Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Formanden for EU's Regionsudvalg og UK's borgmester af London: Vi skal undgå et brexit uden vindere og uden aftale, der fører til en skadelig spiral for regioner og byer i EU og UK  

Kontaktgruppen mellem UK og EU, der ledes af formanden for regionalrådet i, har til opgave at styrke lokale og regionale partnerskaber og sikre tilstrækkelig finansiel støtte fra EU til stærkt berørte regioner.

Under en onlinedebat i Bruxelles opfordrede formanden for Det Europæiske Regionsudvalg – Apostolos Tzitzikostas – og borgmesteren i London – Sadiq Khan – UK's og EU's forhandlere til at fortsætte forhandlingerne, indtil der opnås enighed om en handelsaftale. De advarede om, at en situation uden en aftale vil få katastrofale følger og forårsage en skadelig spiral uden vindere for mange regioner og byer i EU og UK. Londons borgmester opfordrede til en øjeblikkelig forlængelse af overgangsperioden, hvis der ikke kan indgås en handelsaftale som led i de igangværende forhandlinger. EU's og UK's lokale og regionale myndigheder forpligtede sig også til at intensivere den fælles indsats for at afbøde konsekvenserne af brexit og samarbejde i lang tid fremover om problemer vedrørende klimaændringer og migration.

Da UK's overgangsperiode udløber om mindre end tre uger, og den fremtidige handelsaftale mellem UK og EU balancerer på en knivsæg, gav EU's lokale og regionale ledere og Londons borgmester udtryk for bekymring over de alvorlige konsekvenser af en situation uden en aftale. De forpligtede sig til at arbejde tæt sammen for at sikre, at de territoriale konsekvenser af brexit vurderes regelmæssigt, og til at samarbejde om områder af fælles interesse i fremtiden.

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i den græske region Centralmakedonien, advarede om, at " en situation uden en aftale vil være katastrofal for mange regioner og en stor udfordring for de regionale økonomier under pandemien. Lokale og regionale myndigheder vil som de første være vidne til konsekvenserne af denne endelige brexitforhandling om borgernes liv. Det vil tage mange år at fastlægge nye grænser og forstå, hvad denne adskillelse vil betyde for os alle. Sammen med City of London vil byer og regioner i UK og EU arbejde side om side for at finde måder, hvorpå vi kan udjævne og afbøde virkningerne i vores respektive lokalsamfund".

I sin tale under debatten bemærkede borgmesteren af London, Sadiq Khan : " Brexit er en realitet, og vi har en forpligtelse til at se fremad, ikke tilbage. Vi er nødt til at samarbejde om fælles udfordringer – på tværs af byer, regioner og lande. Jeg vil sikre, at London fortsat er en vigtig partner for Bruxelles og alle europæiske byer, regioner og borgere. Hvis der ikke kan blive indgået en handelsaftale inden for de nærmeste dage, opfordrer jeg indtrængende Boris Johnson og EU til at forlænge overgangsperioden. Et resultat uden en aftale bør simpelthen ikke være en mulighed. B åde UK og EU vil stå tilbage som tabere – hvilket vil koste arbejdspladser, mindske væksten og påvirke levestandarden i hele Europa på dette afgørende tidspunkt i vores kamp mod pandemien. "

RU's medlemmer drøftede, hvordan forbindelserne med UK's decentrale forvaltninger og lokale og regionale myndigheder i England, Skotland, Wales, Nordirland og Gibraltar kan opretholdes og udvikles. Formanden for den nyligt oprettede kontaktgruppe RU/UK, Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), der er formand for regionalrådet i Bretagne, sagde: "Lokale og regionale politikere på begge sider af kanalen har en fælles interesse i at begrænse skaderne på deres regionale og lokale økonomier. For at opnå dette må vi fremme det grænseoverskridende samarbejde i vores kontakter med de nationale regeringer og EU. Inden for EU giver brexittilpasningsreserven os mulighed for at afbøde stødet i de hårdest ramte områder. Jeg opfordrer EU til at være parat til at stille flere penge til rådighed, hvis konsekvenserne af brexit – som det sandsynligvis vil være tilfældet – overstiger fem mia. EUR. Denne covid - brexit - cocktail er yderst giftig, og vi er nødt til at stå sammen, både økonomisk og politisk."

Midt i de igangværende forhandlinger mellem EU og UK sendte Michel Barnier , chef for Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige , også et budskab ud: "Vi arbejder fortsat på et ambitiøst partnerskab mellem EU og UK, hvilket vil hjælpe mennesker, lokalsamfund, virksomheder og regioner med at fortsætte deres samarbejde på den bedst mulige måde i fremtiden. Selv om vi fortsat vil være åbne over for at finde gensidigt fordelagtige løsninger, som vi altid har været, vil EU imidlertid ikke indgå en aftale for enhver pris. Enhver aftale vil skulle bevare det indre marked og EU-borgernes, virksomhedernes og regionernes langsigtede økonomiske interesser. I øjeblikket er der stadig store uenigheder om de velkendte problemer vedrørende lige vilkår, forvaltning og fiskeri. De kommende dage bliver meget vigtige. Under alle omstændigheder bør vi alle fortsætte forberedelserne til alle scenarier, også en situation uden en aftale den 1. januar 2021."

Baggrundsinformation

I 2018 gennemførte RU spørgeundersøgelser blandt sine medlemmer og andre lokale og regionale myndigheder samt lokale handelskamre om virkningerne af brexit. Undersøgelserne blev offentliggjort i en konsolideret rapport . Resultaterne af en undersøgelse om de sektorer og regioner, der er mest udsat for ændringer i de økonomiske forbindelser med UK, indgik i rapporten. Disse sektorer omfattede fødevarer, transportkøretøjer, maskiner, elektronik, tekstiler og møbler. De mest udsatte regioner omfattede alle irske regioner, Hauts-de-France og Bretagne i Frankrig, regionerne Malopolska og Lubelskie i Polen, delstaten Hessen i Tyskland, Flandern i Belgien og Andalusien i Spanien. Der blev udpeget særligt udsatte individuelle industrisektorer i følgende regioner: Emilia-Romagna, Toscana og Marche i Italien, Midi-Pyrénées og Auvergne i Frankrig samt i regioner i Tyskland, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Tjekkiet, Rumænien, Bulgarien og Grækenland.

Kontaktperson:

Michele Cercone

Talsmand for formanden

Tlf. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tlf. +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023