranter og gennemføre den nye pagt om migration og asyl  

RU's formand Apostolos Tzitzikostas og EU-kommissær Ylva Johansson annoncerede aftalen på RU's plenarforsamling

Europa-Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg slår kræfterne sammen og udvikler et nyt partnerskab for at øge støtten til byers og regioners integrationsarbejde. Partnerskabet blev annonceret af formanden for Det Europæiske Regionsudvalg (RU), Apostolos Tzitzikostas, og EU-kommissæren med ansvar for indre anliggender, Ylva Johansson, i dag på RU's plenarforsamling.

Det nye partnerskab om integration skal hjælpe byer og regioner i EU med arbejdet inden for tre områder:

Etablering af en åben og regelmæssig dialog om integration mellem EU-institutionerne og de lokale og regionale myndigheder

Opbygning af kapacitet og fremme af udveksling af erfaringer til gavn for de lokale og regionale myndigheder

Udvikling af bedre dokumentation og data om integration på lokalt niveau.

Partnerskabet bygger videre på det veletablerede samarbejde mellem Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg om initiativet Byer og regioner for integration , der blev lanceret af Det Europæiske Regionsudvalg i 2019 som en politisk platform, hvor borgmestre og regionale ledere i EU kan udveksle information og fremvise positive eksempler på integration af migranter og flygtninge.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i Centralmakedonien, sagde: "Migration er ikke en udfordring for kun nogle få medlemsstater: det er et anliggende, der vedrører hele Den Europæiske Union. EU må støtte regioner, byer og øer som f.eks. Lesbos, Lampedusa og De Kanariske Øer, som er de første, der skal hjælpe, integrere og levere andre ydelser til nyankomne migranter. Selvom de lokale myndigheder i mange tilfælde har indført velfungerende og innovativ integrationspraksis, er der stadig udfordringer forbundet med adgang til finansiering, data og viden, hvilket især er et problem for små byer og landdistrikter. Partnerskabet vil støtte deres indsats og konkret vise, at EU står ved deres side, når de skal tackle de mange udfordringer, de står over for."

Kommissær Ylva Johansson bemærkede: "Integration finder sted i hver eneste landsby, by og region, hvor migranter bor, arbejder og deltager i f.eks. idrætsaktiviteter. De lokale og regionale myndigheder leverer væsentlige tjenester som sundhedspleje, boliger og uddannelse. De arrangerer idrætsaktiviteter og kulturelle aktiviteter, hvor de nyankomne møder mennesker og får venner. Jeg ser frem til et tættere samarbejde med Regionsudvalget for at støtte byers og regioners integrationsarbejde."

Mark Speich (DE/EPP), som er Nordrhein-Westfalens statssekretær for føderale, europæiske og internationale anliggender og formand for RU's Underudvalg for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser (CIVEX), sagde: "De lokale og regionale myndigheder er nøglen til social inklusion og solidaritet, så jeg er meget glad for, at Kommissionen anerkender de lokale og regionale myndigheder som vigtige aktører, og at Kommissionen – fremfor en parallel EU-indsats – ønsker at sætte kommuner og regioner i spidsen for programmerne."

RU vedtager sine anbefalinger til den nye pagt om migration og asyl på plenarforsamlingen i marts 2021. RU's ordfører Antje Grotheer (DE/PES), som er næstformand for delstatsparlamentet i Bremen, sagde: "Håndteringen af migration hverken starter eller slutter med modtagelsen af migranter og flygtninge. Derfor er handlingsplanen for integration og inklusion et nødvendigt element i en helhedsorienteret tilgang til migration, hvor de lokale og regionale myndigheder gøres centrale for indsatsen for at komme forskelsbehandling til livs, fremme integrationen og sikre lige adgang til offentlige goder og tjenester for migranter. Inklusive samfund er ikke blot mere retfærdige, men også mere velstående samfund, og det starter på græsrodsniveau."

BAGGRUND

Kommissionens forslag om en ny pagt om migration og asyl er et "glædeligt og nødvendigt" initiativ, som – hvis det vedtages – vil bidrage til at udvikle modstandsdygtige lokalsamfund og håndtere migrationen, har Det Europæiske Regionsudvalgs formand udtalt. Han talte ved en debat, hvor EU-kommissær Ylva Johansson opfordrede regioner og byer til at benytte den øgede EU-finansiering, der er afsat til at fremme integrationen af immigranter.

En central del af den nye pagt om migration og asyl , der blev fremlagt første gang i september 2020, er en handlingsplan for integration og inklusion for perioden 201-2027 , der blev udarbejdet i november. På EU's næste langsigtede budget vil der blive afsat langt flere EU-midler til integrationsprojekter og -programmer i perioden 2021 - 2027.

I marts 2019 iværksatte RU initiativet Byer og regioner for integration – #regions4integration – med det formål at skabe kontakt mellem byer og regioner, som ønsker at udveksle erfaringer med integrationspolitikker og vide mere om mulighederne for at få deres arbejde med at integrere migranter i lokalsamfundet og de lokale økonomier finansieret med EU-midler.

Den seneste rate af EU-finansiering på i alt 37,2 millioner EUR blev annonceret sidst i november og skal gå til projekter, der hjælper migrantbørn og ofre for menneskehandel, skaber lettere adgang til grundlæggende tjenester, inkluderer migranter i udformningen og gennemførelsen af integrationspolitikker og støtter udviklingen af partnerskaber med mange interessenter.

Yderligere oplysninger:

Fotos fra Det Europæiske Regionsudvalgs 141. plenarforsamling kan ses i RU's Flickr-galleri .

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :