Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Mere bæredygtig og intelligent mobilitet i byer og storbyområder  

På Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling i december vedtog byer og regioner deres forslag til bedre offentlig transport i byer og storbyområder. Udtalelsen, som er udarbejdet af Adam Struzik (PL/EPP), formand for Mazowieckie-regionen, fremhæver udfordringerne forbundet med den stigende biltrafik i byer og storbyområder og efterlyser løsninger inden for bæredygtig og intelligent mobilitet.

Transport tegner sig for omkring en fjerdedel af drivhusgasemissionerne i EU, og visse transportformer har en negativ indvirkning på borgernes livskvalitet og sundhed i form af luftforurening, trafikbelastning, støj, ulykker og en uhensigtsmæssig anvendelse af det offentlige rum. På den anden side er det naturligt, at borgere i storbyområder er nødt til at pendle fra bynære områder til centrum af byerne. Det gør det nødvendigt at omstille til miljøvenlig mobilitet og betyder, at omkostningseffektiv offentlig transport skal være et centralt led i denne omstilling.

"Moderne byer bygger på velorganiseret og effektivt forvaltet offentlig transport, hvilket er afgørende for byernes udvikling. Vi har brug for alternative og bæredygtige løsninger set i forhold til individuel motortransport, hvor de faktiske omkostninger i øjeblikket er væsentligt undervurderet. Samtidig skal vi være bevidste om, at der er en tendens til at bevæge sig væk fra offentlig transport som følge af covid-19-pandemien. Vi er derfor nødt til at investere i innovative løsninger og lære af den aktuelle situation for at udvikle modstandsdygtige offentlige transportsystemer, der er et sikkert og fair valg i forbindelse med den aktuelle og eventuelle fremtidige kriser" , sagde Adam Struzik , formand for Mazowieckie-regionen.

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at sikre støtte og finansiering ikke bare til nye investeringer i offentlig transport i byer og ikkemotoriseret mobilitetsinfrastruktur, men også til at ændre på forældede og ineffektive løsninger. Connecting Europe-faciliteten, Moderniseringsfonden og genopretnings- og resiliensfaciliteten samt Fonden for Retfærdig Omstilling er også nødt til at bidrage med investeringer i bæredygtig mobilitet i byerne for at hjælpe byer og storbyområder med at opnå dekarbonisering af alle transportformer og sikre en mere bæredygtig fordeling mellem transportformer.

Ordføreren understreger desuden betydningen af at finde måder at opfylde borgernes transportbehov på og samtidig mindske dette behov og de negative følger deraf. Tæt samarbejde inden for transport og fysisk planlægning kan sikre, at borgerne i et netværk af bycentre af passende størrelse har adgang til alle typer varer og tjenesteydelser, navnlig på områderne sundhed, uddannelse, sport, kultur og social støtte. Ordføreren efterlyser ligeledes pålidelige integrerede offentlige transportsystemer, som forbinder landdistrikter, bynære områder og byområder, især for pendlere og de ældre og unge borgere.

"De regionale myndigheder spiller en særlig rolle med hensyn til den offentlige transports effektivitet og integreringen af byer og storbyområder med landdistrikterne gennem moderne planlægning og finansiering af offentlig transport. Ekstern finansiering fra EU's samhørighedsfonde spiller også en vigtig rolle i denne forbindelse ligesom andre instrumenter til finansiering af transportinvesteringer, navnlig Fonden for Retfærdig Omstilling, som indgår i den europæiske grønne pagt" , udtaler Adam Struzik .

Ifølge Adam Struzik har byerne og storbyområderne brug for, at der træffes politiske beslutninger vedrørende den konceptuelle og organisatoriske indsats og oplysningskampagner, og at der stilles de nødvendige finansielle midler til rådighed, så de kan nå deres mål om dekarbonisering. En ændring af samfundets vaner i retning af en større anvendelse af mindre miljøskadelige transportformer kræver bevidsthed blandt brugerne og frem for alt reelle valgmuligheder.

Yderligere oplysninger:

Interview med Adam Struzik : Offentlig transport efter COVID-19 – behovet for innovative og sikre løsninger på den aktuelle og eventuelle fremtidige kriser

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023