Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Europas fremtid: regioner og byer kommer til at skrive det næste kapitel i det europæiske demokratis historie  

RU's medlemmer har under tilstedeværelse af Kommissionens næstformand, Dubravka Šuica, udtrykt glæde over, at Kommissionen støtter afholdelsen af et konvent om revision af EU's traktater, og givet tilsagn om, at de vil gøre deres for at gennemføre konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid

Under en debat med Kommissionens næstformand med ansvar for demokrati og demografi, Dubravka Šuica, udtrykte lokale og regionale repræsentanter glæde over, at Kommissionen støtter afholdelsen af et konvent om revision af EU's traktater som bebudet af kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin tale om Unionens tilstand, og at det bekræftes, at borgerpaneler bliver et fast indslag i EU's politiske beslutningsproces. Europa står imidlertid, som det fremgår af EU's årsrapport 2022 om regionernes og byernes tilstand, over for mange udfordringer som følge af krigen mod Ukraine og klima- og energikrisen, der sætter demokratiet og solidariteten i EU under et enormt pres. Lokale og regionale repræsentanter understreger derfor, at der er behov for en konkret opfølgning på konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid, og at regioner og byer vil bidrage hertil, uanset om der afholdes et konvent eller ej.

RU's formand Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) sagde under debatten: "Vi er som lokalt og regionalt folkevalgte repræsentanter en del af løsningen, og vi arbejder hver dag på at finde løsninger. Som det fremgår af det regionale og lokale barometer, ønsker 89 % af de lokale og regionale repræsentanter, at regioner og byer får større indflydelse på Den Europæiske Unions fremtid. Vi opfordrer derfor EU-institutionerne til at samarbejde effektivt i opfølgningen på konferencen om Europas fremtid og til at inddrage de lokale og regionale myndigheder fuldt ud i denne proces, bl.a. inden for rammerne af et fremtidigt konvent".

Dubravka Šuica, næstformand for Kommissionen med ansvar for demokrati og demografi, sagde: "De aktuelle geopolitiske begivenheder minder os om, at det haster med at styrke demokratiets modstandsdygtighed indefra. Det Europæiske Regionsudvalg har været en afgørende partner på konferencen om Europas fremtid. Tiden er nu inde til at omsætte visionen til konkrete tiltag, og vi vil som det første styrke borgernes engagement. Kommissionen udstikker kursen: borgerpaneler kommer til at indgå i beslutningstagningen, og vores onlineværktøjer er ved at blive ajourført. Næste år vil vi fremlægge en pakke om "forsvar af demokratiet", der skal gøre det muligt for os at reagere umiddelbart på borgernes forslag. De lokale og regionale myndigheder har afgørende betydning for et sundt og stærkt demokrati. Initiativet "Building Europe with Local Councillors" er den første alliance af sin slags, hvor der indgår lokale og regionale myndigheder. Jeg opfordrer alle udvalgets medlemmer til at bidrage til, at initiativet bliver en succes".

De lokale og regionale repræsentanter udtrykte ligeledes glæde over, at kommissionsformand Ursula von der Leyen bakker op om Europa-Parlamentets efterlysning af et konvent om revision af EU's traktater, som Kommissionens næstformand, Dubravka Šuica, har tilsluttet sig. RU støttede allerede denne efterlysning i sin resolution fra juni 2022 om resultatet af konferencen om Europas fremtid. Et fremtidigt konvent bør inddrage Regionsudvalgets medlemmer fuldt ud med det formål at repræsentere de mere end én million regionalt og lokalt folkevalgte repræsentanter i Europa. Dette bør afspejles i konventets sammensætning, navnlig i betragtning af, at nogle af disse repræsentanter repræsenterer regioner med lovgivningsmæssige beføjelser.

Da kommunikation og outreach er grundlæggende elementer i opfølgningen på konferencen om Europas fremtid, støtter RU's medlemmer fuldt ud Kommissionens bekræftelse af, at borgerpaneler som indført under konferencen om Europas fremtid bliver en fast del af EU's fremtidige politikudformning. I den henseende er RU's europæiske netværk af regionale og lokale EU-formidlere fuldt ud operationelt og fungerer i synergi med Kommissionens netværk "Building Europe with Local Councillors" (BELC). Lokale arrangementer og borgerdialoger afholdes og vil blive afholdt i hele EU, navnlig med henblik på det næste valg til Europa-Parlamentet.

Baggrund:

Årlig EU-rapport 2022 om regionernes og byernes tilstand

Det lokale og regionale barometer 2022

RU's resolution om resultaterne af og opfølgningen på konferencen om Europas fremtid med reaktioner og forslag, bl.a. om revisionen af traktaterne og om forslag fra konferencen om Europas fremtid af relevans for RU og for byerne og regionerne

RU's resolutionom Det Europæiske Regionsudvalgs forslag med henblik på Kommissionens arbejdsprogram for 2023

Kontaktperson:

Monica Tiberi – formandens talsperson

Tlf. +32 479 51 74 43

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – pressemedarbejder

Tlf. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023