Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Fødevarekrise: EU's regionale og lokale ledere opfordrer indtrængende til, at der investeres i lokal produktion af bæredygtige fødevarer, som er til at betale  

Efterhånden som priserne på fødevarer og energi stiger, er der brug for mere støtte til udsatte husstande såvel som til forsyningskæderne og landbrugsproduktionen.

Ruslands krig mod Ukraine truer den globale fødevareforsyning. Den har bragt markederne for landbrugsvarer yderligere ud af balance og ført til stigninger i de allerede høje priser på fødevarer, foder, energi og gødning. Dette har igen forværret de eksisterende forstyrrelser i fødevareforsyningskæderne som følge af pandemier og klimakrisen. På den baggrund drøftede RU's medlemmer, EU-kommissær for landbrug Janusz Wojciechowski og europaparlamentsmedlem Marlene Mortler på plenarforsamlingen den 30. november, hvordan det europæiske fødevaresystem kan gøres mere bæredygtigt og bedre rustet til fremtidige kriser.

De vigtigste anbefalinger fra de lokale og regionale ledere var, at vi bør styrke de lokale og regionale fødevaresystemer gennem investeringer i bæredygtig lokal produktion af høj kvalitet, afkorte forsyningskæderne og iværksætte en langsigtet strategi for at garantere fødevaresikkerheden i Europa. Disse anbefalinger indgår også i udvalgets udtalelse om fødevaresikkerhed og modstandsdygtighed med Piotr Całbecki (PL/EPP) som ordfører. Endvidere var medlemmerne parate til at give sig i kast med mere strukturelle og langsigtede udfordringer, som vi er nødt til at forsøge at løse hurtigst muligt for at forberede os på eventuelle fremtidige kriser. Der er bl.a. tale om behovet for at udvikle lokale og regionale beredskabsplaner og -strategier for fødevaresikkerhed og for yderligere regulering af landbrugsmarkederne med henblik på at opbygge lagre af landbrugsprodukter og undgå finansielle spekulationer.

Under debatten sagde formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Vasco Alves Cordeiro: "Ruslands krig mod Ukraine, energiomkostninger, inflation, klimakrise og pandemi: alle disse udfordringer sætter de europæiske landbrugere under stort pres, samtidig med at fødevarernes prisoverkommelighed reduceres radikalt. Den fødevarekrise, vi oplever i dag, har drastiske konsekvenser for sårbare husholdninger, og alt for mange europæere har ikke råd til et sundt måltid mad. EU's institutioner, men også de nationale, lokale og regionale myndigheder er nødt til at samarbejde og udforme effektive nødforanstaltninger, samtidig med at vi fortsætter omstillingen til en bæredygtig økonomi."

Janusz Wojciechowski, EU-kommissær for landbrug, udtalte: "Den nuværende krise er et tydeligt bevis på, at vi er nødt til at gøre noget ved de kortsigtede udfordringer og samtidig fortsætte omstillingen til mere bæredygtige og modstandsdygtige fødevaresystemer. Vi er tvunget til at forbedre vores fødevaresystemers bæredygtighed, ikke kun af miljø- og klimamæssige årsager, men også for at sikre vores strategiske autonomi og mindske vores afhængighed af andre. De lokale og regionale myndigheder har førstehåndsviden om disse spørgsmål, og Kommissionen bifalder i høj grad deres samarbejdsvillighed, bidrag og løsninger."

Europaparlamentsmedlem Marlene Mortler (DE/EPP) fra Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter sagde: "Global fødevaresikkerhed er en enorm udfordring, og globale udfordringer kræver globale løsninger.Den grønne pagt vil først og fremmest lykkes, hvis vi har landbruget med. Det betyder, at vi har brug for muligheder i stedet for forbud, og at vi skal reducere gennem innovation! Både nu og i fremtiden er spørgsmålet derfor, hvordan vi kan producere tilstrækkelig biomasse til at producere fødevarer til flere mennesker på et mindre areal og på en måde, hvor der spares på ressourcerne, og som derfor er bæredygtig."

Piotr Całbecki (PL/EPP), ordfører for udtalelsen om "Beskyttelse af fødevaresikkerheden og styrkelse af fødevaresystemernes modstandsdygtighed"og formand for regionalforsamlingen i Kujawsko-Pomorskie, udtalte: "Grundlaget for, at vi kan garantere fødevaresikkerheden i EU, er modstandsdygtige lokale fødevaresystemer. Derfor bør vi tilskynde til en mere differentieret regional og lokal fødevareproduktion og til fuldt ud at udnytte potentialet i lokale forsyningskæder og offentlige indkøb af fødevarer. Den krise, vi befinder os i nu, er ikke den første og bliver heller ikke den sidste. Vi må derfor ruste os bedre til eventuelle fremtidige kriser, også dem, der opstår som følge af klimaændringer og tab af biodiversitet. Den aktuelle krise skal udnyttes som en mulighed for at gøre os mindre afhængige af importerede råvarer såsom gødningsstoffer og pesticider."

Han påpegede også, at flere hundrede millioner mennesker rundt omkring i verden risikerer at dø af sult på grund af Ruslands aggression. Det er derfor afgørende at inddrage lokale leverandører af fødevarer, gødning og energi i opbygningen af nødlagre og globale lagre.

I den vedtagne udtalelse bakker lokale repræsentanter op om styrkelsen af lokale forsyningskæder og lægger samtidig vægt på den lokale indsats for at nå målene i den grønne pagt og jord til bord-strategien. De kræver også finansiering af projekter, der kan øge fødevaresikkerheden på regionalt plan, og efterlyser mere økologisk landbrug og en systematisk indsats for at mindske madspild.

Baggrundsmateriale:

Webstreaming: på RU's websted.

Kontakt:

Monica Tiberi – talsperson for formanden

Tlf.: +32 (0)479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tlf. +32 (0)473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023