Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU støtter det europæiske borgerinitiativ mod opdræt af dyr i bure  

Guillaume Cros deltog i præsentationen af det europæiske borgerinitiativ "End the Cage Age" (slut med opdræt i bure) i Europa-Parlamentet

Ordføreren for Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelser om reformen af den fælles landbrugspolitik og om agroøkologi, Guillaume Cros , deltog i en offentlig høring i Europa-Parlamentet for at drøfte det europæiske borgerinitiativ "End the Cage Age", hvor han gentog, at RU er imod opdræt af fugle og dyr i bure, sådan som det fremgår af udvalgets udtalelse "Reformen af den fælles landbrugspolitik" , der blev vedtaget i 2018.

" End the Cage Age "-initiativet blev præsenteret torsdag den 15. april i Europa-Parlamentet af en gruppe dyrevelfærdsorganisationer. I 2019 nåede initiativet op på 1 million underskrifter, som er den minimumstærskel, der kræves for at forelægge det for Europa-Parlamentet, og som forpligter Kommissionen til at drøfte tiltag på området.

Guillaume Cros (FR/De Grønne), næstformand for regionalrådet i Occitanien og ordfører for RU's udtalelser "Reformen af den fælles landbrugspolitik" og "Agroøkologi" (vedtaget af RU i marts 2021), sagde: "Det Europæiske Regionsudvalg har talt for, at praksissen med opdræt i bure bringes til ophør i hele Europa. De negative eksterne virkninger af industrialiseret animalsk produktion på miljøet, klimaet og sundheden kan ikke længere ignoreres. Der findes alternativer, og den nye fælles landbrugspolitik skal fremme dem" .

Under sit indlæg gav Guillaume Cros udtryk for sin støtte til borgerinitiativet og forsikrede om, at "forbuddet mod opdræt i bure vil bidrage til at reducere koncentrationen af animalsk produktion i visse regioner og opretholde og udvikle ekstensiv avl i menneskelig skala i andre områder" . Han foreslog også, at mærkningen med opdrætsmetode skulle gøres "tydelig og obligatorisk og omfatte dyrets livscyklus, herunder transport, så producenterne kan se, at deres metoder forbedres og forbrugerne kan vælge produkter, som opfylder deres krav".

I december 2018 forpligtede Det Europæiske Regionsudvalg sig i sin udtalelse om "Reform af den fælles landbrugspolitik" til at "skifte til produktionsmetoder, som er uden bur og mere ekstensive" frem til 2027 "som svar på udfordringerne inden for dyrevelfærd, men også folkesundhed".

Guillaume Cros gav allerede udtryk for sin støtte til initiativtagerne til det europæiske borgerinitiativ "End the Cage Age" i 2019, da de havde fået indsamlet en million underskrifter.

Opdræt af dyr og fugle i bure er meget udbredt i Europa. Hvert år holdes over 300 mio. husdyr i bure i EU. Ifølge organisationen "Compassion in World Farming" mener 94 % af de europæiske borgere, at det er vigtigt at beskytte dyrevelfærden i landbruget, og 82 % mener, at husdyr bør beskyttes bedre.

Kontaktperson:

Berta López Domènech

Tlf.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Del: