Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Tilpasning til klimaændringerne: Ny værktøjskasse for byer og regioner nu tilgængelig online  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har offentliggjort den første håndbog om den grønne pagt med fokus på klimatilpasning. Håndbogen er en interaktiv værktøjskasse med oplysninger om finansiel støtte og tekniske instrumenter til brug i forbindelse med klimatilpasningsforanstaltninger, der tager udgangspunkt i forskellige geografiske områder og særlige regionale forhold. Målet er at udstyre de lokale og regionale myndigheder med en række værktøjer og anbefalinger, så de bedre kan tilpasse sig klimaændringerne, minimere deres sårbarhed og opbygge deres modstandsdygtighed med henblik på at forebygge katastrofer, tab og skader.Der findes en håndbog for alle EU-medlemsstaterne.

Den nye håndbog om klimatilpasning er designet på en kreativ og interaktiv måde og vejleder de lokale og regionale myndigheder i, hvordan de kan gennemføre den grønne pagt på lokalt og regionalt plan. Ved hjælp af håndbogen kan de få hjælp til at finde de rette foranstaltninger til håndtering af farerne ved klimaændringer og finde vejledning om casestudier, finansiel støtte og teknisk bistand inden for klimatilpasning. I denne første udgave er der fokus på tilpasning til den globale opvarmning, hvorimod kommende udgaver vil fokusere på renoveringsbølgen og biodiversitet.

Håndbogen om klimatilpasning er en del af RU's kampagne "Den grønne pagt – going local", der har til formål at støtte gennemførelsen af den grønne pagt på lokalt og regionalt plan. Da der ikke findes nogen universalløsning på, hvordan den grønne pagt skal gennemføres på lokalt og regionalt plan, giver håndbogen en trinvis vejledning, der er tilpasset de forskellige lokale forhold (fra byområder til land-, bjerg- og kystområder m.m.).

Klik her for at få adgang til websiden om håndbogen. Klik på et medlemsland nedenfor for at få direkte adgang til den pågældende landeversion. I øjeblikket findes håndbogen kun på engelsk.

Østrig / Belgien / Bulgarien / Kroatien / Cypern / Tjekkiet / Danmark / Estland / Finland / Frankrig / Tyskland / Grækenland / Ungarn / Irland / Italien / Letland / Litauen / Luxembourg / Malta / Nederlandene / Polen/ Portugal / Rumænien / Slovakiet / Slovenien / Spanien / Sverige

Kontakt: Sekretariatet for den grønne pagt – going local:greendeal@cor.europa.eu

Del :