Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den grønne pagt: EU skal hoste op med flere penge og mobilisere lokale aktører for at sikre klimaneutralitet  
Det Europæiske Regionsudvalg glæder sig over Kommissionens finansieringsforslag inden for rammerne af samhørighedspolitikken og støtter efterspørgslen efter yderligere ressourcer og reviderede statsstøtteregler

Den mekanisme og fond for retfærdig omstilling, som Kommissionen har fremsat forslag om i dag, imødekommer de europæiske regioners og byers efterspørgsel efter stedbaserede værktøjer til at håndtere omstillingen til klimaneutralitet. Men Europas lokale og regionale ledere advarer mod at kanalisere midlerne væk fra EU's regionale fonde – under samhørighedspolitikken – og centralisere forvaltningen af de nye fonde.

Lanceringen af investeringsplanen for den europæiske grønne pagt forventes at udløse 1 bio. EUR inden 2030, og oprettelsen af en ny fond til at støtte omstillingen til klimaneutralitet i områder, som er afhængige af kulstofintensive industrier, imødekommer de europæiske regioner og byers krav. Det Europæiske Regionsudvalg (RU) – EU's forsamling af lokale og regionale ledere – har gennem de seneste to år efterspurgt et særligt EU-finansieringsværktøj til at støtte dekarboniseringen af Europas økonomier og mindske risikoen for afskedigelser, tab af indtægter og underminering af den økonomiske og sociale samhørighed.

" At gøre Europa klimaneutral inden 2050 er ikke længere bare en mulighed, det er en nødvendighed. For at sikre dette har vi behov for grundlæggende strukturreformer i alle regioner og byer. Der er nu brug for, at medlemsstaterne udviser solidaritet, kommer til lommerne og tilbyder yderligere finansiering forvaltet i fællesskab på tværs af alle forvaltningsniveauer," udtalte RU's formand Karl-Heinz Lambertz og understregede: "Det er derfor meget vigtigt, at Kommissionen har valgt at oprette fonden under EU's samhørighedspolitik, som integrerer EU's eksisterende strukturfonde. Men forvaltningen af fonden skal være konsekvent, og man må undgå enhver form for centralisering mod Bruxelles eller hovedstæderne i EU, hvis det skal være en succes ".

Med hensyn til budgettet bemærkede Vojko Obersnel (PES/HR), borgmester i Rijeka og RU's ordfører for mekanismen for retfærdig omstilling: "Det glæder os, at alle berørte regioner vil få gavn af fonden for retfærdig omstilling, og at der vil blive stillet flere penge til rådighed. 7.5 mia. EUR er imidlertid ikke nok til at kompensere for de voldsomme nedskæringer i samhørighedspolitikkens samlede budget, som Rådet overvejer at foretage. Alle løfter fra Kommissionen om yderligere finansiering vækker for tiden store forhåbninger – men vil de kunne indfri disse i regionerne?". I lyset af de igangværende forhandlinger om EU's budget for perioden 2021-2027 tilføjede han: "Vi risikerer, at de yderligere stramninger inden for samhørighedspolitikken, som foreslået af det finske formandskab, ender med at blive løsningen på det nye initiativs finansielle behov. Vi vil sammen med Europa-Parlamentet og alle aktørerne på samhørighedsområdet kæmpe for, at det ikke kommer til at ske" .

Bemærkningerne om en revision af de gældende statsstøtteregler, som indgår i forslaget om en investeringsplan for den europæiske grønne pagt og fonden for retfærdig omstilling, er i tråd med den holdning, som RU tidligere har anlagt. De kan muligvis også udgøre en første vigtig reaktion på RU's længe eksisterende ønske om, at der skal gælde de samme undtagelser for samhørighedspolitikken som for de fonde, der forvaltes direkte af Kommissionen (f.eks. Horisont).

"Vi påskønner, at Kommissionen foreslår mere fleksible statsstøtteregler for de regioner, der er berørt af udfasningen af kul", udtalte Mark Speich (EPP/DE), statssekretær i Nordrhein-Westfalen og RU's ordfører for den socioøkonomiske strukturomstilling af kulregionerne i Europa , og tilføjede: "Kommissionen tager således hensyn til RU's anbefalinger. Man må nu se på, hvordan denne fleksibilitet bedst kan gennemføres. De fremtidige statsstøtteregler bør også gøre det muligt at fremme investeringer fra virksomheder for at mindske risikoen for tab af arbejdspladser. Dette bør gælde for alle de regioner, der er berørt af afviklingen af kulkraft."

Det Europæiske Regionsudvalg forventes at vedtage sin udtalelse om mekanismen for retfærdig omstilling i marts.

Kontaktperson:

Pierluigi Boda

Tlf. +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu