Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Topmøde om grøn omstilling: bilproducerende regioner – afgørende for et godt resultat!  

Politiske ledere fra regioner med bilindustri (CoRAI) mødtes med EU-kommissær for budget, Johannes Hahn, medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Territorial Samhørighed (COTER) og repræsentanter for bilindustrien for at drøfte den rolle, som de bilproducerende regioner spiller i realiseringen af en vellykket grøn omstilling. Arrangementet fandt sted den 14. oktober i forbindelse med den europæiske uge for regioner og byer (se en optagelse fra mødet her ).

Pandemien rammer bilindustrien og dens underleverandører på et tidspunkt, hvor de foretager store investeringer i den grønne omstilling. Salget af køretøjer er faldet med 32 % i år, hvilket har ført til omfattende fyringsrunder i bilregionerne. Europas grønne pagt og EU's budget vil spille en central rolle i bestræbelserne på at hjælpe bilregionerne og industrien med at forvalte denne omstilling.

I sin åbningstale på topmødet om grøn omstilling understregede kommissær Johannes Hahn , at " Europas regioner står i centrum for den grønne og den digitale omstilling og EU's genopretningsplan . Det er SMV'erne, de europæiske værdikæder og den europæiske industri, der vil stå for innovation, skabe beskæftigelse og sætte skub i den økonomiske vækst i Europa ".

Christopher Drexler (AT/EPP), formand for RU's interregionale gruppe om bilindustriens fremtid og minister i Steiermarks delstatsregering, bød deltagerne velkommen og fremhævede, at " bilindustrien og dens underleverandører samt de europæiske regioner, hvor de hører hjemme, er blevet kastet ud i en dramatisk situation. EU's regioner er nødt til at gå sammen om at lede den nødvendige omstilling. Forhåbentlig vil vi efter krisen stå stærkere end før. Innovation og internationalt samarbejde har altid været Steiermarks opskrift på succes. Steiermark er en bilregion, der satser på forskning og udvikling. I samarbejde med de øvrige bilregioner i Europa vil vi bruge denne innovative styrke til at overvinde krisen og skabe nye arbejdspladser" .

" For at minimere den negative indvirkning på beskæftigelsen og industriens konkurrenceevne skal EU støtte indsatsen for at modernisere og forbedre de eksisterende fabrikker på kontinentet. Målet er en vellykket opgradering af sektoren i tråd med den grønne pagt ", tilføjede Francisco Igea Arisqueta (ES/Renew Europe), viceministerpræsident for Castilla y Leóns regionalregering. " Titusindvis af arbejdspladser i regionen Castilla y León og mange millioner job i hele Europa er afhængige af bilindustrien ".

María Victoria Chivite Navascués (ES/PES), leder af regionalregeringen i Navarra, tilskynder sin region til at satse på e-mobilitet: " Navarra er blevet et perfekt testområde for bilindustrien, hvor sektorens kapacitet i stadig højere grad anvendes til udvikling af elektriske køretøjer og deres komponenter samt til at udvikle og gennemføre nye mobilitetsløsninger i regionen ".

Der kan sikres grøn mobilitet på flere måder. " Målet skal være at opnå en effektiv reduktion af emissionerne og ikke at prioritere nogle teknologier frem for andre ", sagde Francisco Igea Arisqueta . Jonas Strömberg (Scania) kom med et praktisk eksempel: " Var du klar over, at affald fra 1.000 mennesker kan levere energi nok til, at en bus kan køre i et år? En mere systemorienteret udbudsprocedure i regioner og byer er nøglen til at nå målet ".

József Berényi (SK/PP), næstformand i den selvstyrende region Trnava, opfordrede til et tæt samarbejde mellem industri and regioner. Han fremhævede, at "vi i Trnava mener, at det har afgørende betydning for regionens bilindustri, at der findes et samarbejde mellem regionalregeringen, erhvervslivet og bilindustrien, navnlig under covid-19-krisen. Elementer som en styrket konkurrenceevne i bilproduktionen, digitalisering og innovation spiller alle en nøglerolle på vejen mod en bæredygtig fremtid ".

" Underleverandørerne i bilindustrien leverer vigtige løsninger, der sikrer den grønne og digitale omstilling af mobiliteten . Covid-19 har fremskyndet ændringerne, men også skabt et yderligere pres, ikke mindst på beskæftigelsen. Europa har brug for et stærkt økosystem for bilindustrien for at bevare sin konkurrenceevne og gå videre med opfyldelsen af de ambitiøse miljørelaterede, digitale og færdselssikkerhedsmæssige målsætninger. Vi har brug for en politisk ramme på alle niveauer – regionalt, nationalt og europæisk – der er fleksibel i valget af teknologi, og som støtter innovation så meget som muligt ", lød det sammenfattende fra Sigrid de Vries , generalsekretær i CLEPA (Forbindelsesudvalget for Fabrikanter af Reservedele og Tilbehør til Biler).

Baggrundsinformation:

CoRAI er Det Europæiske Regionsudvalgs interregionale gruppe om bilindustriens fremtid, der samler mere end 30 politiske ledere fra bilproducerende regioner med det formål at fremme samarbejdet mellem de lokale og regionale myndigheder.

Kontaktperson:

David Crous

Tlf. +32 (0)470 881037

david.crous@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

Tlf. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu